19 Mei 2016

In mijn werk als adviseur portfoliomanagement, krijg ik vaak de opmerking “wij werken agile, dus wij regelen het zelf. Geef ons maar gewoon de zak met geld en de capaciteit, dan komt het goed.” Maar niets is minder waar.

 

 Agile werken is een manier van werken, waarbij het onder andere gaat om waarde, focus, snelle levering en goede afstemming met de business. Die waarde draagt bij aan de strategie van de organisatie. En daar vinden agile werken en portfoliomanagement elkaar, het hoe en het wat. Bij portfoliomanagement gaat het erom zo optimaal mogelijk de strategie te bereiken binnen de beperkingen van de organisatie zoals tijd en geld. Op team niveau kan de product owner prima de prioriteiten stellen, maar hoe gaat dat als er meerdere teams zijn of als de organisatie als geheel over gaat op agile werken? Juist daarom is enige vorm van regie nodig; portfoliomanagement, de juiste dingen doen.

 

En bijsturen, de dingen juist doen. Want in agile werken is er continu een feedbackloop, de deming circle (plan-do-chek-act) is een belangrijke basis. Bijsturen tijdens een sprint, niet alleen de must do’s maar ook nog wat van de should do’s. Vanuit strategie optiek is het opleveren van nieuwe middelen één ding. Waar het echt om draait is het gebruik van de middelen, het effect dat dat oplevert en uiteindelijk de waarde die het toevoegt. Precies de waarde op basis waarvan de user stories werden geprioriteerd. De feedbackloop op portfolio niveau gaat daarom over in hoeverre de strategie nu opgeleverd is en wat nodig is in de volgende periode.

 

De juiste dingen doen. Dit betekent het vaststellen aan welke epics (een globaal niveau van features en user stories) uit de portfolio backlog gewerkt gaat worden. Maar het gaat verder. Het kan ook een verschuiving van teams betekenen. Want wie bepaalt eigenlijk welke teams er aan welk product werken. Juist ook dit is een taak van portfoliomanagement. Het inzetten van de juiste teams op de juiste producten die bijdragen aan de strategie.

 

Portfoliomanagement met een lange besluitvormingscyclus en een jaarlijks vastgesteld portfolio gaat echter niet samen met agile ontwikkelen. Agile betekent flexibel en wendbaar’ en dat vraagt ook iets van portfoliomanagement. Wat is er nodig om traditioneel portfoliomanagement agile te maken? En hoe ga je om met hybride vormen? Mijn zoektocht gaat door en ik kom erop terug.