22 Augustus 2017

Personal SkillsPersonal Skills is een aanduiding voor vaardigheden die zich richten op het verhogen van de effecitiviteit van gedrag. Het gaat hierbij om het creëren en benutten van mogelijkheden om gedrag te beïnvloeden en wel in twee richtingen: het eigen gedrag en dat van de ander. In dit artikel onderzoekt learning strategy consultant en trainer Roland Bonsen het begrip personal skills. Dat ook bekend staat onder aanduidingen als: sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden en soft skills. Aanleiding: de vraag naar soft skills.

 

De vraag komt vanuit verschillende gelederen van organisaties, waaronder het management, de hr-afdeling en van medewerkers zelf. Kennelijk ervaren organisaties bij monde van de genoemde afdelingen een mismatch tussen de vaktechnische en de meer sociale competenties. De vraagstellers benadrukken daarbij de noodzaak dat medewerkers zich vooral moeten verbeteren in de manier waarop ze omgaan met anderen. En die anderen zijn collega's, klanten en management. Kortom, de vraag naar sociale vaardigheden is er en dat brengt ons bij de vraag wat moeten we eronder verstaan en hoe kan het trainen ervan bijdragen aan beter functionerende medewerkers?

 

Klik hier om het onderzoek te downloaden.

Expert

Roland Bonsen