31 Januari 2019

Ontwikkelingen ITIL®4

 

Vanaf 28 februari zal AXELOS de nieuwe ITIL®4 vrijgeven voor publicatie. Op dit moment zijn alle aanbieders druk bezig hun opleidingsmaterialen op orde te krijgen en hun trainers te certificeren.

 

Onze trainers voldoen nu al aan alle kwalificaties en staan in de startblokken om je zo snel en goed mogelijk te begeleiden in deze nieuwe wereld van ITIL. We mogen helaas nog geen concrete inhoudelijke informatie verstrekken aangezien het embargo loopt tot 28 februari. Vanaf die datum zullen wij een video vrijgeven waarin in het kort de overeenkomsten en verschillen met de huidige ITIL versie worden besproken, waardoor iedereen een eerste indruk kan krijgen van wat hen te wachten staat.

 

Wat wij wel mogen communiceren is het certificeringsschema. Dat ziet er als volgt uit:

 

ITIL 4 Certificeringsschema

 

Wat het certificeren betreft blijven het eerste niveau (Foundation) en het hoogste niveau (ITIL Master) gelijk. Maar de inhoud van ITIL2011 Foundation en ITIL4 Foundation is wel degelijk anders, zo ook de weg van Foundation naar ITIL Master. Zoals je ziet is de kwalificatie ITIL2011 EXPERT vervangen door ITIL Managing Professional en ITIL Strategic Leader met ieder hun eigen weg naar deze kwalificatie.

 

Waarom een nieuwe ITIL versie:

Er zijn verschillende aanleidingen om ITIL4 te introduceren. Allereerst staan de ontwikkelingen in ons vakgebied niet stil. Onderwerpen als Agile, Big DATA, Cloud zijn niet meer weg te denken en verdienen ook aandacht in een modern service management framework. Verder zijn concepten als value streams en flexibiliteit wel degelijk te bereiken met ITIL2011, maar in ITIL4 krijgen ze een veel uitdrukkelijker positie en kunnen we in dit nieuwe framework hiermee beter de dreigende kans op bureaucratie voorkomen. Bureaucratie is echter altijd het gevolg van de wijze waarop we het gedachtegoed implementeren. Dus zonder goed inzicht in de mindsetting van ITIL4 blijft dat risico bestaan. Dat is ook de reden waarom een goede Foundation opleidingen essentieel is.

 

Is ITIL2011 nu niet meer van belang en moet ik mij nu helemaal richten op ITIL4?

Een heel begrijpelijke vraag.

 

Pas vanaf 28 februari kunnen ITIL4 opleidingen aangeboden worden, echter alleen op Foundation niveau. De vervolgopleidingen en certificeringen komen geleidelijk aan beschikbaar en de volledige ITIL®4 content zal pas in de loop van 2020 beschikbaar zijn. Daardoor zal een ITIL®4 certificering, hoger dan Foundation level, pas over meer dan 1 tot 1,5 jaar binnen handbereik komen. Te zijner tijd zal er ook een ITIL®4 overgangsmodule komen waarmee gecertificeerde ITIL®3/ITIL®2011 kandidaten direct een erkende ITIL®4 certificering kunnen behalen die vergelijkbaar is met het huidige ITIL® Expert Level.

 

Het antwoord op bovenstaande vraag is dan ook afhankelijk van de termijn en niveau van jouw doelstelling en waar je nu al staat in het traject naar het behalen van de gewenste eindkwalificatie. Ik schets hieronder een aantal situaties. Aan de hand daarvan kun je vaststellen wat voor jou de beste aanpak is:

 

 1. Ik heb nog geen ITIL kwalificatie en ik heb ook niet de intentie verder te gaan dan FOUNDATION level.
  • Advies: Begin met ITIL4 Foundation.
    
 2. Ik heb nog geen ITIL kwalificatie en ik heb als doel om binnen 1 jaar een formele kwalificatie op niveau die vergelijkbaar is met ITIL EXPERT of ITIL Managing Professional of ITIL Strategic Leader te behalen.
  Opmerking: ITIL Managing Professional of ITIL Strategic Leader zijn niet haalbaar binnen deze termijn wegens het nog niet vrijgegeven zijn van die opleidings-specificaties.
  • ​​Advies: 
   • Begin met ITIL2011 Foundation
   • Plan jouw vervolgtraject in.
  • Opmerking: Je kunt op een later moment, d.m.v. 1 opleidingsmodule en examen, alsnog de ITL4 kwalificatie van ITIL Managing Professional behalen.
    
 3. Ik heb nog geen ITIL kwalificatie en ik heb als doel om tzt het niveau van ITIL Managing Professional of ITIL Strategic Leader te behalen.
  • Advies:
   • Begin met ITIL4 Foundation.
   • Raadpleeg regelmatig de opleidingskalenders om te zien of er een vervolgmodule inmiddels beschikbaar gekomen is.
     
 4. Ik heb al een ITIL2011 kwalificatie en ben dus op weg naar het ITIL2011 EXPERT LEVEL.
  • Advies:
   • Ga door met het volgen van ITIL2011 vervolgopleidingen tot aan Managing Across the Lifecycle training. (Deze laatste opleiding hoeft je niet meer te doen)
   • Raadpleeg regelmatig de opleidingskalenders om te zien of de ITIL Managing Professional Transition module beschikbaar gekomen is.
  • Opmerking: Axelos heeft nog geen release datum vrijgegeven. Dus wil je dit jaar nog het EXPERT LEVEL behalen, dan moet je wel de Managing Across the Lifecycle training en examen doorlopen.

 

Inschrijven op een ITIL opleiding:

Met ingang van 2019 bieden wij de ITIL® intermediates niet meer aan in het standaard rooster maar werken wij met open inschrijvingen. Zo gauw er voldoende belangstellenden zijn voor een module gaan wij actief met die belangstellenden aan de slag om een datum te vinden die zoveel mogelijk past bij hun agenda. We willen hiermee meer flexibilietit bieden bij het realiseren van jouw doelstellingen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie met betrekking tot een eventuele upgrade naar ITIL4 verwijs ik u graag door naar de AXELOS website.