Waarom reorganisaties gedoemd zijn te mislukken

11 November 2013
Categorie:
1199

Vijf redenen waarom de meeste reorganisaties vaak niet succesvol zijn.

Voor de goede orde: ik ben geen organisatieadviseur. Wel heb ik al zoveel reorganisaties meegemaakt dat ik mezelf, net als velen van jullie, een ervaringsexpert mag noemen. En door te observeren wat het effect van reorganisaties is en hoe dat komt, kun je veel leren!

1. Er wordt niet gelet op samenhang bij reorganisaties

Vaak wil men reorganiseren omdat er problemen zijn met de samenwerking en informatie uitwisseling tussen verschillende bedrijfsonderdelen. Er wordt niet gekeken naar waarom die samenwerking niet lukt. In plaats daarvan wordt besloten om die onderdelen maar samen te voegen zodat het probleem verdwijnt. Omdat het nieuwe onderdeel dan vaak te groot is, wordt ergens anders een nieuwe knip gelegd en zijn er alsnog 2 bedrijfsonderdelen, alleen met een andere afbakening. En opnieuw wordt er niets geregeld voor samenwerking en informatie uitwisseling, waardoor hetzelfde probleem blijft bestaan, nu tussen de twee nieuwe onderdelen. En als de KPI’s van de nieuwe onderdelen ook niet goed samenhangen, heb je ook nog concurrerende bedrijfsonderdelen in het leven geroepen.

Remedie: in plaats van je tijd te verspillen aan het anders indelen van de organisatie, kun je beter processen voor samenwerking en informatie uitwisseling implementeren en zorgen dat de KPI’s goed op elkaar aansluiten.

2. De KPI’s sluiten niet aan

Een van de redenen waardoor bedrijfsonderdelen slecht samenwerken, is dat de KPI’s van de onderdelen niet goed aansluiten op elkaar. Daarmee bedoel ik dat bedrijfsonderdelen elkaars concurrenten worden waardoor samenwerking niet van de grond komt. In plaats van het bieden van de beste oplossing voor de klant, wordt de oplossing geleverd die bijdraagt aan het behalen van de KPI’s van één van de bedrijfsonderdelen. Je kunt dan wel de organisatiestructuur veranderen, maar als de nieuwe onderdelen ook weer concurrerende KPI’s krijgen, schiet je er niets mee op.

Remedie: reorganiseer niet, maar denk goed na over de KPI’s van de huidige business units: die moeten niet concurrerend zijn, maar gezamenlijke doelen moeten nastreven.

3. Reorganisatie is geen oplossing voor het op te lossen probleem

Wat mij opvalt is dat het middel reorganisatie wordt ingezet als een soort Haarlemmer olie voor allerlei problemen,zoals te lage omzet, slechte producten of te hoge kosten. Maar wie zegt dat deze problemen worden veroorzaakt door de organisatiestructuur? Misschien komt het wel door gebrek aan competenties bij medewerkers, slechte processen of te weinig resources.

Remedie: onderzoek de oorzaken van het op te lossen probleem en los die op in plaats van standaard maar voor reorganisatie te kiezen. Kies alleen voor reorganiseren als dat daadwerkelijk het probleem oplost.

4. Reorganisaties bereiken zelden de werkvloer

Ik heb zelf al talloze reorganisaties meegemaakt. In de meeste gevallen had de reorganisatie totaal geen invloed op mijn eigen werk en dat van de mensen om mij heen. Ergens hoog in de boom werden andere managers geplaatst, waar je als medewerker vaak niets van merkt. En verder verandert er niets. Dat is een gemiste kans, want uiteindelijk is het de operatie waar het werk gebeurt en de resultaten worden behaald. Als daar niets verandert, bereik je weinig effect met de reorganisatie.

Remedie: definieer de benodigde veranderingen op operationeel niveau, en neem die mee in de reorganisatie.

5. Reorganisatie richt de focus naar binnen in plaats van naar buiten

Wanneer je meer omzet wilt maken of je marktaandeel wilt vergroten, is het belangrijk om veel aandacht te hebben voor klanten, productontwikkeling en innovatie, je concurrenten en ontwikkelingen op de markt. Kortom, je zou naar buiten moeten kijken. Reorganisaties hebben vaak als gevolg dat de aandacht heel erg naar binnen wordt gericht en er veel tijd verloren gaat aan interne zaken. Hierdoor wordt te weinig tijd een aandacht besteed aan de buitenwereld.

Remedie: reorganiseer niet, maar start een campagne om je externe doelen te halen.

Van reorganiseren kun je leren

Ervaring opdoen is een zeer effectieve manier van leren. Zeker als je ook de moeite neemt om regelmatig te reflecteren op je ervaringen en op die manier steeds beter inzicht te krijgen in wat wel en wat niet werkt. Van reorganiseren kun je dus ook leren, door het effect van eerdere reorganisaties te beschouwen. En daardoor kun je beter beoordelen of reorganisatie de oplossing is voor het probleem, of dat je beter andere veranderingen kunt doorvoeren.

Auteur

Mieke Mahakena