14 December 2017

De vakorganisatie voor projectmanagement, de International Project Management Association (IPMA) maakt zich sterk voor goed projectmanagement.

 

Een van de vragen daarbij is: wat moet je kennen en kunnen om een goede projectmanager te zijn? Daarvoor heeft IPMA een systeem van certificeringen ontwikkeld. Om te kunnen certificeren, heb je een meetlat nodig. IPMA heeft dit jaar een herziene versie van zijn meetlat ingevoerd: de International Competence Baseline 4.0. Dat is een lijst van alle competenties die de projectmanager nodig heeft. Het zijn er 68.

 

Wat zijn dat voor competenties?

Ze zijn gegroepeerd in drie categorieën:

  • 18 contextuele competenties, zoals: Missie, visie en strategie van organisaties
  • 23 gedragsmatige competenties, zoals: Conflictmanagement
  • 27 vaktechnische competenties, zoals: Scope en afbakening

 

Heeft iedere projectmanager al deze 68 competenties nodig? Ik denk dat verschilt per situatie, maar om het vak goed te kunnen uitoefenen moet je ze wel allemaal kennen en in voldoende mate beheersen. Daarbij is het goed als je je beperkingen kent, zodat je daarvoor kunt organiseren dat deze op andere wijze ingevuld worden.

 

Om te certificeren als projectmanager, zijn twee stappen nodig: een theorie-examen en een praktijk assessment. Daarbij onderscheidt IPMA verschillende niveaus: oplopend van D (beginnend projectmanager) naar A (zeer ervaren projectmanager die zelfstandig complexe projecten leidt).

 

Ik werk nu een tijdje met deze nieuwe Competence baseline, in trainingen en bij het begeleiden van praktijk assessments. En ik ben er enthousiast over.

De competenties en de modellen en theorieën die IPMA erbij aanreikt, zijn relevant en steekhoudend. Iedere projectmanager moet dit weten!

En het praktijk assessment is praktisch van opzet: je onderbouwt dat je in je eigen projecten de competenties in voldoende mate hebt toegepast.

 

Doordat het vakgebied projectmanagement zo breed is, zijn veel van de competenties ook breder toepasbaar: het helpt ook thuis en in mijn vrijwilligerswerk!

Een van mijn favoriete competenties is: Organisatieverandering. Dat had ik eigenlijk eerder willen ontdekken: dat ieder project onderdeel is van een verandering in de organisatie en dat daardoor processen en weerstanden op gang gebracht worden, heb ik proefondervindelijk ontdekt. Iets meer achtergrond hierin had mij kunnen helpen om beter voorbereid te zijn op tegenkrachten en weerstanden en om hierop beter te kunnen reageren. Daarover een volgende keer meer.