24 September 2014

Veel organisaties hebben de eerste stappen op het gebied van agile softwareontwikkeling inmiddels gezet. Veelal door in teams te gaan werken volgens het scrum framework dat beschreven staat in de scrum guide. Waarbij ik het nog altijd vreemd vind dat de ondertitel “the rules of the game” luidt. Met name het woord “rules” wordt in de praktijk nogal eens misbruikt. Mensen die dat doen gedragen zich wat mij betreft niet agile: Individuals and interactions over processes and tools. De scrum guide biedt geen aanknopingspunten voor het teamoverstijgend opschalen van agile. Wat nu als je projecten, programma’s of je hele organisatie meer agile wilt inrichten?

DSDM Agile Project en Program Management

Werk je in jouw organisatie vooral projectgeörienteerd, dan is het een goede keuze om gebruik te maken van het Agile Project Management framework dat op DSDM  gebaseerd is. Net als scrum wordt DSDM al meer dan 20 jaar succesvol in de praktijk gebruikt. Agile Project Management focust vooral op het traject dat voorafgaat aan de eerste productontwikkeling en op de coördinatie en governance op projectniveau. Houd daarbij in gedachten dat we het hier hebben over projecten met meerdere teams, die overigens prima volgens scrum kunnen werken. Sinds september 2014 kent DSDM ook een framework voor agile programmamanagement. Voor beiden geldt weer: pas deze frameworks op een agile manier toe en val niet in de valkuil om op een dogmatische manier alles volgens de letter te willen doen!

PRINCE2 agile

In augustus 2014 heeft AXELOS, de huidige eigenaar van PRINCE2, aangekondigd dat er in het eerste kwartaal van 2015 een agile aanvulling op PRINCE2 gelanceerd wordt. Je zou overigens met de huidige versie van PRINCE2 ook al op een agile manier projecten kunnen uitvoeren. Zet een tolerantie van nul op tijd, kosten en kwaliteit en een grote tolerantie op scope. En maak gebruik van het principe van tailoring. Lastig is daarbij wel dat PRINCE2 in de hoofden van veel mensen (ten onrechte) geassocieerd wordt met een watervalaanpak en een big design up front. Wat dat betreft ligt vandaag de dag een keuze voor DSDM Agile Project Management (gebaseerd op enough design up front) meer voor de hand.

Scaled Agile Framework

Het Scaled Agile Framework (kortweg SAFe) is vooral geschikt voor organisaties die productgeoriënteerdwerken en agile willen opschalen tot op organisatieniveau. Bovenop een scrum-gebaseerd teamniveau kent SAFe daartoe een programma- en een portfolioniveau. Het gehele framework besteedt daarbij veel aandacht aan zowel de business als de architectuur aspecten. En in de nieuwste versie komt ook het aspect van agile budgetteren aan de orde. Ik lees de laatste tijd nogal eens kritiek op het SAFe framework als zou het te veel verplichtingen en ‘van boven’ opgelegde regels kennen, waardoor de teams niet meer op een agile manier zouden kunnen werken. Ook hier is mijn advies: gebruik het framework op een agile manier!

Keuzestress?

Hoe nu verder? Ik zou zeggen: op een agile manier. Maak een keuze, ga er mee aan de slag, maak kleine stappen, kijk hoe het gaat en verbeter het! Waarbij het aan de slag gaan altijd gemakkelijker gaat op basis van een bestaand framework, dan alles zelf uit te moeten vinden. Maar waak wel voor het klakkeloos en strikt volgen van de regels van welk framework dan ook: Responding to change over following a plan!

Expert

Pieter de Beijer