11 Oktober 2022

“Gemeente Amsterdam werkt zichtbaar aan haar ambities!” 

Sinds begin 2022 volgen medewerkers van gemeente Amsterdam een omscholingstraject van Capgemini Academy. In nauwe samenwerking met de gemeente en volgens een agile aanpak genaamd SkillIT ontwikkelen we zogenaamde workforce skilling tracks, onder meer voor de functie van Data Analist. Sanne Muller, Learning Advisory Lead bij Capgemini Academy, vertelt erover vanuit haar praktijk. 

 

Een gemeente die een IT-omscholingstraject voor Data Analisten aanbiedt: hoe bijzonder is dat? “In elk geval is het vooruitstrevend voor de lokale publieke sector”, stelt Muller. “IT-omscholingstrajecten zie je het meest binnen sectoren die vooroplopen met hun digitale transformatie, met name technologiebedrijven, banken en retailers. Snel, slim en efficiënt werken met behulp van technologieën als Cloud, kunstmatige intelligentie, Internet of Things en procesautomatisering dragen allemaal bij aan een optimale klantbeleving en zijn daarom hét speerpunt. Dat kan alleen met digitale talenten die over de juiste digitale kennis en skills beschikken om deze transformaties optimaal te ondersteunen. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn die steeds schaarser in alle sectoren wereldwijd. Ook binnen de lokale overheid zijn de gevolgen van het tekort aan IT-ers steeds meer merkbaar. Recent onderzoek wijst uit dat ongeveer 72 procent van de lokale overheden het niet lukt om de benodigde versterking voor de IT-afdeling aan te trekken. Zo loopt meer dan 76 procent van de overheden vast met hun IT-projecten, omdat er geen mensen te vinden zijn om de klus te klaren. Vandaar de groeiende vraag naar om- en bijscholingen voor bestaand personeel.”   

 

In onderstaande video vertelt Ton Godtschalk, gecertificeerd trainer bij Capgemini Academy je alles over het omscholingstraject van gemeente Amsterdam. Vanaf januari 2022 tot en met november 2022 zullen wij cursisten Maaike van de Bovenkamp en Robert Flu volgen en hun ervaringen met jullie delen. 

 

Om deze video te zien dien je marketing-cookies te accepteren.
 

Smart Cities 

Ook in de publieke sector wordt digitalisering steeds belangrijker. Muller weet dat gemeente Amsterdam in Europa al jaren vooroploopt om een zogenoemde smart city te worden. “Alles in de stad – van het leefklimaat tot mobiliteit en veiligheid – willen ze zoveel mogelijk data-gedreven maken. Afval ophalen gaat dan bijvoorbeeld niet meer ‘domweg’ volgens een vaste planning, maar op basis van sensoren die op basis van data aangeven wanneer welke afvalbox vol zit. Zo rijden afvalwagens efficiëntere routes met als gevolg minder uitstoot, lawaai en drukte op de weg. Slimme stoplichten die werken op basis van sensoren zijn een ander voorbeeld van een digitale transformatie met maatschappelijke impact. Gemeente Amsterdam is hierin echt een koploper, maar ook andere lokale overheden timmeren hard aan de weg.”  
 

Zichtbare ambities 

“De maatschappij-brede digitale transformatie is de drijfveer voor IT-omscholingen”, aldus Muller. “Dat gemeente Amsterdam als eerste stad in Nederland een Chief Technology Officer (CTO) heeft, is ongekend voor een publieke organisatie en tekent hun ambities op dit vlak. Zulk leiderschap heb je ook nodig om je digitale transformatie waar te maken: zij brengen visie, jagen de verandering aan en zetten de lijnen uit. Vervolgens komt het aan op digital capabilities, dus op medewerkers die ook de capaciteiten hebben om (nieuwe) IT-functies zoals die van Data Analist te vervullen.” 
 
‘De maatschappij-brede digitale transformatie is de drijfveer voor IT-omscholingen!’ 
 

Strategisch slim 

Dat gemeente Amsterdam intern een omscholingstraject aanbiedt in plaats van extern te werven, is volgens Muller niet alleen noodzaak maar ook strategisch slim. “Met alleen dataverzameling kun je nog niets: het gaat om de vertaling daarvan naar geordende informatie en inzichten en vervolgens naar beleid en advies. Dat lukt het best met eigen mensen die de organisatie en haar context al kennen – met eigen medewerkers dus. Gemeente Amsterdam heeft dat goed door en dat maakt dit traject extra waarde verhogend. Het is een prachtig voorbeeld van dat waar omscholing om draait: het benutten van de capaciteit, talenten en het potentieel van de huidige mensen binnen je organisatie.”


Grietje van Dijk, Manager Carrièrecentrum gemeente Amsterdam, Marlies Schoeman, Learning Consultant bij Capgemini Academy en trainees Maaike van de Bovenkamp en Robert Flu vertellen je in onderstaande video meer over het omscholingstraject van gemeente Amsterdam in een verder stadium.

 

Om deze video te zien dien je marketing-cookies te accepteren.

 

Sanne Muller, Learning Advisory Lead bij Capgemini Academy en Cor Knoester, Programmamanager bij gemeente Amsterdam vertellen jou in onderstaande video meer over omscholing. 
 

Om deze video te zien dien je marketing-cookies te accepteren.


Ook interesse in een bij- of omscholingstraject? 

Net als bij gemeente Amsterdam bestaan de omscholings- en bijscholingstrajecten van Capgemini Academy altijd uit drie gedeelten: het leren van Tech/IT-vaardigheden en kennis (hard skills), het trainen van persoonlijke en leiderschapsvaardigheden (soft skills ofwel power skills) en tot slot de toepassing (way of working) bij de klant. Teams van Learning & Development experts combineren didactische vaardigheden met uitgebreide praktische ervaring. Zo helpt Capgemini Academy organisaties al meer dan 45 jaar met uiteenlopende vraagstukken op het gebied van om- en bijscholen. Ook interesse in een bij- of omscholingstraject? Ga naar onze pagina over SkillIT of neem contact op met Sanne Muller, Learning Advisory Lead bij Capgemini Academy.