05 Juli 2016

Organisaties die hun regie willen inrichten op de trends in het digitale tijdperk, moeten liften en shiften en een goede balans vinden of keuzes maken in de paradoxen die dit met zich meebrengt. Hiervoor zijn andere competenties nodig, zowel aan de businesskant, in de regierollen, maar ook in IT. Pas dan zullen ze de slag maken van Alignment naar Fusion, de echte samensmelting van business en IT. Wat zijn deze competenties en hoe maak je die slag?

 

Employability. Als manager: weet je welke en hoeveel resources je nodig hebt over een aantal jaar. Geef je jouw medewerkers een helder loopbaanperspectief en weet je welke competenties daarbij van belang zijn en wat ze in huis hebben. Welke missen ze dan nog en welke stappen gaan ze zetten om het gat te dichten? Het e-Competence Framework kan helpen om de competenties in kaart te brengen met een standaard taal van competenties. Mijn collega’s hebben meerdere blogs geschreven, webinars verzorgd en whitepapers geschreven over onze ervaringen en hoe je dit op een goede en makkelijke manier kunt doen. Maar inzicht alleen is niet voldoende: je moet de professionals in beweging krijgen. Het eerlijke (employability) gesprek tussen manager en medewerker is cruciaal en het inzetten van instrumenten als AllYouCanTrain om professionals aan het stuur te krijgen van hun eigen ontwikkeling om Fit4Future te worden/blijven.

 

IT voor niet ITers. Als professional in de business: heb jij de digitale vaardigheden die je nodig hebt in jouw rol in vernieuwingsprojecten of Agile teams? Kun je sturing geven aan projecten, waar altijd een IT component in zit. Ken je de moeilijkheden en risico’s waar je tegenaan loopt en krijg je de requirements zo geformuleerd dat IT hiermee uit de voeten kan? Wij zien steeds meer businessmensen naar onze trainingen komen, vanuit HR, Marketing, Logistiek en andere primaire processen. Prince2 is niet meer alleen voor IT projecten. Binnen de overheid wordt dit nog eens versterkt door de bevindingen van Commissie Elias. Deze heeft in zijn rapport gesteld dat er veel moet gebeuren om meer vaardigheden te ontwikkelen om sturing te geven aan IT projecten, om te voorkomen dat ze mislukken. IT voor niet-IT’ers, projectmanagement, business analyse en architectuur vallen hieronder – relevant voor mensen die geen IT’er zijn, maar wel met technologie te maken krijgen.

 

Personal skills. Als IT’er zijn het vooral de persoonlijke vaardigheden die versterkt moeten worden, zoals hierboven ook beschreven, om het gesprek met business beter te voeren, aansluiting of verbinding te creeëren om het vertrouwen te vergroten en om meer impact te maken met de zinvolle adviezen.

 

Agile. Voor zowel business als IT geldt, dat ze de Agile werkwijzen en cultuur zullen moeten kennen en omarmen. Geen bedrijf die hier nog niet mee aan de slag is, mee experimenteert of naar lonkt. Daarbij is alleen een cursus doen niet genoeg. Agile moet je doen, de problemen ervaren en oplossen, zien hoe snel je tot concreet resultaat komt en ervaren hoe leuk het is om met een multidisciplinair team gefocust bezig te zijn. Schaalbaarheid op het tactische niveau is de volgende beweging hierin. Portfolio Managers, Informatiemanagers, Lijnmanagers en executives moeten weten, hoe ze prioriteiten stellen tussen projecten om resources en budgetten toe te kennen, onderlinge afhankelijkheden en overlappen te bewaken en volgorde aan te brengen. Er zijn verschillende methoden om Agile te schalen, waaronder Safe.

 

Trends. Voor zowel business als IT geldt ook dat iedereen zich bewust moet zijn van de trends. Weet je wat deze betekenen voor jouw vak? Ben je als marketingman of -vrouw in een scrumteam in staat om een Customer Journey Design te maken. Als business analist kun je dit ook doen met of voor de business en moet je het dus ook kennen. Begrijp je als Architect of Service Manager hoe jouw rol verandert, als de dienstverlening naar Cloudpartijen wordt uitbesteed, of hoe je hier optimaal sturing aan kunt geven? En weet je als businessmanager voor welke data jij verantwoordelijk bent, wat de kwaliteit hiervan is en welke dreigingen er zijn op datalekken? Weet je waar vandaan de dreiging komt, hoe je dit in de gaten kan houden, wie je hiervoor kunt betrekken en hoe jij er tegen kunt beschermen? En als techneut, weet je hoe je beveiliging inbouwt in de nieuwe en bestaande systemen, zowel in de software als in de infrastructuur?

 

Vakmanschap en certificering. Ook in het digitale tijdperk blijven vakskills van onverminderd belang. In scrum teams moet je op vakmanschap kunnen vertrouwen. Certificeringen geven bewijsbaarheid van kennis van standaard frameworks, die een gezamenlijke taal bieden. Daar bovenop is het mijn stellige overtuiging, dat er de komende periode ook meer focus gaat komen op de oude vertrouwde analytische vaardigheden, die door de vergrijzing en uitstroom van de eerste generatie IT-ers nu in rap tempo beginnen te verdwijnen. Vaardigheden zoals probleem –en veranderingsanalyse, impactanalyse, functionele specificaties, data analyse, procesanalyse, bedrijfsfunctiemodellering. Niet omdat deze op de oude manier, watervalachtig, tot in alle details uitgewerkt moeten worden, want dat past niet in het agile werken. Maar wel omdat de analytische vaardigheden nodig zijn om degelijke oplossingen te maken. Iets voor de toekomst.

 

Dus of je nu business professional bent, in de regierol zit,  IT’er bent, manager bent of professional bent: neem de regie in eigen hand. Beweeg. Laat je inspireren door de muziek van het digitale tijdperk. Heb plezier en ga dansen. Doen, want oefening baart kunst. Want als iedereen dezelfde danspasjes kent, naar dezelfde muziek luistert en in de flow komt zullen business en IT elkaar vinden in een prachtige dans en kan de liefde opbloeien.

 

En ze leefden nog lang en gelukkig.