21 Juni 2016

Sneak preview Informatiemanager’s Survey 3e editie

De spelregels van regie veranderen en nieuwe uitdagingen ontstaan door de digitalisering in de relatie tussen business en IT. Als je als organisatie die uitdagingen het hoofd weet te bieden, heb je kans dat de liefde tussen beide partijen juist wordt versterkt en jouw positie in de markt wordt verstevigd. Lukt dat niet, dan wordt die positie ernstig in gevaar gebracht: een trauma voor het liefdespaar (en eventuele kinderen) dreigt. Hierover schreef ik in de vorige blog en over de vier trends in het digitale tijdperk die de nieuwe uitdagingen opwerpen.

Dat kan ik allemaal wel beweren, maar dit wordt ook herkend door professionals in de markt, die zich dagelijks met de regievoering bezig houden: de informatiemanagers.

Informatiemanager’s Survey 3e editie

In deze blog toets ik de vier trends met de tweejaarlijkse informatiemanager’s survey die binnenkort uitkomt. Ik geef een sneak preview van de belangrijkste bevindingen. Mijn collega Hans Pijnenburg, die dit keer de leiding hierover had, heeft deze alvast met mij gedeeld. Zodra het rapport verschijnt, zal ik het via Linked-in delen. Je mag me mailen of met me connecten als je deze wilt zien langskomen of ontvangen. Ik kom ook met een nieuw denkmodel, een alternatief voor het negenvlaksmodel, die nog erg gestoeld is op het traditionele denken over Alignment.

De uitdagingen waar ik over schreef komen inderdaad terug in de interviews die we hebben gedaan bij 30 informatiemanagers voor de tweejaarlijkse Informatiemanager’s Survey. De belangrijkste bevindingen op een rij:

 • Volwassenheid is gemeten langs de as van het Gartner model Enterprise Informatie Management. Deze groeit voor derde keer oprij. Niet zo verwonderlijk natuurlijk, maar wel goed om het getoetst te zien.
   
 • Informatiemanagers (IM'ers) sturen minder FTE’s aan, maar worden meer adviserend op tactische niveau tussen business en IT. Het lijkt erop dat onze verwachting aan het uitkomen is: dat echt volwassen regie-organisaties geen informatiemanager meer nodig hebben, dat business en IT niet meer aligned hoeven te worden door iemand die deze functie vervuld, maar dat er sprake is van echte fusion, oftewel samensmelting van afdelingen die elkaar’s taal begrijpen en spreken.
   
 • Agile en Informatiebeveliliging zijn de hot topics waar IM'ers zich druk over maken. Op zich ook bijna vanzelfsprekend, als we kijken wat ik hier eerder over schreef.
   
 • Innovatief vinden zij de organisaties en digitalisering hierin matig tot helemaal niet (26% en 63%). Dit is wel opvallend. Verklaringen hebben we nog niet, wel mogelijke verklaringen die we nog gaan toetsen. Het lijkt erop dat de eisen die IM-ers stellen aan innovatie hoger liggen, dan wat de organisatie (nog) aankan. Hierin is voor de IM-er een schone, maar ook uitdagende taak weggelegd. Het is ook de vraag of zij de juiste personen zijn.
   
 • Governance is een onderwerp waar ze wel actief aan werken: vooral de introductie van nieuwe governancemodellen om Agile te worden, beter sturing te geven aan de gehele informatievoorzieningsketen en Security Governance.

 

Het Windmolen-model

Samen met Arne en Hans hebben we een denkkmodel gemaakt die de beperkingen van het negenvlaksmodel opvangt “De Windmolen van Informatie Management”. Hierin geven we de nieuwe elementen een plek in de regievoering. Naast de traditionele people, proces, technology, strategie, governance en performances zijn er een aantal nieuwe elementen. Deze heb je nodig om van de wind die buiten waait, de energie te maken die jouw organisatie vooruit helpt. De wind die waait komt vanuit veranderende wetgeving, nieuwe markten die ontstaan, nieuwe doelgroepen die opkomen, nieuwe concurrenten die zich aandienen of technologische innovaties die een dreiging of kans betekenen. Wat nodig is, zijn drie wieken die deze wind in energie kunnen omzetten: inspiratie, co-creatie en waarde-denken.

 

Inspiratie geeft de creativiteit om de verandering van buiten om te zetten in een kans voor de organisatie om concurrentievoordeel te krijgen of te voldoen of optimaal gebruik te maken van veranderende regelgeving. Hiervoor is creativiteit nodig, bijvoorbeeld van de hoodies, waar ik het eerder over had, die gaan experimenteren met technologische innovaties en deze omzetten in concrete producten of oplossingen voor jouw organisatie. Inspiratie kun je ondersteunen door nieuwe processen, gebaseerd op nieuwe denkwijzen zoals Design Thinking of Triz.

 

Co-creatie is het element, wat ervoor zorgt dat nieuwe partijen met elkaar gaan samenwerken, om tot vernieuwingen te komen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de samenwerking tussen Philips en Douwe Egberts, die samen de Senseo bedachten. Je ziet in de markt steeds vaker van dit soort samenwerkingen ontstaan, die tot volledig nieuwe producten of diensten leiden. Ketenintegratie of ketensamenwerking is een andere vorm van co-creatie, die je ziet ontstaan. Zoals in het voorbeeld rondom Cyber Security, waarin bedrijven in een specifieke sector elkaar opzoeken om elkaar te waarschuwen en met elkaar te leren om een gezamenlijke vijand, de hacker, te verslaan of te slim af te zijn.

 

Waarde-denken helpt om van alle mogelijke innovaties te bepalen, welke de meeste kans heeft om een succes te worden of prioriteiten te stellen tussen alle initiatieven, te bepalen welke de meeste waarde toevoegt aan een organisatie.

 

Organisaties en de technologische omgevingen zijn, volgens de Informatiemanagers, anno 2016 dus nog lang niet innovatief genoeg. Zij houden zich wel bezig met de regievoering op de informatievoorziening, met nieuwe governancemodellen. Naast Informatiebeveliging, Agile en Informatiebeleid zouden de informatiemanagers moeten zoeken naar nieuwe manieren om innovatie te stimuleren. Hiervoor zijn nieuwe skills nodig in de hele organisatie.

Dat noem ik de Lift en Shift. In de volgende blog leg ik uit wat ik hiermee bedoel, welke paradoxen dit met zich meebrengt en hoe organisaties en professionals zichzelf kunnen voorbereiden op deze toekomst om te voorkomen dat zij zichzelf overbodig maken.