• All You Can Train - Hoe de Volksbank zorgt voor duurzame inzet van haar IT-medewerkers


  Met meer dan 300 miljoen klantcontacten per jaar via digitale kanalen ziet de Volksbank zichzelf als IT-bedrijf én als bank. Om innovatief te blijven, staan opleidingen en duurzame inzetbaarheid van medewerkers al jaren hoog in het vaandel. François Janssen, verantwoordelijk voor kennismanagement en opleidingen en Jacob de Rotte, Bedrijfshoofd ITC lichten dit toe.

   

  Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

  Jacob: “Bij de Volksbank vinden we het belangrijk dat iedereen duurzaam inzetbaar is. Omdat mensen hun vak moeten bijhouden, blijven bewegen en zich blijven ontwikkelen. Daarom was er vraag naar een nieuw en ander soort manier van opleiden. Daarbij zijn meerdere uitdagingen ontstaan.Ten eerste wilden we het volgen van opleidingen laagdrempeliger maken. Ten tweede wilden we kostenverlaging doorvoeren door standaardisatie.

   

  Voorheen volgden medewerkers afzonderlijke trajecten, wat hoge kosten met zich meebracht. En ten derde moest de kwaliteit van de opleidingen ook gewaarborgd worden. Dit betekende dat we alle medewerkers duidelijk moesten maken wat voor opleidingen er allemaal gevolgd kunnen worden. Mensen zijn zich niet altijd bewust van de mogelijkheden en van de noodzaak om zichzelf soms bij te scholen. Tegelijk wil je niet dat iedereen zich massaal inschrijft bij verschillende opleidingsinstituten. Dat zou de controle op kwaliteit bemoeilijken en het ook onnodig duur en onoverzichtelijk maken.

  We zochten naar een opleidingsformat dat zowel laagdrempelig zou zijn, kwalitatief van goed niveau en tegelijk beheersbaar als het om de kosten gaat.” 

  François: “We willen mensen stimuleren om scherp te blijven door het volgen van opleidingen. En ze daarbij attent maken op trainingen die naast hun primaire vakgebied ook de moeite waard zijn, zoals soft skills. Het IT-landschap verandert snel en voor je het weet is je kennis verouderd.”

   

  All You can Train

  François: “We hebben inmiddels al een paar jaar een samenwerking met Capgemini Academy. Capgemini heeft ons ook geholpen met het opstellen van functie- en competentieprofielen aan de hand van het European Competence Framework (e-CF).
  Capgemini Academy weet waar we staan, waar we naar toe willen en kent onze uitdagingen. Onze account manager speelde hier proactief op in en kwam zelf met het voorstel voor het All You Can Train concept.”

  Het concept houdt in dat medewerkers van de Volksbank onbeperkt trainingen kunnen volgen tegen een vaste prijs per jaar. 


  Zo veel mogelijk drempels wegnemen

  Samen met Academy heeft de Volksbank invulling gegeven aan het programma, zodat het precies aansluit op de beweging die de Volksbank wil maken. Mensen duurzaam inzetbaar maken, en de mogelijkheid bieden jezelf zo veel mogelijk te ontwikkelen.

   

  Jacob: “In het begin hebben we samen met Capgemini Academy sessies georganiseerd om de IT-medewerkers kennis te laten maken met het aanbod en de certificeringstrajecten. Gedurende het traject zijn er speciaal trainingen toegevoegd waar vraag naar was, en volgen veel medewerkers nu echt opleidingen in iets wat Capgemini eerst niet aanbood.”


  François: “Dat maakt het voor ons extreem interessant om zo’n leeromgeving te maken. We willen het de mensen zo gemakkelijk mogelijk maken, en dat kun je met zo’n All You Can Train concept gaan bieden. We zijn begonnen met 100 mensen, dat aantal is na zes maanden al opgelopen tot 115.”

   

  Jacob: “Je ziet dat mensen zich ook in heel andere gebieden gaan verdiepen. Zoals goed luisteren naar wat iedereen wil, dat is ook iets wat nu gebeurt door een jonge ontwikkelaar, iemand die daar normaal misschien helemaal niet zo mee bezig zou zijn, maar dat blijkbaar toch is tegengekomen en dan gewoon die stap wil kunnen zetten. Iedereen kan een dag gemist worden op kantoor. En wij zien het juist als positief dat iemand kritisch naar zichzelf kijkt en op die manier ook bezig is met soft skills.” 

   

  François: “Het afstemmen van het aanbod en de vraag vindt veel beter plaats. Ook voor de leidinggevenden levert het voordelen op. Die vinden het fijn dat de opleidingen nu zo zijn geregeld. Een medewerker hoeft nu niet elke keer goedkeuring te vragen als hij of zij een opleiding wil volgen, dus de processen zijn een stuk eenvoudiger en efficiënter.” 

   

  De resultaten 

  Jacob: “De samenwerking verloopt goed. We hebben er ook vijf succesfactoren aan gekoppeld die iedere maand worden besproken: aantal deelnemers dat opleidingen afneemt, kwaliteit van de opleiding, doorgaan van de opleidingen, de samenwerking en de kwaliteit van het boekingsproces. Zo willen we dat 80% van de deelnemers uiteindelijk na een jaar aan een training heeft deelgenomen. Ook willen we dat de waardering van de training altijd minimaal 7,5 scoort. Dat wordt teruggekoppeld vanuit Capgemini Academy en dat zie je ook goed terugkomen. Trainingen gaan altijd door, en in unieke gevallen als er maar één deelnemer is, wordt er samen met deze deelnemer gekeken naar een oplossing. Aan de andere kant horen wij ook weinig geluiden vanuit Capgemini dat we no shows hebben. Dus dat is mooi, daar zijn we heel blij mee.”


  Toekomst

  Voor de Volksbank zal er altijd aandacht zijn voor opleidingen en certificeringen op hoog niveau.

  François: “En ook voor de werving en doorstroom zien we dat het opleidingenaanbod nieuwe mensen een kans biedt. Opleidingen vormen tenslotte een middel om ervoor te zorgen dat je organisatie goede prestaties levert.”