07 Juni 2016

Er was eens een schattig liefdeskoppeltje: business en IT. Ze dansen met elkaar, maar het dansen gaat niet zo makkelijk. Ze staan op elkaars tenen, volgen ieder een eigen ritme of bewegen in andere richtingen. De vraag is hoe worden ze een vloeiend koppeltje? En wat gebeurt er als de muziek verandert, zoals nu in het digitale tijdperk? Welke invloed hebben de digitale ontwikkelingen op de regie: wie leidt en wie volgt?

En weten de danspartners met elkaar te liften en shiften, om de prachtige dans te dansen die gedanst moet worden om concurrentievoordeel te krijgen of houden, of mee te bewegen met het ritme van de markt en regelgeving?

Business en IT, tot elkaar veroordeeld

Business en IT zijn in dit verhaal tot de liefde voor elkaar veroordeeld, ze zullen met elkaar de dans moeten aangaan. Business kan niet overleven zonder IT en andersom. Denk maar aan de opkomst van nieuwe concurrenten in de financiële markten, die zonder de last van verouderde en complexe technologische systemen, maar met moderne webtechnologiën uit het niets verschijnen en klanten aan zich weten te binden.

 

Ook binnen de overheid is er grote druk op verregaande digitalisering: een paspoort vraag je nu aan via internet, aangiftes bij de politie doe je ook via het web en zelfs de gevreesde blauwe envelop gaat binnenkort verdwijnen. Maar ook IT is tot de liefde veroordeeld, want zonder business impact maakt het zichzelf overbodig. De business zoekt dan zelf naar oplossingen of schakelt leveranciers in die hen wel kunnen bedienen.

Wie zijn deze dansers? De man in het verhaal is IT, gecontroleerd en misschien een beetje rechtlijnig. De vrouw is de business, mogelijk soms wat wispelturig, maar wel in contact met klanten en met elkaar.

In het digitale tijdperk komen er factoren op die ontwrichten, die nieuwe uitdagingen vormen of verwarring schoppen. Maar juist als de dansers deze moeilijkheden goed met elkaar weten op te pakken heeft de liefde een kans.

Alignment, de liefde tussen business en IT

De liefde tussen business en IT heette traditioneel Alignment. Vorige maand, tijdens het Innovation: Ungovernance event die mijn collega’s organiseerden voor ruim honderd belangstellenden, sprak Toon Abcouer, docent aan de Universiteit van Amsterdam. Hij houdt zich al vele tientallen jaren bezig met business en IT alignment en heeft lang gewerkt met en onderzoek gedaan naar het bekende negenvlaksmodel van Rik Maes. Hij zei dat Alignment nog nooit echt goed is gelukt en waarschijnlijk ook nooit echt zal lukken. Er is een ander denkmodel nodig om hiernaar te kijken, iets wat misschien wel gaat werken.

 

Van Alignment naar Fusion? Het bekende negenvlaks model biedt nog wel een mooi kader om uit te leggen waar de uitdagingen ontstaan. 

Vier belangrijke veranderingen

Er zijn vier belangrijke veranderingen die de muziek veranderen: Cloud/Sourcing, Agile, Innovatie en Cyber. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden en samen op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden om deze in kansen om te zetten die waarde toevoegen moeten business en IT elkaar’s taal spreken en belangen onderkennen, geduld hebben en elkaar scherp houden en elkaar wat gunnen.

 

Alleen dan kan de liefde bloeien. Van afstemming naar versmelting om dat vloeiende danspaar te worden. In de volgende blog beschrijf ik welke invloed de vier veranderingen hebben op de Regiefunctie.