06 Februari 2014

Informatiemanagement professionals zeggen dat business en IT elkaar niet begrijpen omdat zij niet dezelfde taal spreken. Dit gesuggereerde probleem lossen we niet op door een term te introduceren die bol staat van de ambiguïteiten, want…

 

De informatiemanagement professionals laten zich foppen door hun eigen taalgebruik. Het kenmerk van een taal is de eigenschap van ambiguïteit[1]. Veel professionals gaan volledig los op een term "informatiemanagement" zonder het woord in de context[2] te gebruiken waar het in wordt toegepast. Om het leven nog ingewikkelder te maken zijn er ook nog vele vormen van ambiguïteiten. Zoek bij Google maar eens op het woord "ambiguïteit". Zelfs de zoekresultaten zijn ambigu (lees voor meer dan één uitleg vatbaar). 
 

Denk maar aan het woord “information management” dat weer heel iets anders betekent dan het “bedrijven van informatiemanagement” in Nederland. Verder zien we bij grotere organisaties hele afdelingen ontstaan die ook de naam informatiemanagement dragen. 
 

Volgens prof. Rik Maes [3] zijn er twee globale categorieën omschrijvingen van informatiemanagement:

 • het managen van informatie als een bedrijfs”resource”
 • het managen van de business – ICT relatie.

 

De eerste omschrijving wordt vooral in de literatuur beleden, de tweede is vrijwel altijd het uitgangspunt in de praktijk.
 

De oplettende lezer van deze blog die de voetnoot [2] heeft gelezen zal opmerken zelf het begrip context volledig ambigu is. Met andere woorden, de oplossing voor het gesuggereerde probleem creëert nog een veel grotere verwarring, maar dan van een andere orde.
 

Conclusie: “informatiemanagement” is een vaag begrip….
Daarom zou ik willen pleiten voor een aantal heldere publicaties waarin de combinatie van de toepassing van het begrip informatiemanagement binnen het daarvoor bedoelde toepassingsgebied (context) helder wordt beschreven. Capgemini publiceert in februari 2014 de nieuwste informatiemanagersurvey, waarin wordt beschreven hoe informatiemanagement binnen Nederlandse organisaties wordt vormgegeven.
 

In mijn visie moeten we hierbij een drie-sporen beleid hanteren:

 1. Een beter inzicht krijgen in de echte behoeften van de business en de business ook daadwerkelijk in staat stellen om op basis van deze business-behoefte te sturen;
 2. Inzicht krijgen in de wijze waarop informatiemanagement wordt ingevuld binnen organisaties (zie hiervoor de informatiemanagersurvey van Capgemini);
 3. Door middel van blogs [4] een beter begrip krijgen bij de term informatiemanagement en wat dit voor de sturingsbehoefte vanuit de business kan betekenen.

 

Belangrijk is dat de informatievraag wordt gekanaliseerd [5]. Hiervoor kan wat mij betreft best een afdeling informatiemanagement in het leven worden geroepen met informatiemanagers die een heldere positionering hebben ten opzichte van de CIO [6] en bijgestaan worden door business-architecten [7] die in staat zijn om echt te inspireren. Doel blijft wel dat de business oplossingen krijgt aangereikt waarmee “business benefits” op een zo kort mogelijke termijn kunnen worden gerealiseerd. Vandaar dat de term “agile” [8] steeds meer in zwang komt binnen de Nederlandse overheid.
 

Als aanvulling op het kanaliseren van de informatievraag is het mijns inziens ook van belang dat de business zowel procesmatig als inhoudelijk voldoende strak kan sturen op het uiteindelijke resultaat. Borging van procesmatig bestuurlijke aanhaking kan door middel van “programme boards” en “projectboards”.[9] Hierbij dient de “business owner” ook daadwerkelijk de business te vertegenwoordigden (business executive level) en voor de inhoudelijke aspecten dient de business op een voldoende hoog niveau te zijn vertegenwoordigd in zogenaamde “architecture boards” [10] (business executive level).

Tot slot

Gelukkig zie ik bij veel klanten van Capgemini dat deze weg al wordt bewandeld of op afzienbare termijn wordt ingeslagen, zodat de business daadwerkelijk de oplossingen krijgt die zij nodig hebben om hun klanten te bedienen. Vanuit Capgemini leveren wij een concrete bijdrage door middel van trendrapporten waarbij wij informatiemanagers van klanten aan het woord laten. Want theoretische beschouwingen zijn leuk maar doorslaggevend is hoe theoretische modellen ook daadwerkelijk kunnen worden toegepast in de praktijk. Houdt daarom 14 februari 2014 vrij in uw agenda, want dan wordt de nieuwste versie van de informatiemanagersurvey gepubliceerd!
 

 1. http://nl.wikipedia.org/wiki/Ambiguïteit 
 2. http://www.betekenis-definitie.nl/Context 
 3. 3 Informatiemanagement in kaart gebracht
 4. https://academy.capgemini.nl/ben-elsinga
 5. 5 [niet langer beschikbaar]
 6. Het verband tussen de CIO en de informatiemanger
 7. Informatiemanagement en de veranderende vaardigheden van de informatiearchitect
 8. http://www.nl.capgemini.com/testing-services/agile-services 
 9. PRINCE2®
 10. 10 TOGAF