Capgemini Academy
Experience the Experience
Bel ons phone 030 - 689 6600
 
 
 

IPMA

De vraag naar persoonsgebonden certificering neemt toe. ISO, Microsoft, SAP, PRINCE2®, MSP®, PMI en IPMA zijn voorbeelden van certificeringen die in de huidige markt toegevoegde waarde bieden. Opdrachtgevers en werkgevers willen objectieve garanties dat de mensen waarmee ze werken vakkundig zijn. Certificering wordt in steeds meer disciplines noodzakelijk. Ook projectmanagers worden geconfronteerd met de noodzaak tot certificering.

De International Project Management Association (IPMA) is een wereldwijd opererende organisatie met haar basis in Europa. In Nederland wordt deze organisatie vertegenwoordigd door onze vakvereniging voor projectmanagement, IPMA-Nederland. Het niveau en de objectiviteit van de certificering wordt gewaarborgd door betrokkenheid van IPMA Certificering Nederland

 

IPMA Projectmanagement

 

Vier niveaus van certificering

De IPMA certificering kent vier niveaus (in oplopende volgorde van kennis en ervaring) IPMA-D tot en met IPMA-A. Je kunt instromen op elk gewenst niveau.

 

Gecertificeerd Projectmanagement Medewerker.

De IPMA-D gecertificeerde medewerker kent alle projectmanagementelementen en –aspecten, weet hoe te opereren in projecten en kan de projectmanager ondersteunen bij zijn of haar werkzaamheden.

Gecertificeerd Project Manager.

De IPMA-C gecertificeerde projectmanager is in staat projecten met een beperkte complexiteit zelfstandig te leiden en kan de projectmanager van een complex project ondersteunen bij alle projectmanagementelementen en –aspecten.

Gecertificeerd Senior Project Manager.

De IPMA-B gecertificeerde projectmanager is in staat complexe projecten zelfstandig te leiden.

 

Gecertificeerd Project Directeur.

De IPMA-A gecertificeerde project- of programmamanager is in staat op strategisch niveau te opereren en alle projecten van een bedrijf, branche of programma te leiden.

Voorbereiding op IPMA-certificering

 

In ons curriculum vind je opleidingen, assessments en begeleiding op weg naar jeIPMA-certificering. Wij stellen met jouw een begeleidingsplan op om je projectmanagementervaring met succes te bewijzen. Wij bieden je de volgende mogelijkheden: 

De IPMA-D training is een goede basis voor gedegen voorbereiding op het IPMA-D examen. Het IPMA-D certificaat is een goede start voor het formaliseren van je kennis en het verkrijgen van een onafhankelijke certificering die internationaal is erkend. Daardoor ontstaat de concrete vraag of je theoretische basiskennis voldoende is voor certificering:

  • Spreek ik de taal van IPMA?
  • Weet ik hoe Earned Value Analysis werkt? En slip-chart?
  • Het kritieke pad bepalen; hoe zat het ook weer met Backward en Forward Pass?
  • Net Present Value …?

Wanneer  je wilt certificeren, maar slechts beperkt ervaring hebt met het leiden van projecten, is deze examentraining een juiste keuze.

Voor het IPMA-C certificaat heb je minimaal 3 jaar projectmanagementervaring nodig op relatief kleine projecten. De certificering voor IPMA-C bestaat uit een kennisexamen en een toetsing op je ervaring. De noodzakelijke kennis zou er dus moeten zijn. Maar is die kennis ook voldoende paraat om succesvol een examen af te leggen? En spreek je de taal van IPMA? 

De IPMA-C examentraining bereidt je voor op het kennisexamen voor IPMA-C. Bovendien krijg je inzicht in het traject voor toetsing van jouw ervaring: je weet na de training welke eisen aan je worden gesteld en hoe je daarop wordt getest. Wanneer je beschikt over 2 jaar ervaring (of langer) in het leiden van (deel-) projecten is deze examentraining een zinvolle stap op weg naar certificering. 

Geen training in het open rooster, maar een individuele afspraak met een kandidaat over de voorbereiding op de ervaringstoets van IPMA-C. Op basis van je specifieke ervaring en je CITO-documenten, stellen we een begeleidingsplan op dat jou leidt naar het succesvol bewijzen van je projectmanagementervaring. Over het algemeen blijkt 8 uur begeleiding toereikend voor succesvolle certificering. Deze begeleiding gebeurt deels op afstand (voor het toetsen van documenten) en deels face tot face (voor de voorbereiding op het afsluitende interview). Met de assessmentvoorbereiding voor IPMA-C completeer je de voorbereiding voor het IPMA-C certificaat.

Ook voor een projectmanager die zeer ervaren is in complexe projecten, kunnen we een begeleidingstraject inrichten voor IPMA-certificering. Dit traject bestaat uit een assessment (Is IPMA-B een reëel doel?) en begeleiding bij de verschillende stappen die tot de certificering leiden. In dit traject wordt in afstemming met de kandidaat exact het programma bepaald dat kan leiden tot succesvolle afsluiting van het certificeringstraject.