Capgemini Academy
Experience the Experience
Bel ons phone 030 - 689 6600
 
 
 

IPMA

De vraag naar persoonsgebonden certificering neemt toe. ISO, Microsoft, SAP, PRINCE2®, MSP®, PMI en IPMA zijn voorbeelden van certificeringen die in de huidige markt toegevoegde waarde bieden. Opdrachtgevers en werkgevers willen objectieve garanties dat de mensen waarmee ze werken vakkundig zijn. Certificering wordt in steeds meer disciplines noodzakelijk. Ook projectmanagers worden geconfronteerd met de noodzaak tot certificering.

De International Project Management Association (IPMA) is een wereldwijd opererende organisatie met haar basis in Europa. In Nederland wordt deze organisatie  vertegenwoordigd door onze vakvereniging voor projectmanagement, IPMA-Nederland. Het niveau en de objectiviteit van de certificering wordt gewaarborgd door betrokkenheid van de Citogroep en DNV. 


 

IPMA Projectmanagement

 

Vier niveaus van certificering

De IPMA certificering kent vier niveaus (in oplopende volgorde van kennis en ervaring). Men kan instromen op elk gewenst niveau, namelijk: 

  • IPMA-D, Gecertificeerd Projectmanagement Medewerker. De IPMA-D gecertificeerde medewerker kent alle projectmanagementelementen en –aspecten, weet hoe te opereren in projecten en kan de projectmanager ondersteunen bij zijn of haar werkzaamheden.
  • IPMA-C, Gecertificeerd Project Manager. De IPMA-C gecertificeerde projectmanager is in staat projecten met een beperkte complexiteit zelfstandig te leiden en kan de projectmanager van een complex project ondersteunen bij alle projectmanagementelementen en –aspecten.
  • IPMA-B, Gecertificeerd Senior Project Manager. De IPMA-B gecertificeerde projectmanager is in staat complexe projecten zelfstandig te leiden.
  • IPMA-A, Gecertificeerd Projects Directeur. De IPMA-A gecertificeerde project- of programmamanager is in staat op strategisch niveau te opereren en alle projecten van een bedrijf, branche of programma te leiden.

Op laatjewaarderen.nl, de website van de International Project Management Association (IPMA), kunt u snel en eenvoudig ontdekken op welk level u het beste kunt instromen voor certificering. 


Voorbereiding op IPMA-certificering

 

In ons curriculum vindt u opleidingen, assessments en begeleiding op weg naar uw IPMA-certificering. Wij stellen met u een begeleidingsplan op om uw projectmanagementervaring met succes te bewijzen. Wij bieden u de volgende mogelijkheden: 


De IPMA-D training is een goede basis voor gedegen voorbereiding op het IPMA-D examen. Het IPMA-D certificaat is een goede start voor het formaliseren van uw kennis en het verkrijgen van een onafhankelijke certificering die internationaal is erkend. Daardoor ontstaat de concrete vraag of uw theoretische basiskennis voldoende is voor certificering:

  • Spreek ik de taal van IPMA?
  • Weet ik hoe Earned Value Analysis werkt? En slip-chart?
  • Het kritieke pad bepalen; hoe zat het ook weer met Backward en Forward Pass?
  • Net Present Value …?

Wanneer u zich wilt certificeren, maar slechts beperkt ervaring hebt met het leiden van projecten, is deze examentraining een juiste keuze.


Voor het IPMA-C certificaat heeft u minimaal 3 jaar projectmanagementervaring nodig op relatief kleine projecten. De certificering voor IPMA-C bestaat uit een kennisexamen en een toetsing op uw ervaring. De noodzakelijke kennis zou er dus moeten zijn. Maar is die kennis ook voldoende paraat om succesvol een examen af te leggen? En spreekt u de taal van IPMA? 

De IPMA-C examentraining bereidt u voor op het kennisexamen voor IPMA-C. Bovendien krijgt u inzicht in het traject voor toetsing van uw ervaring: u weet na de training welke eisen aan u worden gesteld en hoe u daarop wordt getest. Wanneer u beschikt over 2 jaar ervaring (of langer) in het leiden van (deel-)projecten is deze examentraining een zinvolle stap op weg naar certificering. 


Geen training in het open rooster, maar een individuele afspraak met een kandidaat over de voorbereiding op de ervaringstoets van IPMA-C. Op basis van uw specifieke ervaring en uw CITO-documenten, stellen we een begeleidingsplan op dat u leidt naar het succesvol bewijzen van uw projectmanagementervaring. Over het algemeen blijkt 8 uur begeleiding toereikend voor succesvolle certificering. Deze begeleiding gebeurt deels op afstand (voor het toetsen van documenten) en deels face tot face (voor de voorbereiding op het afsluitende interview). Met de assessmentvoorbereiding voor IPMA-C completeert u de voorbereiding voor het IPMA-C certificaat.

 

Ook voor een projectmanager die zeer ervaren is in complexe projecten, kunnen we een begeleidingstraject inrichten voor IPMA-certificering. Dit traject bestaat uit een assessment (Is IPMA-B een reëel doel?) en begeleiding bij de verschillende stappen die tot de certificering leiden. In dit traject wordt in afstemming met de kandidaat exact het programma bepaald dat kan leiden tot succesvolle afsluiting van het certificeringstraject.