28 Januari 2013

Op gezette tijden verlaat mijn vrouw ons huis, gewapend met attributen als een tas in de vorm van een gieter, een muziekinstrumentje, kleurige kleding en een rode neus. Je raadt het al, ze is clown en gaat op pad. 
Ik weet dat clowns soms weerzin oproepen. Maar waarom eigenlijk?

Veel clowns zijn geschminkt en hebben daardoor een masker op. Ze komen hierdoor gemaakt over. Ze doen hun kunstjes en treden op… Ze zijn afstandelijk bezig. Mijn vrouw is met ongeveer 20 collega clowns aangesloten bij de Stichting Dichterbij-Clown,  www.dichterbij-clown.nl . Passie (en giften…) zijn de enige bronnen waar de stichting op draait. Men kijkt daar anders naar het clownsvak. Zo gebruiken ze geen schmink en zetten hun kleding en neus puur in om contact te maken met de medemens. Gewoon een momentje intens samen beleven. 

De instellingen waar mijn vrouw regelmatig naar toe gaat zijn o.a. verzorgingstehuizen waar veel behoefte is aan dergelijke contacten. De verzorgers die werkzaam zijn in deze instellingen hebben helaas steeds minder tijd beschikbaar om echt contact te maken met hun bewoners, terwijl dit juist zo belangrijk is voor de kwaliteit van leven. En daarom is het zo noodzakelijk dat er andere mensen opstaan die deze taak oppakken. Mijn vrouw treedt echter niet op als clown. Ze ‘is’ er gewoon en reageert puur op wat er ontstaat. Dat is heel moeilijk, want je kan deze interacties niet voorbereiden.


Ik denk dat de ‘’echte coach’’ veel van deze contactclowns kan leren.


De gemiddelde cursist zit niet meer te wachten op een standaard verhaal, gelardeerd met vele slides. De deelnemers aan een cursus hebben vaak al voorkennis en verwachten dat de coach hem/haar raakt (herkent) in de ervaring in het vakgebied. Vanuit deze klik moet een cursus zijn eigen dynamiek krijgen. Geen standaard antwoorden meer, maar antwoorden op maat. Soms rekening houdend met de werkwijze die de cursist hanteert bij zijn werkgever. Geen vaste cursusdraaiboeken, maar flexibel inspelen op de behoeften. Geen voorspelbare maar juist verrassende en steeds weer andere werkvormen welke situationeel worden ingezet, al naar gelang dit nodig is.

De cursussen van nu moeten effect hebben, en directe toegepaste waarde. De coach staat evenals de contactclown tussen de mensen en niet ‘’ervoor’’. Het moet niet alleen leuk zijn om een cursus te volgen, je moet er ook energie van krijgen, en de stof moet direct toepasbaar zijn in het werk.

Mijn vrouw vertelde mij eens het verhaal van mensen die aangaven dat een clown alleen leuk is als die geen afstandelijke spelletjes speelt, maar puur en één van hen is en de juiste snaren weet te raken. Dat is eigenlijk wat de “echte coach” van de contactclown kan leren. Wees echt, verdiep je in je cursisten, ben vakcollega tijdens je cursus, en pas de stof en cursusaanpak aan op je "publiek". Ga, samen met je cursisten, met passie en creativiteit voor de beoogde leerdoelen.

Expert

Bert Holsappel