05 Januari 2023

Crash Course: PRINCE2 en Agile combineren 

Vaak wordt er gedacht dat PRINCE2 en Agile elkaar uitsluiten, terwijl je deze twee methodes juist succesvol kunt combineren! Maar hoe doe je dit nu eigenlijk? En waar moet je rekening mee houden? Managing Consultant, Frank Geerling legt het je uit in deze Crash Course.  
 

 

 


 

Wat wordt er bedoeld met PRINCE2 en Agile? 

PRINCE2 en Agile zijn twee verschillende manieren van projectmanagement. PRINCE2 is een gestructureerde methode die een sterke focus heeft op de planning en organisatie van een project. Agile daarentegen is een iteratieve en flexibele manier van werken, die zich juist richt op snel een bruikbaar product leveren. Bij het starten van een project kun je de afweging maken tussen het gebruik van PRINCE2 of een Agile aanpak. 

Ben je bijvoorbeeld met een complex infrastructuurproject bezig, zoals het aanleggen van een baanvak voor een trein, kies je dan voor PRINCE2 of Agile? De voordelen van Agile gaan in dit voorbeeld niet op. De organisatie kan dan beter met een gestructureerde methode als PRINCE2 werken. Daarentegen kan Agile bij softwareprojecten weer nuttig zijn, omdat er snel een bruikbaar product geleverd kan worden.

 

De gouden combinatie van PRINCE2 en Agile 

Om PRINCE2 en Agile succesvol te combineren is het van belang om te weten op welk type project je aan het werk bent. Beantwoord daarom eerst de waarom, wat en hoe vragen. Hiervoor maak je een business case op hoofdlijnen, een product decompositie en een product- of sprintbacklog om vervolgens Agile producten te ontwikkelen. Op deze manier benut je zowel de kracht van de structurering van PRINCE2 als de flexibiliteit van Agile werken. 

 

PRINCE2 en Agile toepassen in de praktijk! 

Wil jij een project op maat leren maken voor Agile omgevingen? Tijdens de training PRINCE2 Agile Practioner, leer je de praktische handvatten voor het op maat maken van PRINCE2 voor jouw projectsituatie. In de training leer je de kracht van bestaande Agile frameworks als Scrum en Kanban om producten op te leveren, te combineren met de kracht van PRINCE2 om ervoor te zorgen dat een en ander beheerst verloopt. Boek snel de eerstvolgende training!  


Expert: Frank Geerling, trainer projectmanagement & consultancy bij Capgemini Academy