• SNS REAAL omarmt Het Nieuwe Werken


  De invoering van Het Nieuwe Werken (HNW) heeft grote impact op de onderlinge samenwerking, kennisdeling en communicatie in een organisatie. Ook bij SNS REAAL, waar een overstap naar HNW wordt gemaakt, onder meer met een nieuw intranet. Margot Hoftijzer en Linda Borgdorff zijn verantwoordelijk voor de trainingen om de 8.000 medewerkers voor te bereiden op HNW. Capgemini Academy helpt mee.

  Interactief intranet

  “De keuze voor het nieuwe intranet iD op basis van Sharepoint viel ongeveer gelijktijdig met de keuze voor HNW in 2008”, weet Margot. “En het was hard nodig. Het oude intranet was nog echt een intranet van de eerste generatie met uitsluitend focus op informatievoorziening. iD biedt dankzij Sharepoint veel meer ruimte voor interactie, kennisdeling en samenwerking. Zo’n interactief intranet is ook een belangrijke succesfactor voor HNW. Je kunt er bijvoorbeeld op een geweldige manier een projectomgeving mee optuigen en documenten delen.”

  Trainingen

  Alle medewerkers moeten natuurlijk worden getraind in de nieuwe omgeving en HNW. Capgemini Academy en een andere preferred supplier werden toen door collega’s onder onze aandacht gebracht. En na een pitch tussen de twee partijen kwam Capgemini Academy er als beste uit. Wat vooral opvalt is hun klantgerichtheid, hun snelle begrip van de situatie en hun daadkracht.”

  Het Nieuwe Samenwerken

  Linda: “Per werkvloer wordt SNS REAAL geleidelijk op HNW overgezet. Elke maand gaan er vestigingen over op de nieuwe omgeving. De medewerkers kunnen zich inschrijven voor een iD-training en een training HNW-middelen, waarin onder meer de werking van het smartboard en de softphone wordt uitgelegd, evenals het gebruik van Communicator. Daarnaast geven we een training Live Meeting, waarin dieper op de functionaliteiten van deze omgeving wordt ingegaan. Hoe kun je bijvoorbeeld effectief vergaderen met die nieuwe middelen, als de deelnemers op verschillende locaties zitten?

  Nieuwe manier van denken

  Het is allemaal best even wennen. In een bancaire omgeving spelen bovendien vertrouwelijkheid en wetgeving hieromtrent een grote rol. Dan ben je niet snel geneigd documenten zomaar met anderen te delen. Toch zit de kracht van een organisatie in samenwerking. Dat maakt het niet alleen efficiënter maar ook leuker. En het is goed om je vooraf te realiseren dat er barrières overwonnen moeten worden. HNW vraagt niet zozeer om nieuwe techniek, het vraagt vooral om een nieuwe manier van denken en doen. Dat heeft even tijd nodig, maar wij zijn goed gestart. En het ‘point of no return’ ligt al ver achter ons.”