01 Juni 2016

Dat ik naar aanleiding van het 8 uur journaal op 31 mei trending topic zou worden met het onderwerp vrouwen in de IT had ik niet zien aankomen. Want het was verre van mijn bedoeling om het IT vak te bagatelliseren of vrouwen te stereotyperen. Ik wilde wel aangeven dat IT niet alleen voor techneuten is en dat andere kwaliteiten ook nodig zijn, waardoor er voor vrouwen meer en interessante kansen ontstaan. Ik pak de commotie die is ontstaan graag op als kans om de discussie hierover aan te zwengelen.

 

De vraag

De vraag is wat mij betreft hoe vrouwen gebruik gaan maken van de kansen die IT te bieden heeft: hebben ze daar per definitie een keiharde technische achtergrond voor nodig of kunnen ze ook andere kwaliteiten inzetten, bijvoorbeeld de ‘zachtere’ of ‘vrouwelijkere’ kwaliteiten als het verbinden van mensen of het aantrekkelijk en toegankelijk maken van designs? Daar heb ik de metafoor van “styling en make up” voor gebruikt. En moeten we het vak nog verder mystificeren en ingewikkeld maken, of laten we zien dat het als MENS interessant is om een loopbaan in IT te ambiëren, ook als je niet een keiharde techneut bent qua achtergrond?


Juist door de trends in business en IT ontstaan kansen voor mensen met ook andere kwaliteiten. Zoals User Experience Design: het verbeteren van de beleving van gebruikers op website of apps. Of de ontwikkelingen rondom Agile werken. Hiervoor zijn kwaliteiten nodig als het verbinden van mensen, creativiteit, redeneren vanuit de beleving van de gebruiker, een aantrekkelijke beleving creëren. Het maken en gebruiken van technologie is zover doorgevoerd in de maatschappij en de ontwikkelingen gaan zo snel dat we voortdurend tekorten hebben in de IT. Tijd om ook andere doelgroepen aan te spreken.

 

Het belang van Vakmanschap


Vakmanschap is daarbij van groot belang. UX Design is een vak, programmeren is een vak en zo zijn er heel veel vakgebieden binnen IT te onderkennen, waar vakmanschap cruciaal is. Stevige analytische en persoonlijke vaardigheden zijn onmisbaar. Daarom is een goede selectie en een degelijk opleidingstraject van cruciaal belang. Maar vooral ook het blijven doorontwikkelen van professionals in het vak, want de ontwikkelingen gaan zo snel dat je nu niet kunt weten wat er over drie jaar nodig is. En dan heb ik het niet alleen maar over de keiharde technische, analytische en methodische competenties. Juist de persoonlijke vaardigheden en design-denken worden steeds belangrijker, maar dan wel in de context van het vak wat iemand uitoefent.

Daarom bieden wij ook personal skills opleidingen voor analytische professionals, met concrete handvatten. En Customer Journey Design opleidingen, die helpen met het maken van ontwerpen die de gebruikersbeleving van digitale technologie gebruikersvriendelijker en functioneler maken. Oftewel, er zijn meer competenties nodig dan alleen de technische vaardigheden. 


Ook kunnen we constateren dat er te weinig mensen zijn die geïnteresseerd zijn in het vakgebied. De Europese Unie zet hier zwaar op in en investeert veel geld om het vak aantrekkelijker te maken en de kansen om door te groeien of uitwisseling tussen bedrijven en landen te verbeteren met het eSkills programma. Wij zijn al vele jaren bezig om de initiatieven rondom het gebruik van een gemeenschappelijke taal over IT competenties te bevorderen met het eCompetenceFramework. 

 

Vrouwen in de IT - meer dan make-up en styling.


Het vak wordt traditioneel gezien als een vak voor echte techneuten. Vrouwen stimuleren om een loopbaan in de IT te overwegen is al jarenlang een aandachtspunt. Nog steeds is het moeilijk om genoeg mensen en de juiste mensen te vinden. Gelukkig zijn ze er wel: mensen zonder IT achtergrond die de stap wagen en bereid zijn om het vak te gaan leren. En dan komen ze erachter dat het heel goed te leren is en dat het ook nog leuk is.


En er zijn dus meer mensen nodig en mensen met andere soorten kwaliteiten, die gaan helpen om de nieuwe weboplossingen te maken, bedrijfsprocessen te verbeteren en handiger gebruik te maken van de grote hoeveelheden data die er digitaal beschikbaar is. Stereotypes gebruiken over make-up en styling als metafoor voor een boodschap over “vrouwelijke” kwaliteiten is risicovol. Dat heb ik gemerkt. Maar het wakkert wel een zinvolle en noodzakelijke discussie aan.

 

Dit is overigens mijn persoonlijke mening en daarmee vertegenwoordig ik niet noodzakelijk de mening van Capgemini.