• Eneco stopt duurzame energie in Requirements


  Eneco levert al meer dan 100 jaar energie en doet dat vanuit de missie ‘duurzame energie voor iedereen’. Na een kritische blik op de IT-kosten werd vastgesteld dat er verbeteringen mogelijk waren op het gebied van requirements. Want hoe beter die zijn opgesteld, hoe sneller het ontwikkelproces verloopt en hoe minder fouten er in dat proces worden gemaakt. Capgemini verzorgde voor 80 vertegenwoordigers vanuit business en IT praktische requirements trainingen. Teamleider Proces- en Systeemanalyse Eduard Sangster en Business Consultant Guido Zwiebel vertellen.

   

  “We speelden al langer met het idee om iets te gaan doen met requirements, als onderdeel van het interne programma ‘Tollgate’ rond innovatieprojecten bij Eneco”, begint Eduard. “We willen alle ontwikkelprocessen van eerste idee tot productie goed definiëren en duidelijke afspraken maken over wederzijdse verwachtingen, om zo sneller tot goede eindresultaten te komen. Requirements vormen daarbij het fundament. Wanneer je als aannemer bij de bouw van de 7e etage vaststelt dat het gebouw verzakt heb je een groot probleem. De vraag is natuurlijk: wat zijn goede requirements? Daarover moeten IT en de business het eerst samen eens zijn om goed te kunnen starten.”

  Gezamenlijk proces

  Guido vervolgt: “We hebben aanvankelijk alleen gekeken naar de businesskant, waar de vraag uiteindelijk begint. Maar al snel beseften we dat het opstellen van requirements nooit een exclusieve business-aangelegenheid kan zijn. Als de ontvangende partij niet weet wat je bedoelt schiet je je doel voorbij. Het opstellen van requirements is een gezamenlijk proces en je moet leren samen dezelfde taal te spreken. Vanuit IT zelf kwam ook de wens om aan te haken op ons initiatief. Er hebben uiteindelijk zo’n 30 IT’ers meegedaan. Ook vanuit de business was er brede belangstelling. Alle potentiele opdrachtgevers binnen Eneco Consumenten deden mee: Marketing, Customer Care, Backoffice en Creditmanagement. En het bleek erg zinvol om partijen juist in deze trainingen bij elkaar te brengen.”

  Relevante praktijkvoorbeelden

  Eduard: ”Het ging steeds om 3-daagse, interactieve trainingen waarvan twee theoriedagen en een terugkomdag met twee wisselende gastsprekers. Er werden op die dagen echte Eneco-cases besproken die de deelnemers zelf konden inbrengen. Zo kon het geleerde goed naar de eigen praktijk worden vertaald, wat de training waardevol maakte. We hadden overigens meer opleiders gevraagd een voorstel te doen. Academy onderscheidde zich met een visieverhaal en een curriculum die verder gingen dan alleen deze trainingssessies. En de keuze was terecht. Leo (Kouwenhoven, red.) van Capgemini heeft ons op een onderhoudende en plezierige wijze door de stof geloodst. Het theorieboek is best taai, Leo bracht de stof echt tot leven met relevante praktijkvoorbeelden. Op een interactieve wijze heeft hij het uitgelegd en met de deelnemers geoefend hoe je stakeholders in kaart brengt, hoe je voorkomt dat de hele wereld wordt aangehaakt en hoe je grenzen stelt.

  Iteratief proces

  Het opstellen van requirements is een iteratief proces dat begint met maximaal vijf basale requirements die steeds verder worden uitgediept in overleg met stakeholders. Leo leerde ook vertrouwen te hebben in een goede afloop als je het spel samen goed speelt en met elkaar in gesprek blijft. Want requirements zijn nooit af. En zo is het natuurlijk ook. Binnenkort hebben we een gezamenlijke auditoriumsessie en gaan we met alle deelnemers kijken wat de volgende stappen zullen zijn. We hebben daar natuurlijk ideeën over maar het moet uit de mensen zelf komen. Zij maken uiteindelijk het succes.”