• Uit ervaring


  Al meer dan 40 jaar helpen wij organisaties met de ontwikkellingen in de IT. Door het opleiden van mederwerkers, ontwikkelprocessen te begeleiden, een workforce transformation uit te voeren, of door het implementeren van continu ontwikkelen met het e-Competence Framework.

  Daar zijn wij trots op. Een aantal van onze klanten vertelt waarom wij daar ook trots op mogen zijn.

   


  All You Can Train - Hoe de Volksbank zorgt voor duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers

  Met meer dan 300 miljoen klantcontacten per jaar via digitale kanalen ziet de Volksbank zichzelf als IT-bedrijf én als bank. Om innovatief te blijven, staan opleidingen en duurzame inzetbaarheid van medewerkers al jaren hoog in het vaandel. François Janssen, verantwoordelijk voor kennismanagement en opleidingen en Jacob de Rotte, Bedrijfshoofd ITC lichten toe waarom zij voor All You Can Train kozen.

   


  PRINCE2® met een scheutje ABN AMRO

  ABN AMRO Commercial Finance is een dochteronderneming van ABN AMRO Bank en richt zich volledig op debiteuren- en voorraadfinanciering voor klanten. Er werken 550 medewerkers vanuit vestigingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland. De buitenlandse collega’s zijn overgenomen van voormalig IFN Factoring, de Nederlandse medewerkers komen uit het oude Fortis Commercial Finance. Belangrijk was dat er meer gemeenschappelijke werkwijzen kwamen, onder meer voor de manier waarop projecten worden uitgevoerd. Leadership Development Manager Angela Hagen had al goede ervaringen met Capgemini Academy en trok aan de bel voor een PRINCE2® training op maat. 
   


  Het European e-Competence Framework helpt Defensie medewerkers fit-for-future te maken.

  De Kromhoutkazerne in Utrecht is de thuisbasis van het IV-bedrijf met 2.500 medewerkers dat deel uitmaakt van de Defensie Materieel organisatie (DMO). Het IV-bedrijf is weer onderverdeeld in het Joint IV Commando, dat met name diensten levert aan operationele eenheden over de hele wereld en Operations, dat voornamelijk verantwoordelijk is voor de informatievoorziening in Nederland. Dat varieert van werkplekondersteuning tot softwareontwikkeling, applicatiebeheer, netwerkbeheer en storage. Kapitein ter zee Michel van den Akker is projectmanager TOPOPS, een bijzonder talentontwikkelingsprogramma dat tot doel heeft de zestienhonderd medewerkers van Operations ‘fit for future’ te maken. Capgemini Academy helpt mee.

   


  UWV professionaliseert projectorganisatie

  UWV zorgt voor een efficiënte, landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en biedt daarnaast arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Het is een van de grootste uitvoeringsorganen van ons land en moet voortdurend flexibel inspelen op veranderingen in de samenleving. Per jaar worden er dan ook zo’n honderd interne veranderprojecten uitgevoerd.

  Tot 2010 werd dat gedaan vanuit de verschillende bedrijfsonderdelen. Om meer lijn te krijgen in de methodiek en om de kennis rond projectmanagement te concentreren, werd in datzelfde jaar de Organisatie ProjectProfessionals (OPP) opgericht. Doel is om vanuit één centrale plek in de organisatie projecten te managen en het vak projectmanagement verder te professionaliseren. Capgemini Academy ontwikkelde daarvoor samen met UWV drie leergangen op maat. Hoofd OPP Jan-Willem van Gelder en projectleider Sarah Brantjes vertellen.

   


  Eneco stopt duurzame energie in Requirements

   

  Eneco levert al meer dan 100 jaar energie en doet dat vanuit de missie ‘duurzame energie voor iedereen’. Na een kritische blik op de IT-kosten werd vastgesteld dat er verbeteringen mogelijk waren op het gebied van requirements. Want hoe beter die zijn opgesteld, hoe sneller het ontwikkelproces verloopt en hoe minder fouten er in dat proces worden gemaakt. Capgemini verzorgde voor 80 vertegenwoordigers vanuit business en IT praktische requirements trainingen. Teamleider Proces- en Systeemanalyse Eduard Sangster en Business Consultant Guido Zwiebel vertellen.


  Van ad-hoc naar gestructureerd werken

   

  De IT-manager van een grote pensioenorganisatie wilde de manier van werken van zijn ontwikkelteams veranderen van ad-hoc en codegeoriënteerd naar meer standaardisatie, bij voorkeur gebruikmakend van best practices op het gebied van Object Georiënteerd Ontwerp en Implementatie van software. Na een teleurstelling bij een andere opleider werd aangeklopt bij Capgemini Academy. Bas Punt van Capgemini Academy deed open. Gekozen werd voor een leertraject op maat dat bovendien een beoordelingscomponent omvatte. Nu, na afloop van het traject vertelt hij hoe in twaalf trainingsdagen de mensen werden voorbereid op de nieuwe manier van werken.


  SAP-divisie Capgemini vaart wel bij SAP Anytime, Anyplace

   

  Karin van Veelen-Hoogakker is People Manager bij de SAP-divisie van Capgemini. Ze merkte dat diepgaande klassikale SAP-opleidingen niet meer werden ingepland, vanwege de hoge kosten en het feit dat Capgemini zijn medewerkers beschikbaar wil houden voor een inzet bij klanten. Samen met de Academy bedacht ze een oplossing. En die kwam er: SAP Anytime, Anyplace.


  Werken aan persoonlijke verbetering

   

  Ymere is een slagvaardige en innovatieve woningcorporatie die ruim 83.000 woningen, winkels en commerciële terreinen bouwt en beheert. Ed de Myttenaere, manager ICT & Automatisering wilde zijn mensen een nieuwe groei-impuls geven en bewust maken van hun eigen persoonlijkheid, met sterke en te ontwikkelen vaardigheden. Nadruk lag daarbij niet op de vakkennis maar op houding- en gedragscomponenten. Met dat doel werden acht mensen vier maanden lang door Capgemini Academy gecoacht… Met resultaat!


  SNS REAAL omarmt Het Nieuwe Werken

   

  De invoering van Het Nieuwe Werken (HNW) heeft grote impact op de onderlinge samenwerking, kennisdeling en communicatie in een organisatie. Ook bij SNS REAAL, waar een overstap naar HNW wordt gemaakt, onder meer met een nieuw intranet. Margot Hoftijzer en Linda Borgdorff zijn verantwoordelijk voor de trainingen om de 8.000 medewerkers voor te bereiden op HNW. Capgemini Academy helpt mee.


  Schoolvoorbeeld WorkForce Transformation bij ThiemeMeulenhoff

   

  ThiemeMeulenhoff is een educatieve mediaspecialist die oplossingen levert voor het Primair Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Hoger Onderwijs. De organisatie zit in een omslag van de productie van klassieke schoolboeken naar digitale educatiemiddelen. Daarom wil Dennis van Rossum, Manager Informatiemanagement & ICT de hele organisatie meer ICT-minded maken. Hij schakelde Capgemini Academy in voor een WorkForce Transformation. 


  Academy blijkt goed medicijn tegen opleidingsveroudering bij farmaceut

   

  We schrijven 2005. Michiel Vergoossen van Capgemini Academy krijgt het verzoek van een grote farmaceut om als voorbereiding op een fusie de status van het aanwezige opleidingsmateriaal en de werkinstructies onder de loep te nemen. En wat begon als een overzichtelijke klus van 10 dagen is inmiddels uitgegroeid tot een project van 10 jaar. 


  Nieuwe rol voor softwarearchitecten bij de RDW

   

  De RDW is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen met taken op het gebied van toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en handhaving, registratie, informatieverstrekking en documentafgifte. Karien Heirman is binnen het ICT-bedrijf van de RDW werkzaam als Teammanager van het ontwikkelteam. Vanuit deze functie wil zij de rol van softwarearchitecten beter benutten in het softwareontwikkelproces. Capgemini Academy verzorgde de trainingen.


  SAP-trainingen voor functioneel beheerders van a.s.r.

  Verzekeringsmaatschappij a.s.r. en Capgemini werken veel samen op het gebied van ICT. In totaal leveren zo’n 30 professionals van Capgemini ICT-dienstverlening rond SAP aan verschillende bedrijfsonderdelen. Zo wordt op dit moment in het betalingscentrum van a.s.r. de klassieke mainframeapplicatie omgezet naar SAP. Deze verandering betekent voor de medewerkers van de ICT-beheerorganisatie dat zij SAP-kennis moeten opdoen om de gebruikers te kunnen ondersteunen. Fons Verhoeven, ICT-Consultant bij a.s.r., schakelde hiervoor de Capgemini Academy in.


  Philips, Sense and Simplicity in Functioneel beheer

  Functioneel beheer is een vak dat in opmars is, getuige de groeiende belangstelling voor BISL, de business tegenhanger van ITIL. Het is een goede ontwikkeling want functioneel beheerders vormen een belangrijke schakel tussen IT en de business. Twee werelden die elkaar vaak slecht begrijpen. In veel organisaties lopen functioneel beheerders verspreid en vaak verloren rond, een beetje van de business een beetje van IT. Niet bij Philips. Daar hebben ze de krachten gebundeld en werken ze actief aan de professionalisering van het vak. Ton Driessen is een van de trekkers, Capgemini Academy trok flink mee, met een opleiding voor functioneel beheerders.


  Change Management voor MSP-User-group

  De MSP-User-Group is een vereniging die tot doel heeft het enige Nederlandstalige erkende platform te zijn voor de programmamanagement methodiek Managing Successful Programmes (MSP). De vereniging wil de erkenning van de methode in Nederland vergroten en de inhoud verder verbeteren. Omdat enkele leden bij Capgemini werken ontstond het idee voor een groepstraining Change Management, speciaal voor de MSP-User-Group. Een succesvol idee, zo bleek volgens bestuurslid René de Bie.

 • geen tweets gevonden.