06 Juni 2016

Een dag niet bewogen is een dag niet.. precies. Ik vind het belangrijk om fit te blijven. Na een dag werken achter mijn laptop en het reizen in de auto, heb ik een sterke drang om te bewegen. Bewegen is goed voor je lichaam, dat weet iedereen. Immers, de hele wereld schreeuwt om een gezond lijf; programma’s op scholen, de Schijf van Vijf, blogs over healthy living en tel daar ook de fitness apps bij op. Als het om ons lichaam gaat, dan weten we het allemaal wel. Maar hoe zit het met onze fitheid als het gaat om blijven leren en ontwikkelen? Ook hier is veel aandacht voor. Onze gemiddelde leeftijd stijgt, we moeten langer doorwerken, werk verandert en dit vergt veel van ons aanpassingsvermogen.

 

Jouw brein verandert!

Vanuit mijn studie Pedagogische wetenschappen leerde ik over het veranderende brein van baby tot jong volwassene. Onze omgeving, scholing, levensstijl en genen bepalen onze neurale netwerken. Een jong brein leert sneller dingen aan dan een ouder brein. Vanaf ons 20e levensjaar gaat ons brein snel achteruit. Oké, dus ons brein is al bepaald? Hoe houd ik mijn brein dan actief na mijn 20e levensjaar?

Laatst keek ik een college reeks van de Universiteit van Nederland van Prof. Dr. Erik Scherder. “Bewegen houdt ons brein in conditie”, zo stelt deze hoogleraar Neuropsychologie. Waar we door beweging veel invloed op hebben, is ons geheugen. En laat dat nu ook belangrijk zijn bij het aanleren van nieuwe dingen. Het geheugen zit in meerdere gebieden in de hersenen (bron: Hersenstichting). Door oefeningen kunnen we de geheugengebieden in onze hersenen activeren. De frontaal kwab is hierbij een belangrijk hersengedeelte. In dit gebied zit ook de aansturing van onze bewegingen en onze rem voor het reguleren van ons gedrag. Leren en bewegen zijn dus nauw met elkaar verbonden.

 

21e eeuwse vaardigheden optimaal benutten

Ons werk doet een groot beroep op onze 21e eeuwse vaardigheden: samenwerken, probleemoplossend denken, kennis construeren uit verschillende bronnen, gebruik van ICT en planmatig werken. Dit betekent nogal wat voor onze frontale kwab. De vaardigheden vragen ons om niet zomaar mee te gaan met alle impulsen, om belangrijke en onbelangrijke zaken te onderscheiden en flexibel om te gaan met veranderingen. We moeten voortdurend een beroep doen op onze frontale kwab om onze impulsen te remmen, te ordenen en ons geheugen op een snelle manier aan te boren. Kortom, we moeten onze frontale kwab hiervoor fit houden.

Bewegen zorgt er voor dat ons brein fit blijft. We blijven hierdoor ons geheugen uitdagen, prikkelen en vernieuwen. We kunnen daardoor 21e eeuwse vaardigheden volop blijven gebruiken. Stil blijven zitten is dan funest. Volg die training die je uitdaagt, nieuwe inzichten geeft en waar je af en toe uit je comfortzone moet stappen. Kom in beweging, zet je frontaal kwab aan het werk en doe ‘fitness for the brains’!