10 Juli 2014

Ten tijde van het schrijven van dit artikel ben ik bezig met het afronden van mijn boek voor jonge talentvolle professionals en wordt dit nieuwe boek door meer dan 60 mensen binnen en buiten Capgemini proefgelezen. De reden dat ik begonnen ben om aan dit boek te schrijven is omdat dienstverlenende organisaties (waaronder Capgemini) meester-gezel-leerling constructies toepassen in aanvulling op formele trainingen die volgen uit standaard competentiemodellen.

 

Een boek van eigen hand is mijn inziens een uitstekend hulpmiddel om in een dialoog met jonge professionals concrete vervolgstappen te kunnen zetten in hun vak- en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast geeft het mij energie om kennis over te dragen en niet in de laatste plaats omdat ik zelf nog het meeste leer van de reacties die ik hierop mag terug ontvangen.

 

Mijn nieuwe boek begint met datgene dat je als een gegeven kunt beschouwen, namelijk jezelf en je omgeving. Het oorspronkelijke plan was om hierna gestructureerd een aantal “best practices” te beschrijven die zichzelf door de tijd heen hebben bewezen. Totdat Hubert Noordman, ketenarchitect bij de Belastingdienst, mij op het idee bracht om mij te beperken tot de essentie. Het argument dat Hubert hiervoor naar voren bracht was een hele krachtige. Hij zei: “Beste Ben, waarom zou je 450 goudvissen gaan beschrijven in een grote vissenkom, indien je kunt volstaan met een recept waarmee iedere professional zijn/haar eigen goudvissen kan samenstellen?”

 

Ook al was ik stellig van plan om al mijn 450 “best practices” op te schrijven voor het nageslacht, moet je bereid zijn om je oorspronkelijke plan aan te pakken indien iemand met een beter en slimmer idee komt. Daarom schets ik hieronder kort de ingrediënten waarmee jij zelf ook je eigen goudvissen kunt maken. Dit op basis van persoonlijke ervaringen en een extra toetsing bij andere zowel jonge en zeer ervaren professionals.

Eén: Lach naar jezelf

Lachen naar mijzelf betekent voor mijzelf dat ik tevreden ben met mijn leven en de wijze waarop ik het leven tot nu toe heb geleefd. Het geeft mij de juiste grondhouding waardoor ik beter ben opgewassen tegen ook de vervelende dingen uit het leven.

Twee: Toon je eerlijkheid en je professionele integriteit

Mijn uitgangspunt is dat ik mijzelf op ieder moment van de dag recht in de spiegel moet kunnen aankijken. Werken vanuit mijn eigen integriteit en authenticiteit kost heel weinig energie zolang ik niet de pretentie koester om mijzelf anders voor te doen dan wie ik werkelijk ben.

Drie: Stel doelen ter ondersteuning van je levensgeluk

Er zijn twee boeken waar ik mijzelf graag door heb laten inspireren, namelijk het boekje “Dromen, durven, doen” van Ben Tiggelaar en “The art of happiness” geschreven door Howard Cutler  op basis van een aantal interviews met de Dalai Lama. De Dalai Lama zegt o.a. dat je alleen gelukkig kan worden indien je hier dagelijks heel gedisciplineerd naar streeft. Het combineren van de recepten uit deze boeken heeft in ieder geval mijzelf geholpen om plezier en resultaten in mijn werk te combineren met een voor mijn gezonde privé – werk balans.

Vier: Leer van je ervaringen uit het verleden

Ik leer alleen nieuwe vaardigheden op te bouwen door het te doen. Het motto is hierbij “Fail faster to learn faster”. Het klinkt wellicht vreemd maar juist door vaker fouten te maken leer je sneller. Door dagelijks aan het begin van de dag een moment voor mijzelf in te lassen, heb ik dagelijks de innerlijke rust om acties van dagen terug te evalueren en te waarderen ten aanzien van het behaalde effect. Ik leef in het nu en probeer hierbij voor 80% vooruit te kijken en tegelijk 20% naar het verleden.

Vijf: Denk en handel tegelijk

Je hebt mensen die een voorkeur hebben voor denken (die praten graag over het werk) en je hebt mensen die het prettig vinden om de handen uit de mouwen te steken, de zogenaamde doeners. Wat mij de afgelopen jaren is opgevallen is dat de mensen met de meeste invloed juist die mensen zijn die het denken en doen op een hele slimme wijze weten te combineren. Dus bouw de brug terwijl je er overheen loopt.

Zes: Leer terwijl je bezig bent

Zie kritiek niet als een persoonlijke aanval, maar als een nieuwe uitdaging en een gelegenheid om het zelf beter te doen. Zelf heb ik ook moeten leren dat iedere stap weer een nieuw leermoment oplevert en dat het belangrijk is om feedback, “tegengas” en alternatieve ideeën minimaal zo goed kunnen zijn als mijn eigen ideeën. Zo was ik zelf stellig van plan om al mijn 450 goudvissen te gaan beschrijven totdat iemand mij met een beter idee verraste door alleen de ingrediënten van goudvissen te beschrijven.

Zeven: Lach naar de rest van de wereld

Wat mij opvalt, is dat als ik naar mijn collega’s lach, ik bijna direct een lach terug mag ontvangen (hoe depressief zij zich ook wellicht op dat moment mogen voelen). Lachen werkt drempelverlagend en het helpt mij om mij open te stellen voor anderen, juist omdat anderen zich op dat moment open stellen voor mijzelf. Vraag mij niet waarom, het werkt gewoon zo. Een lach opent deuren en harten en helpt om constructief, zonder negatieve emoties te observeren.

Acht: Benut de kracht van je eigen sociale netwerk

Het is mogelijk om in zeven stappen iedereen op aarde te bereiken via persoonlijke en zakelijke relaties tussen mensen. Zelf ben ik continue voor mijn sociale netwerk aan het werk, wat betekent dat mijn sociale netwerk ook continue voor mij aan het werk is op basis van het principe van de wederkerigheid. Netwerken is een werkwoord en in mijn beleving kunnen jonge getalenteerde professionals dit niet vroeg genoeg in hun leven leren. Ik heb het hier niet over simpel aan te leren trucjes die je op een training leert en een paar keer op de ander uitprobeert. Het gaat hier om een jarenlange toewijding om de medemens vooruit te willen helpen.

Negen: Draag bij aan en initieer energievolle en synergetische samenwerkingen

Afgezien van een paar momenten per dag waarop ik mijzelf volledig terugtrek, doe ik eigenlijk bijna niets meer alleen. Werken is voor mij synoniem aan samenwerken. Gelukkig helpt de techniek en “het nieuwe werken” hierbij. Waarbij ik op ieder moment van de dag mij kan laten ondersteunen door gelijkgezinden of mensen die vanuit de wereld van passie en verleiding het leuk vinden om belangeloos aan activiteiten mee te werken. Zolang deze activiteiten maar voldoende energie opleveren en zingeving hebben.

Tien: Bouw constant aan je professionele profiel

Ik heb het hier over twee zaken. Namelijk het opbouwen van mijn professionele identiteit en het uitdragen hiervan. De professionele identiteit bouw ik op door te werken aan mijn vakmatige EN (inter)persoonlijke vaardigheden. Mijn professionele profiel bouw ik op door dagelijks mijn “kop boven het maaiveld” uit te steken. Gelukkig hebben we sociale media en door deze middelen op een gepaste wijze te hanteren kan een professioneel profiel gaandeweg ontstaan

 

Opmerking: De bovenstaande succesfactoren zijn toe te passen op het individuele en het collectieve niveau. Daarnaast verbinden de laatste succesfactoren het individu met het collectief en ook het collectief met de context waarin het collectief existeert.

 

Nu al krijg ik verzoeken van jonge professionals om toch vooral wél mijn 450 goudvissen te documenteren voor het nageslacht. Wellicht komt dit er nog van indien de publicatie van het boek voor jong talent zo veel energie oplevert dat ik op deze ingeslagen weg doorga. Een andere hele interessant vervolgstap is om het boek te herschrijven en te vertalen naar andere culturen. Iedereen die andere heel goede ideeën heeft, mag mij benaderen via Linkedin.

 

Mijn dank gaat uit naar Hubert Noordman, Dirk Mulder, Hans van Zanten, Pieter Hörchner, Roland Bonsen, Roger Wannee, Rhesa Baar en Michail Theuns voor het geven van constructieve feedback op deze blog.