• Schoolvoorbeeld WorkForce Transformation bij ThiemeMeulenhoff


  ThiemeMeulenhoff is een educatieve mediaspecialist die oplossingen levert voor het Primair Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Hoger Onderwijs. De organisatie zit in een omslag van de productie van klassieke schoolboeken naar digitale educatiemiddelen. Daarom wil Dennis van Rossum, Manager Informatiemanagement & ICT de hele organisatie meer ICT-minded maken. Hij schakelde Capgemini Academy in voor een WorkForce Transformation. 

   

  Dennis: “Ik vind het belangrijk dat de hele organisatie gebruikmaakt van de mogelijkheden van ICT, dus ook van die mogelijkheden op de hoogte is. ICT mag in deze tijd geen exclusief kennisdomein meer zijn van één afdeling. Ik wil dat business en ICT vanuit die kennis en vanuit gelijkwaardigheid werken aan de ontwikkeling van digitale leermiddelen. Want daar ligt onze toekomst, dat is zeker. Die alignment tussen ICT en de business is daarin cruciaal. Ze moeten elkaar als partner zien in ontwikkelingstrajecten. Maar ik kan daarvoor moeilijk de hele organisatie op training sturen. We hebben er daarom voor gekozen eerst een groep van zes professionals via Capgemini Academy een WorkForce Transformationtraject te laten volgen. Idee is dat zij na dat traject op hun beurt collega’s bij IT en de business meenemen en de nieuwe werkwijze zo als een olievlek door de organisatie gaat. Uitgangspunten daarbij waren: persoonlijker, efficiënter en effectiever.

   

  Competentiemeting

  We begonnen met een inventarisatie van gewenste vaardigheden en competenties om die alignmentdoelstelling te kunnen realiseren. Daarna hebben we bij de deelnemers een competentiemeting gedaan om te kijken waar ze in hun ontwikkeling staan, welke skills ze al hadden en welke nog voor verbetering vatbaar waren of ontwikkeld moesten worden. Op basis van de uitkomst is een programma gemaakt waarbij elke deelnemer een individueel traject doorliep, afgestemd op de uitkomst van zijn assessment.

   

  Opleiding, opdrachten en coaching

  Naast een of meer opleidingen bestond zo’n individueel traject ook uit praktijkopdrachten waarbij lijnmanagers en een coach van de Academy betrokken waren. Daardoor raakten ook de managers meteen gewend aan de nieuwe aanpak, zoals het geven van feedback in de praktijk en een resultaatgerichte wijze van faciliteren. Die combinatie van opleiding, praktijkopdrachten en coaching maakte het een erg waardevol traject. Die aanpak tilt Academy boven de reguliere opleiders uit. Ze gaan verder dan de theorie, brengen veel kennis in en hebben het hele proces goed bewaakt. Het traject is inmiddels afgerond en ik heb de deelnemers gevraagd een plan te maken voor verdere uitrol naar de organisatie. En ik heb het volste vertrouwen dat ze met een goed voorstel komen om van ICT echt iets gemeenschappelijks gaan maken. Daar is het mij om te doen en het gaat ons zeker lukken. Het zal wel moeten trouwens, want de ontwikkelingen gaan sneller dan we soms denken.”