Zoek

Doorzoek blogs op inhoud...

September 2013

Competenties voor de informatiemanager

30 September 2013
Categorie:
1634

Informatiemanagement is een snel groeiend vakgebied. Steeds meer organisaties onderkennen het belang van een goede afstemming van ICT-voorzieningen op de bedrijfsprocessen. Het is de taak van de informatiemanager...

Regie op informatieketens vanuit informatiemanagement

26 September 2013
Categorie:
1285

Organisaties maken steeds meer een onderdeel uit van informatieketens. Motieven om aan een keten deel te nemen[13] :   Digitaliseren: door de inzet van e-formulieren en digitale loketten,...

Praktijkervaring op basis van een assessment

23 September 2013
Categorie:
621

Net voor de vakantie heb ik weer een aantal assessments met succes kunnen afsluiten. Assessments werden voorheen vooral ingezet om individuen te beoordelen op hun geschiktheid. Maar 25 succesvolle individuen...

Vakmanschap

09 September 2013
Categorie:
2329

Vakmanschap wordt vaak geassocieerd met een ambacht. Alleen, als we spreken over een ambacht denken we aan een archaïsch beroep waarbij oude, beproefde handvaardigheden centraal staan. Een bekend en...

Fraudemanagement het ultieme wapen tegen fraudeurs?

05 September 2013
Categorie:
1147

De goeden moeten lijden onder de kwaden. Helaas geldt dit ook voor de benadeelden van anderen die bewust of per ongeluk frauduleuze handelingen plegen. De Engelsen noemen dit “Fraud & Error”. Een...