06 Mei 2019

Als projectmanager en agile coach merk ik vaak dat er bij veel mensen in projecten vragen leven omtrent de aanpak van hun project.

 

Bij welke projecten kan ik een agile methode toepassen? Kan PRINCE2™ gebruikt worden bij agile projecten? Wanneer gebruik ik Scrum? Wat is een waterval fasering? Hoe pak ik mijn project aan?

 

 

 

De aanpak van een project is met name afhankelijk van de hoeveelheid onzekerheid waar we mee te maken hebben. In hoeverre zijn de eisen en wensen in het begin van het project goed te definiëren? In hoeverre verwachten dat deze stabiel blijven? Weten we ook hoe we het nieuwe product moeten ontwikkelen en implementeren? Weten we welke technologiën of methoden we moeten gebruiken?

 

Uiteindelijk gaat het bij projecten over het snel mogelijk opleveren van toegevoegde waarde, zowel voor de gebruikers als voor de organisatie, tegen acceptabele kosten.

 

Soms kunnen we dat snel doen en kunnen we incrementeel waarde blijven toevoegen, soms duurt het langer voordat we een waardevol product klaar hebben voor de gebruikers.

 

Des te langer het duurt, des te meer check momenten we moeten inbouwen om na te gaan of we de goede dingen doen.

 

Bij waterval fasering, zie figuur 1, duurt het lang voordat we toegevoegde waarde realiseren.

 

(figuur 1)

 

 

Bij een agile of cyclische aanpak ontwikkelen we in korte cycli en proberen we snel een product op te leveren dat toegevoegde waarde heeft en dat ons feedback geeft over onze keuzes en aanpak, zie figuur 2. Op basis van de daarop verkregen feedback gaan we het product doorontwikkelen met nieuwe functionaliteiten. Soms zijn hybride vormen mogelijk waarbij een deel via waterval fasering wordt ontwikkeld, terwijl een ander deel door agile teams gebouwd wordt.

 

(figuur 2)

 

 

De vraag is steeds: Kunnen we het eindproduct opknippen in kleinere deelproducten, die we eerder op kunnen leveren én waarmee we al toegevoegde waarde kunnen realiseren. Bij voorkeur is dat toegevoegde waarde voor de gebruikers, maar als dat niet mogelijk is, zou het ook waarde kunnen leveren door het ontwikkelteam en de gebruikers meer inzicht te geven in de juistheid van bepaalde keuzes, zoals de eisen en wensen en de aanpak.

 

Om je te helpen bij het bepalen van de juiste aanpak voor een project heb ik een vraagboom ontwikkeld die je op basis van een paar vragen advies geeft over de meest geschikte aanpak. Het is geen zwart/wit beslissing. Wat de beste aanpak is voor een project hangt af van het type project, de context, de volwassenheid van de organisatie en gezond verstand en vaak kunnen combinaties van frameworks en richtlijnen worden gebruikt. Deze tool helpt je in het denkproces. Het helpt je na te denken over de fundamentele eigenschappen van het project.

 

De aanpak van een project wordt overigens niet alleen beschreven door de te gebruiken methode of een framework, zoals Scrum, maar met name door keuzes over het ontwikkeltraject.

 

De meest bekende frameworks, referentiewerken en methoden zijn opgenomen in deze tool: PRINCE2™, Scrum©, SAFe©, LeSS©, Agile Project Management©, PMBOK© en DevOps.

 

De tool is te vinden via deze link.