Schaf Risicomanagement af. Het wordt tijd voor (S)OMdenken.

05 Oktober 2016
Categorie:
1223

Het lijkt af en toe wel of ik op een soort missie ben. Ik stap een lokaal binnen, start mijn training Management of Risk en er gaat een knop om in mijn hoofd.

 

Risicomanagement is namelijk het vervelendste, meest instrumentele en negatieve onderdeel van het vakgebied projectmanagement. De gemiddelde risicomanager wordt beschouwd als een zwartkijker die iedere vorm van initiatief weet dood te slaan met alle bedreigingen die mogelijkerwijs een invloed hebben. Daarnaast is het ook nog eens zo dat als je wel goed risicomanagement doet en de bedreigingen goed, overzichtelijk hebt opgenomen in je risico register, je bestraft wordt doordat de aandacht in je rapportages gaat naar die lijst met risico's.

 

Mijn stellige overtuiging is dat goed risicomanagement bijdraagt aan het succes van een project, programma of portfolio.  Ja, vooral voor de strategische doelstellingen van de organisatie.

 

SOMdenken

Wat mij betreft is het dus tijd dat we allemaal eens gaan SOMdenken. Want wat zou er gebeuren als we mensen die risico's identificeren nu eens niet betitelen als zwartkijker, maar hen bedanken voor de grotere kans op succes die zij mogelijk maken. Wat als we degene die steeds komt vertellen dat het project toch niet gaat slagen, eens uitgebreid uitnodigen om alle gevaren, bedreigingen en beren op de weg uitgebreid met ons te delen? Sterker nog, wat nou als we iedereen vragen om zo veel mogelijk redenen te verzinnen waarom dit project geen succes gaat worden.

 

Ja, dan kunnen er verschillende dingen gebeuren:

  1. We constateren dat er nog van alles onduidelijk is, maar we weten wel wat er allemaal onduidelijk is. Dus kunnen we maatregelen verzinnen die er voor zorgen dat die bedreigingen (waarschijnlijk) geen of minder invloed gaan hebben.

  2. We constateren dat de manier waarop we nu de zaken willen gaan aanpakken, niet levensvatbaar is. We kunnen dus een andere aanpak kiezen en de kans op succes vergroten.

  3. We maken van fervente tegenstanders medestanders. Doordat de zwartkijkers hun zorgen gedeeld hebben en jij er voor hebt gezorgd dat ze ook aandacht krijgen, zijn mensen veel minder geneigd om te pas en te onpas te gaan klagen over je project. Sterker nog, misschien gaan wel vertellen dat er eindelijk iemand is die naar ze luistert.

  4. Tenslotte, misschien zijn er wel zo veel risico's dat je de kans op succes het meest vergroot, door iets anders te gaan doen. Geen budget in de bodemloze put, maar een goede en gefundeerde keuze om te stoppen, nog voor je echt begonnen bent.

 

En dat zijn dan nog alleen de voordelen aan het begin van een project. Want als je je onzekerheden goed managed, zul je minder tijd en geld kwijt zijn aan brandjesblussen en issuemanagement.

 

En heb je trouwens wel eens nagedacht over het volgende: wat nou als ik naast de bedreigingen, iedereen ook vraag om zo veel mogelijk kansen en mogelijkheden te benoemen? Dan kun je ook nog eens gaan kijken wat je misschien wel extra of beter kunt doen. Hoe zou het product dat je maakt, ook op andere manieren een bijdrage kunnen leveren. Nee, geen scope creep, maar gewoon bewust een lijst met verbetervoorstellen inclusief kosten en gevolgen maken, binnen het risicomanagement noemen we die ook wel kansen.

 

En als je dat allemaal doet en tot een tweede natuur gemaakt hebt, ben je aan het SOMdenken. De som van al deze acties is namelijk succes optimalisatie. En dat noem ik nou Succes Optimalisatie Management. Het geheel is meer dan de som der delen...

Auteur

Reinoud Ykema