• European e-Competence Framework helpt Defensie medewerkers fit-for-future te maken


  Het European e-Competence Framework helpt Defensie medewerkers fit-for-future te maken.

  De Kromhoutkazerne in Utrecht is de thuisbasis van het IV-bedrijf met 2.500 medewerkers dat deel uitmaakt van de Defensie Materieel organisatie (DMO). Het IV-bedrijf is weer onderverdeeld in het Joint IV Commando, dat met name diensten levert aan operationele eenheden over de hele wereld en Operations, dat voornamelijk verantwoordelijk is voor de informatievoorziening in Nederland. Dat varieert van werkplekondersteuning tot softwareontwikkeling, applicatiebeheer, netwerkbeheer en storage. Kapitein ter zee Michel van den Akker is projectmanager TOPOPS, een bijzonder talentontwikkelingsprogramma dat tot doel heeft de zestienhonderd medewerkers van Operations ‘fit for future’ te maken. Capgemini Academy helpt mee.

   

  Michel legt uit hoe het allemaal begon. “Defensie heeft al jaren te maken met  bezuinigingen. Dat geldt ook voor Operations, dat op termijn zal worden ontbonden. Sommige activiteiten zullen worden uitbesteed, sommige gaan naar het Joint IV Commando en weer andere worden zelfs gestaakt. In de tussentijd zitten we niet stil en zijn er ook plannen om de bestaande ICT-infrastructuur grondig aan te passen. Hoe, en in welk tempo het allemaal zal gaan is nog niet te zeggen. Maar, het feit dat er grote veranderingen op komst zijn was voor ons wel aanleiding om over de toekomst van onze professionals na te denken, hoe die toekomst er ook uitziet. We willen dat ze er klaar voor zijn door ze een spiegel voor te houden en duidelijk te maken waar ze op dit moment staan in hun professionele ontwikkeling. Geen beoordeling zeg ik met grote nadruk, wel een eerlijke marktijking. We houden die twee strikt gescheiden, want de markt vraagt van een analist bijvoorbeeld vaardigheden die wij bij Operations niet vragen. Dat zou dus geen eerlijke beoordeling zijn. Nee, dit is alleen bedoeld om mensen bewust te maken welke competenties de markt vraagt van bepaalde functies en in hoeverre dat aansluit op hun huidige competenties”.

  e-Competence Framework

  “Ik heb mij toen verdiept in het European e-Competence Framework (e-CF). Ik vond het convenant dat door 22 partners is ondertekend, waaronder grote ICT-dienstverleners en -afnemers. Ik heb vervolgens een aantal van die partijen bezocht en stelde vast dat het een solide en breed gedragen framework is, dat zeer geschikt is voor ons doel. Wat ik er vooral erg goed aan vind is het internationale karakter en de heldere vakcompetenties, die in samenhang met ons eigen defensie competentiewoordenboek voor een compleet raamwerk zorgen. We hebben vervolgens gezocht naar een partner die het e-CF al eerder in de overheid had geïmplementeerd en kwamen via een Europese aanbestedingsprocedure uit op Capgemini Academy. Daarmee hebben we een programma opgetuigd waarin we de activiteiten van onze zestienhonderd professionals ijken op dat e-Competence Framework, het kwaliteitsraamwerk IV (KWIV) van de overheid, het Defensie competentiewoordenboek en op de markt. Ja, we gingen dus verder en hebben alles bij elkaar gebracht”.

  150 unieke functies

  “We hebben de 200 verschillende functiebeschrijvingen die wij hier kennen, teruggebracht tot 150 unieke functies”, aldus Michel. “Die zijn vervolgens ondergebracht in achttien vakgebieden. Die vakgebieden worden vervolgens weer voorzien van job profielen: harde en zachte competenties én een opleidingscurriculum. Zijn die eenmaal vastgesteld dan wordt er een digitale vragenlijst opgezet voor medewerkers en hun managers. Beiden mogen daarop aangeven in hoeverre de medewerker al dan niet over deze competenties beschikt die bij een job profiel horen. Dat leidt tot een rapportage waarop je ziet wat vanuit marktperspectief gevraagd wordt van een bepaalde functie, over welke competenties je daarvoor al beschikt, wat je ontwikkelingspunten zijn en welke opleidingen je zou  kunnen volgen. En je kunt ook heel goed zien wat je nodig hebt voor een vervolgstap in je carrière of een overstap naar een andere vakgebied. Echt een spiegel dus op basis waarvan iedereen keuzes kan maken voor de toekomst. En nogmaals, het is geen beoordeling maar een marktconformiteitstoets. Daar is het ons om te doen.”

  Belangrijke steun

  “Op dit moment hebben we vier van de achttien vakgebieden afgehandeld met 122 professionals. Eind 2015 moeten de overige veertien vakgebieden gereed zijn. Capgemini Academy is daarbij een onmisbare steun en brengt veel kennis en praktijkervaring in. Ook het scaninstrument met de vragenlijst is door hun gebouwd. Ze bereiden de workshops voor, denken actief mee en geven zinvolle suggesties. Korte lijnen, altijd op tijd, nooit gedoe. Echt een topproject en een fijne partner om mee te werken. Leidinggevenden zijn met name tevreden, omdat zowel vaktechnische competenties als gedragscompetenties worden meegenomen. En ook de deelnemers zien de waarde van dit project. Deelname was vrijwillig maar ruim 80% doet mee. Het individuele rapport dat uiteindelijk wordt gegenereerd is dan ook een heel goed instrument om met de leidinggevende in gesprek te gaan over je toekomst en geeft de mogelijkheid zelf sturing te geven aan je carrière. Daar gaat het om. Wat de toekomst ook brengt, je kunt er maar beter op voorbereid zijn.”