03 April 2017

Blog programmeren Kristel Hartsuiker Software Engineering TrackJa maar, dat is niet alles wat je nodig hebt. Om tegenwoordig een goede software engineer te zijn, is het niet voldoende dat je alleen goede IT-vaardigheden bezit.

 

Nou ja, …. eigenlijk is het wel voldoende; het hebben van goede IT-vaardigheden, maar dan niet alleen de vaardigheden die een aantal jaren terug belangrijk waren!

 

Waterval naar Agile

Waar vroeger het software engineering proces vooral bestond uit het uitdenken en ontwerpen van een applicatie over de langere termijn, zoals het waterval model, verloopt dit proces nu veel flexibeler. Dit om goed in te kunnen spelen op de snel veranderende maatschappij. Daar waar projecten eerst bestonden uit een aantal weken afstemmen met de klant (requirements bepalen), een aantal weken design, een aantal weken implementeren en een aantal weken testen, is dit nu anders.

 

Tegenwoordig bewegen we steeds meer in de richting van een agile manier van werken, waarin dit proces uit meer kortdurende trajecten bestaat. Trajecten waarin telkens een iets uitgebreider product wordt opgeleverd, welke vervolgens weer afgestemd wordt met de klant. Hiermee is er veel meer communicatie en verplaatst de verantwoordelijkheid van het afstemmen met de klant zich in deze nieuwe manier van werken steeds meer naar de mensen die zelf ook de software ontwikkelen en implementeren. Oftewel, de software engineers. Het voordeel hiervan is dat de producten beter afgestemd zijn op de vraag en er daardoor over het algemeen meer tevredenheid over is.

 

Sociale vaardigheden

Je ziet het al, als er in korte trajecten continue afstemming met de klant plaatsvindt, is het alleen maar een logisch gevolg dat sociale- en interactievaardigheden alsmaar belangrijker worden. Software engineers hoeven niet alleen het product te kunnen ontwikkelen, ze moeten het ook kunnen afstemmen op de behoeften van de klant. Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk dat software engineers in staat zijn om te luisteren naar de wensen van de klant.

 

Maar niet alleen het luisteren is belangrijk, ook het checken of je hebt begrepen wat de bedoeling is en het duidelijk en open communiceren van de mogelijkheden en beperkingen. Hiermee voorkom je dat de klant een verkeerde indruk krijgt van de mogelijkheden en na afloop mogelijk teleurgesteld is over het resultaat. Behalve dat de communicatie en interactie met de klanten een andere vorm krijgen, verandert de invulling van de samenwerking ook steeds meer. Taken worden meer verdeeld, mensen moeten meer met elkaar afstemmen en meer met elkaar overleggen. Nog meer reden dus om die sociale vaardigheden op te krikken.

 

Persoonlijke vaardigheden

Persoonlijke vaardigheden spelen naast de sociale vaardigheden ook een steeds grotere rol. Zo ontwikkelt de wereld van IT zich in een rap tempo en is het aan ieder om hierin bij te blijven. Deze continue verandering in de IT vraagt om een flexibele houding en een voortdurende ontwikkeling van jezelf. Hierin komen ook leervaardigheden om de hoek kijken en dan vooral de continue leervaardigheden.

 

Behalve dat het belangrijk is dat software engineers zich hiervan bewust zijn, moeten ze in staat zijn om hun leer activiteiten af te stemmen op wat er nodig is in de maatschappij en hun eigen interesses. . Vervolgens moeten ze zelf richting kunnen geven aan hun leren en hierop reflecteren. Doe je dit niet, dan is de kans groot dat je snel achterop en “verouderd” raakt.

 

Zelfredzaam

Behalve het zelf kunnen inrichten van je leerproces, is het in het algemeen belangrijk dat je je eigen werkzaamheden zelf kan inrichten. Zeker in de agile processen die steeds meer ingezet worden in de ontwikkeling van software, is het van belang dat je zelfredzaam bent, goed communiceert over wat je gedaan hebt, waar je tegenaan loopt, hoe je verder gaat etc.

 

Al met al geldt: Ja, IT vaardigheden zijn belangrijk, maar, sociale- en persoonlijke vaardigheden zijn ook belangrijk!

 

Kristel Hartsuiker