• Nieuwe rol voor softwarearchitecten bij de RDW


  De RDW is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen met taken op het gebied van toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en handhaving, registratie, informatieverstrekking en documentafgifte. Karien Heirman is binnen het ICT-bedrijf van de RDW werkzaam als Teammanager van het ontwikkelteam. Vanuit deze functie wil zij de rol van softwarearchitecten beter benutten in het softwareontwikkelproces. Capgemini Academy verzorgde de trainingen.

   

  Eenduidiger bedienen

  “We zitten op dit moment in de effectuering van een reorganisatie die we vorig jaar hebben ingezet”, vertelt ze. “Doel is om onze klanten eenduidiger te bedienen met een duidelijker scheiding tussen accountmanagement, advies en de projectorganisatie voor de uitvoering. Tengevolge van de reorganisatie zijn de software-architecten verhuisd van het adviescluster naar het team Ontwikkeling binnen het projectencluster. Ik zag dat het vak van softwarearchitect bij de RDW onderbelicht was en wilde de architecten beter in hun rol zetten met een duidelijk rolprofiel binnen het softwareontwikkelproces. Ik heb Academy gevraagd om de mensen daarvoor op te leiden. Het ging daarbij zowel om bestaande softwarearchitecten als lead engineers. Door de groep bij elkaar te zetten wilde ik ook een team creëren met een gemeenschappelijk, consistent beeld van de rol van softwarearchitect binnen het ICT-bedrijf.

   

  Geloofwaardig

  Wat de opleidingen van Academy zo geloofwaardig maakt is dat de trainers zelf uit het vak komen. De theorie was doorspekt met praktijkcomponenten en daar gaat het uiteindelijk om. Die combinatie van eigen ervaringen en de competentie om ze goed over te dragen op de cursisten is heel waardevol. Zwemmen leer je ook niet uit een boekje. Bovendien is er veel aandacht besteed aan persoonlijke skills die in dit vak heel belangrijk zijn. Je hebt als softwarearchitect te maken met verschillende stakeholders en soms tegenstrijdige belangen. Daar moet je mee kunnen omgaan in besluitvorming en dat zijn vaardigheden die niet iedereen zomaar in huis heeft.

   

  Training on the job

  Een van onze architecten kende de trainers bij Academy en het is ook al jaren een preferred supplier van de RDW als het gaat om IT-opleidingen. Dus de keuze was snel gemaakt. En ik ben erg tevreden over het proces dat we hebben doorlopen en de professionaliteit van de trainers. De deelnemers zelf trouwens ook. Op 1 augustus gaan we formeel van start met de nieuwe werkwijze onder architectuur en de rol van de architecten in projecten. Dan zal Academy nog een tijdje training on the job geven en de architecten ondersteunen. Het is natuurlijk een geleidelijk proces maar ik weet zeker dat het de kwaliteit van onze diensten en de eenduidigheid van onze adviezen verder zal verbeteren.”