27 November 2013

Dit is een poging om een luchtige blog te schrijven over een beladen onderwerp genaamd de bescherming van onze privacy.

 

Op de middelbare school mochten wij het boek 1984 van George Orwell [1] (Big Brother is watching you) op onze boekenlijst zetten en wellicht hebben velen die deze blog nu lezen hetzelfde gedaan. Onlangs berichtte beveiligingsgoeroe Bruce Schneier in de media [2] dat de NSA waarschijnlijk alles aan digitale informatie verzamelt dat los en vast zit. En dan te bedenken dat deze organisatie zelf moeite heeft om haar geheimen ook echt geheim te houden, want het lekken van informatie is immers mensenwerk [3]".

 

We weten toch allemaal dat we ons aan de wet moeten houden en dat we niet alle eieren in één beveiligingsmandje moeten leggen. Door risico’s (de spreekwoordelijke eieren) te verspreiden, kunnen risico’s op informatielekken worden beperkt. Rest ons dan alleen nog de plicht om ons aan de wet te houden… Gelukkig is deze blog luchtig van aard, dus wat kunnen we doen als persoon om onze persoonlijke levenssfeer te beschermen?Onze droom is dat iedere persoon bewust een keuze kan maken met welke partijen persoonlijke informatie wordt gedeeld en met welke partijen niet. Om deze keuze bewust te kunnen maken hebben we hulp nodig en deze hulp is onderweg [4]. 
Het onderzoeksprogramma PISA (Personal Information Security Assistant) van de Universiteit Twente is bedoeld om gebruikers inzicht te geven in de risico’s met betrekking tot persoonlijke informatie. Capgemini neemt deel aan de gebruikersraad van dit research project.
We zullen hier echter wel even op moeten wachten, want het onderzoeksprogramma loopt tot minimaal 2017. Tot die tijd kunnen we steun vinden in het spreekwoord: “Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel”. Cyber Security is en blijft tijdgebonden[5].

 

Wat als je nu wel al aan de slag wilt? Denk dan na over wat je risk-appetite is, of liever gezegd: je privacy appetite. In de huidige tijdsgeest moet je dat in één keer goed doen. Immers wat je op het internet zet is voor eeuwig en ook de NSA is meteen op de hoogte. Als lezer van dit blog heb je hier misschien wel goed over nagedacht, maar wat doe je nu met bijvoorbeeld de vakantiefoto’s die anderen voor jou op Facebook delen? Ergo bepaal jouw eigen private-appetite en bewaak deze[6].


Referenties:
1) Wikipedia artikel over George Orwell

2) Schneier: NSA verzamelt waarschijnlijk alle

3) Lekken in een organisatie is mensenwerk

4) PISA - The Personal Information Security Assistant

5) Time based security concepten

6) Het bewaken van je persoonsgegevens op Internet