e-CF: Een level lang leren - koester je competenties

09 Januari 2014
Categorie:
818

IN 2020 IS ER EEN VERWACHT TEKORT VAN MINIMAAL 670,000 ICT’ERS IN EUROPA. ALS ICT MEER BETROKKEN WORDT BIJ NIEUWE ONTWIKKELINGEN, IS ER ZELFS WERK VOOR 756,0000 ICT’ERS. DIT LEVERT EUROPA 415 MILJARD EURO PER JAAR EXTRA OP.

(BRON EU. HTTP://EC.EUROPA.EU/PRIORITIES/DIGITAL-SINGLE-MARKET_EN)

 

Het idee hierachter is dat Europa, met een goed innovatie beleid, in principe tegenhangers van Facebook, Google, Apple, LinkedIn, Twitter en …. zou kunnen bouwen. Een interessante gedachte! In navolging hiervan is door Europa de Digital Single Market (DSM) opgesteld, oftewel een alomvattend project met als doel een goed lopende interne (arbeids)markt te maken. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de e-Skills. Hoe krijgen we de Europeaan voldoende IT-savvy? Want IT-savviness is belangrijk in deze snel veranderende samenleving. Ook voor de ervaren ICT’er.

 

Dit is waar de competenties - zoals gebruikt in het e-Competence Framework (e-CF) - in beeld komen. Want talen en tools veranderen, maar de onderliggende competenties blijven stabiel. De kennis van een nieuwe Word- of Java-versie is dan nog niet optimaal maar dankzij de ervaring met de vorige versie of een soortgelijk product is het betrekkelijk eenvoudig om de nieuwste versie aan te leren. Dit geldt binnen de ICT, maar is eigenlijk toepasbaar voor alle branches. Een IT-architect is een totaal andere architect dan een architect in de bouw, maar zal in diverse competenties gelijk opgaan. Denk hierbij aan het in kaart brengen van gebruikerswensen, het hebben van een bepaalde visie en het opstellen van plannen. Dit geldt niet alleen voor een architect, maar denk ook eens aan alle ondersteunende of adviserende beroepen.

 

Waar op Europees niveau de grenzen tussen landen worden verlaagd, zou het gebruik van competenties de grenzen tussen branches kunnen verlagen. Hierbij komt ook nog dat in veel beroepen ICT een steeds belangrijkere plaats inneemt. Denk bijvoorbeeld aan een chirurg die op afstand met een robot een operatie uitvoert. ICT competenties zijn dus ook voor andere beroepen belangrijk. Daarom is het, in het kader van flexibiliteit in je eigen loopbaan en binnen een organisatie, van belang om goed naar competenties te blijven kijken. Koester je competenties! Dat is waar je goed in bent en waar je in een andere omgeving gebruik van kan maken.

 

Voor de 'zachte' competenties zoals de ‘Big Five’ (Extraversie, service gerichtheid, bewustheid van handelen, emotionele stabiliteit en openheid t.o.v. nieuwe ervaringen) kan je terecht bij veel opleidings- en testinstituten. Voor de meer hard-skills gerichte competenties, zoals in het e-CF, kan je inmiddels ook terecht bij opleidings- en testinstituten, waar bij de keuze bepaald wordt door het doel dat je hebt. Wil je weten hoe sterk je bent in bepaalde competenties, wil je weten welke opleidingen je kan volgen om een level hoger te komen of wil je weten hoe je soft-skills met het eCompetence Framework overeen komen. Vooral doen! En bedenk in welke omgevingen deze competenties van pas komen. Maak jezelf flexibel en blijf je leven lang leren!

Auteur

Co Siebes