Onze visie: We spreken uit ervaring, dat werkt in de praktijk het best

Jij als professional wilt leren door afwisseling van theorie en praktijk, door discussies, praktijkvoorbeelden en oefeningen, maar bovenal wil je worden geïnspireerd. Daarom zoek je in trainingen naar een combinatie van leerstijlen of bijvoorbeeld naar een keuze tussen individueel en groepsgewijs leren. Wat jij als professional wilt leren omvat meer dan inhoud en theorie alleen. Je wilt ook de benodigde vaardigheiden opdoen en de juiste instellingen ervaren om dit alles toe te passen in de praktijk om daarmee meer impact te maken in jouw organisatie. 
 
De trainer is voor jou de onderscheidende factor. Een onderscheid dat hij/zij maakt door eigen praktijkervaring, de passie voor het vak en de sterke didactische vaardigheden. Daarnaast verwacht je van een opleidingsinstituut ook dat moderne leerprincipes en leermiddelen worden ingezet om maximaal rendement te halen uit steeds beperktere opleidingsbudgetten en tijd. Wij herkennen jouw behoeftes als professional en hebben dit vertaald in onze visie op leren, de inhoud, en opzet van onze training en de selectie van de beste trainers uit de praktijk. 
 

Hoe wil je leren?

Als professional wil je nieuwe kennis of vaardigheden leren die je in de praktijk gaan helpen. Het doel dat je daarmee wilt bereiken, is bijvoorbeeld dat je de volgende stap in je loopbaan kunt zetten. Of je wilt misschien beter in staat zijn om problemen in je werk op te lossen. Je wilt je kansen op een nieuwe baan verbeteren, of gewoon omdat leren leuk is en jij jezelf wilt blijven uitdagen. 
 
Iedereen heeft een eigen voorkeur in leren. De een leert vooral door zelf te ervaren. De ander vindt het fijn om de achtergronden te lezen en te doorgronden. Weer een ander leert juist van het discussiëren over een onderwerp of van ervaring in de praktijk met anderen. Daarnaast neem je jouw eigen achtergrond mee, jouw vooropleiding, hoeveel werkervaring je hebt en de verschillende organisaties waarin je hebt gewerkt. Die achtergrond is ook erg bepalend in hoe je leert. 
 
Wil je de opleiding volgen waar en wanneer het jouw uitkomt, in jouw tempo en op jouw manier? Zoek je juist de interactie met medecursisten of wil je de tijd inplannen om een training te volgen? Voor verschillende typen opleidingen zijn zowel individuele als groepstrainingen mogelijk. 
 
Het is dus belangrijk dat je kiest voor een training die verschillende leerstijlen combineert, die je helpt met de theorie, met boeiende praktijkvoorbeelden, interessante discussies en uitdagende oefeningen en/of praktijkopdrachten. Maar ook dat de trainer gebruik maakt van wat jij allemaal weet en hierop door bouwt. Het belangrijkste is natuurlijk dat jij geïnspireerd raakt, zodat jij vol energie het geleerde in de praktijk kunt brengen. 
 

Wat wil je leren?

• Kennis
Weten: theorieën, feiten, tips & tricks en achtergrondinformatie. We baseren ons op marktstandaarden en algemeen geaccepteerde methoden en technieken. Daarbij  bieden we vaak ook examentraining en examens aan. Je krijg in ieder geval altijd een bewijs van deelname aan elke training. Daarmee maak je het geleerde aantoonbaar.
 
• Inzicht
Inzien: de context begrijpen, noodzaak en het belang van kennis inzien, begrip van mechanismen, samenhang en logica. Dit is nodig om het geleerde echt te doorgronden en toe te kunnen passen in de praktijk. 
 
• Vaardigheden
Kunnen: het gewenste gedrag vertonen in bekende of nieuwe situaties, in staat zijn gevraagde fysieke en/of mentale handelingen te verrichten. Dus, oefenen is van groot belang. Dit komt terug in al onze trainingen. 
 
• Attitude
Houding: de houding ten opzichte van het geleerde in relatie tot klanten, collega’s, de eigen organisatie of jouw praktijksituatie. We willen dat jij aan het einde van de training enthousiast ben en gelooft dat wat je hebt geleerd je echt verder kan helpen. Pas dan ga je het geleerde ook daadwerkelijk toepassen na de training en heeft jouw ontwikkeling impact op jouw omgeving.
 
• Impact
Jouw effect op jouw organisatie: de nieuwe kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes hebben met name invloed op jouw professionele omgeving, jezelf en je leidinggevende. 
 

Wij spreken uit ervaring

Je wilt worden getraind door trainers uit de praktijk, met passie voor hun vak. Onze trainers hebben die passie, zoveel zelfs dat ze dit graag willen overdragen aan anderen. Ze brengen praktijkvoorbeelden in, vertalen de theorie naar wat dit in jouw werksituatie kan betekenen, faciliteren de discussie met medecursisten zodat er ook van elkaar geleerd kan worden. We geloven in inspirerende trainers uit de praktijk die jou kunnen helpen om beter te worden in je vak, je voor te bereiden op een eventueel vakexamen, maar vooral te zorgen dat jij het geleerde kunt plaatsen in jouw werksituatie. 
 

Gecertificeerde trainers

Niet alleen verwacht jij als professional dat een trainer de inhoudelijke kennis en praktijkervaring heeft. Hij of zij moet dit ook op een goede manier weten over te dragen zodat jij als professional optimaal kunt leren. Deze didactische vaardigheden zijn daarom voor ons van groot belang. De Academy heeft een eigen certificeringsprogramma voor trainers. In het programma leiden we onze trainers op in leer- en doceerstijlen en worden ze getoetst op hun trainingservaringen en didactische kwaliteiten. Je kunt er dus op vertouwen dat onze trainers niet alleen goede vakmensen zijn, maar ook goede trainers. 
 

Het nieuwe leren

Als moderne professional verwacht je van een opleidingsinstituut ook dat ze gebruik maken van de meest actuele middelen om het leren te ondersteunen. Wij gebruiken moderne leermiddelen, zoals e-learnings en MOOCs, daar waar ze zinvol zijn. Het trainingsmateriaal krijg je via onze digitale leeromgeving. We hanteren moderne leerconcepten als “Flipping the Classroom”, baseren ons op nieuwe leerprincipes als het 70-20-10 concept en bieden daarin ook vaak training en coaching op de werkvloer aan.
 
Wij geloven dat e-learnings een waardevolle aanvulling kunnen zijn op de klassikale bijeenkomsten. In onze visie kun je met aantrekkelijke inhoudelijke e-learnings in korte tijd de theorie tot je nemen als cursist. In de groepsbijeenkomsten wordt deze theorie gebruikt en vertaald naar de praktijk. Zo spelen we in op de verschillende leerstijlen die nodig zijn om niet alleen de theorie te begrijpen, maar ook praktische vaardigheden te leren waarmee je jezelf ook echt verbetert. Daar is namelijk ook interactie, oefening en feedback voor nodig van een docent of mede cursisten. 
 
We baseren ons waar mogelijk op marktstandaard theorieën, technieken of methoden als startpunt van een training. Die krijg je (vooraf) op papier of digitaal, soms gevolgd door een toets. De interactieve sessie met de trainer (individueel leren) en medecursisten (groepsleren) staat centraal. Hier ga je dieper in op praktijkvoorbeelden, voer je discussies, doe je oefeningen of oefenexamens. Weer terug in de praktijk zijn er opdrachten die je kunt uitvoeren om te oefenen, kun je feedback of coaching krijgen van de docent, of je voorbereiden op het examen dat vaak aan onze opleiding vast zit. 
 
Oftewel, wij spreken uit ervaring, want dat werkt in de praktijk het best. Onze trainers hebben praktijkervaring en sterke didactische vaardigheden. Onze trainingen combineren verschillende werkvormen om aan te sluiten op verschillende leerstijlen. Daarbij zetten wij moderne leerprincipes en leermiddelen in om jouw als professional maximaal te ondersteunen in het leren, zodat jij meer impact kunt maken in jouw praktijksituatie.