09 December 2015

Waar heb ik het meeste van geleerd? Van gewoon aan de slag gaan. Natuurlijk ben ik me eerst gaan verdiepen in wat er allemaal bij komt kijken: cursus volgen, e-learnings doen,  boeken lezen en/of artikelen zoeken op  internet. Maar daarna het gewoon gaan doen. Het liefste onder begeleiding van bijvoorbeeld een ervaren collega. Vaak waren collega’s wel bereid om me te begeleiden maar kwamen ze er door hun drukke agenda niet aan toe. Daarom ben ik ook enthousiast over Workplace Learning. Dan is er een begeleider beschikbaar met wie je kunt sparren over wat je hebt gedaan, waar je tegenaan bent gelopen en wat een logische volgende stap is in het leerproces. Al doende leren maar wel gestructureerd.

 

Workplace learning – op het gebied van requirements

Workplace learning zorgt ervoor dat je je opdracht beter kunt uitvoeren. Daarom ben ik heel  blij dat ik een workplace learning op het gebied van requirements mag maken. Ik ben er op dit moment druk mee bezig en vanaf januari 2016 is deze workplace learning life!

 

Workplace learning – hoe gaat dat in zijn werk?

Het begint met een intakegesprek van een uur, liefst face-to-face waarin wordt gekeken hoe het met de voorkennis is gesteld en om af te spreken welke onderwerpen door de deelnemer worden aangepakt en wat de deelnemer wil bereiken, zijn/haar eindcriteria. Elke deelnemer bepaalt zelf welke onderwerpen dat zullen zijn. Belangrijke voorwaarde is wel dat er voldoende voorkennis is om aan de slag te gaan. Dit wordt in de intake onderzocht. Als de benodigde voorkennis niet aanwezig is wordt een advies gegeven eerst deze kennis op te doen: door het volgen van een cursus of het doen van e-learnings. Ook is het belangrijk dat de deelnemer in zijn/haar werk ook aan de slag kan gaan met het onderwerp.

 

Daarna werkt de deelnemer met een doorlooptijd van maximaal 3 maanden aan een zijn/haar eigenpraktijkopdracht  en gebruikt daarbij de begeleider als klankbord.  Er zijn  generieke opdrachten voorhanden vanuit de begeleider, die sppecifiek op de situatie van de deelnemer kunnen worden toegepast. De begeleider heeft gedurende de tijd dat de deelnemer met zijn opdracht aan de slag is verschillende contactmomenten met de deelnemer. Dit kan op allerlei manieren: face to face, maar zeker ook via moderne communicatiemiddelen. In de begeleidingsgesprekken wordt besproken wat de deelnemers heeft gedaan, waar hij /zij tegenaan is gelopen en wat hij/zij  vervolgens gaat doen. De begeleider kan tips geven en suggesties doen. Tijdens het traject kan de begeleider extra opdrachten of achtergrondinformatie ter beschikking stellen van de deelnemer en ad-hoc vragen beantwoorden.

 

Tenslotte is er een afrondend gesprek waarin wordt geëvalueerd hoe het traject is verlopen, of de eindcriteria zijn behaald. De deelnemer houdt tijdens het traject een logboek bij wat als input dient voor de contactmomenten.

Workplace learning – wat is het effect?

Workplace learning helpt de deelnemer om zijn/haar werk beter te doen. Het faciliteert deelnemers om goede ideeën aan te dragen om hun werk te verbeteren. Door regelmatig de begeleider als klankbord te gebruiken, tips en suggesties te krijgen en dat ook toe te passen bij de uitvoering van het werk en groeit de deelnemer in zijn werk en krijgt hij/zij meer zelfvertrouwen.

 

Na afloop ben je als deelnemer dan net zo enthousiast als ik en maak je meteen een afspraak voor een volgend traject!