08 Februari 2020

We leven in een sterk doorontwikkeld digitaal tijdperk. De digitale technologie is nu in alle levensterreinen doorgedrongen en iedereen heeft er ervaring mee. En het gaat nog verder. Voor bijna elke menselijke handeling wordt gezocht naar digitale toepassingsmogelijkheden. 

 

Uiteraard vereist het toepassen en benutten van digitale technieken, specifieke kennis en vaardigheden. Elk zichzelf respecterende organisatie heeft daartoe een afdeling die zich specifiek richt op IT. Daar blijft het niet bij. De vervlechting van IT met de reguliere bedrijfsvoering, de ‘business’, neemt snel toe. Dit uit zich met name in de snelle invoering van werkvormen die de nieuwe manieren van werken ondersteunen, zoals ‘Agile’ en ‘DevOps’. IT en ‘business’ zijn meer en meer vervlochten met als effect dat de IT steeds minder gezien wordt als een apart, zelfstandig, organisatieonderdeel.

 

IT wordt gedragen door mensen. Het zijn de professionals met kennis van digitale technieken en werkwijzen. De vraag naar deze expertises neemt dan ook nog steeds toe. Intern ervaren bedrijven dat er vaak sprake is van een achterstand in kennis en vaardigheden op dit terrein. Het verschil tussen vraag en aanbod wordt aangeduid als de ‘digital talent gap’.

 

Downloaden

 

 

 

Inhoud

  • 'The Talent Gap'
  • Gevraagde skills I (Capgemini & LinkedIn)
  • Gevraagde skills II (wetenschappelijke literatuur)
  • Overeenkomst in visie
  • Het leerproces faciliteren
  • De paradox
  • De uitdagingen samengevat
  • Wat Capgemini hierin kan betekenen
  • Nieuw versus oud
  • Tot slot

Expert

Roland Bonsen