• Van ad-hoc naar gestructureerd werken


  De IT-manager van een grote pensioenorganisatie wilde de manier van werken van zijn ontwikkelteams veranderen van ad-hoc en codegeoriënteerd naar meer standaardisatie, bij voorkeur gebruikmakend van best practices op het gebied van Object Georiënteerd Ontwerp en Implementatie van software. Na een teleurstelling bij een andere opleider werd aangeklopt bij Capgemini Academy. Bas Punt van Capgemini Academy deed open. Gekozen werd voor een leertraject op maat dat bovendien een beoordelingscomponent omvatte. Nu, na afloop van het traject vertelt hij hoe in twaalf trainingsdagen de mensen werden voorbereid op de nieuwe manier van werken.

   

  “Er valt voor elke organisatie veel te winnen als er volgens standaarden wordt gewerkt”, legt Bas uit. “Het bevordert hergebruik en voorkomt dat een wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden. Binnen deze organisatie was bijvoorbeeld wel veel energie maar die werd niet goed aangewend. Vragen om nieuwe toepassingen vanuit de business werden door IT steeds snel ingevuld met nieuwe Visual Basic oplossingen. Klantvriendelijk maar niet efficiënt. Daarom wilde deze pensioenorganisatie een stap naar standaardisatie maken. Wij hebben daarin gefaciliteerd met een leertraject op maat.

   

  We hebben uiteindelijk twee groepen van acht man opgeleid. We begonnen met een opleiding C-Sharp, gevolgd door Object Oriented Analysis. Vervolgens hebben we ingezoomd op het ontwikkelen volgens Object Oriented Design Principes (SOLID/GRASP) gebruikmakend van Design Patterns, waarna we afsloten met een zogenaamd Praktijklab. Daarin moesten de deelnemers zelf een casus uitwerken op basis waarvan ze ook werden beoordeeld op hun potentieel. Hieruit werd duidelijk waar de deelnemers na de trainingen stonden in hun ontwikkeling en wat er nodig was om een volgende stap te kunnen maken. Zo’n beoordeling bespreken we wel eerst met de cursist zelf voordat het naar zijn manager gaat.

   

  Je zag binnen elk van de twee groepen een eigen dynamiek en ook verschillende ervaringsniveaus. Daar hebben we de sessies voortdurend op afgestemd. Dat vinden we bij Academy belangrijk. Dat je de groep goed ‘leest’ en de opleiding aanpast op signalen die je krijgt. Zo borgen we een goede kennisoverdracht en participatie. We hebben de deelnemers in twaalf dagen, verdeeld over steeds twee aaneengesloten opleidingsdagen, ingewijd in de wereld van OO en design principes. Een geslaagd project voor zowel de deelnemers als de IT manager.”