• De Agile - Scrum ontwikkelmethode


  Agile methodes winnen momenteel zeer snel aan belang binnen de ICT met name bij product- en softwareontwikkeling. Maar wat houdt Agile nu eigenlijk in? Waarom zou je er voor kiezen? En wat is specifiek aan de meest gebruikte Agile methode; Scrum?
   

  Waarom kiezen voor Agile ontwikkeling?

  Een belangrijk voordeel van een Agile aanpak is de mogelijkheid om heel snel te kunnen inspelen op verandering. Dit is van essentieel belang omdat zowel markt- als interne omstandigheden voortdurend in beweging zijn.
   
  Een Agile-aanpak combineert incrementeel en iteratief werken. Bij incrementele softwareontwikkeling worden er 'brokken' software toegevoegd aan eerder opgeleverde software. Ieder increment voegt nieuwe functionaliteit toe.
   
  Bij iteratieve softwareontwikkeling bouw je eerst een zeer voorlopige versie, daarna vraag je feedback om vervolgens de software aan de wensen aan te passen. Vervolgens vraag je opnieuw om feedback, etc. Dit betekent dat je bij iteratieve softwareontwikkeling niet verwacht dat de ontwikkelde software meteen goed is.
   
  Zowel incrementeel als iteratief werken heeft voordelen. Incrementeel werken pas je toe om het systeem geleidelijk in productie te kunnen nemen waarbij iedere volgende release extra functionaliteit toevoegt. Op deze manier kan het project eerder beginnen met het leveren van business value. Iteratief werken pas je toe om de juiste oplossing te vinden ofwel om te ontdekken op welke manier het systeem het beste aan de behoeften van de business kan voldoen.
   
  Een Agile-aanpak kan zo gecontroleerd en snel de benodigde kwaliteit leveren in een wereld die aan continue verandering onderhevig is.
   
  De belangrijkste voordelen en succes factoren van Agile softwareontwikkeling worden op internationaal niveau ook wel als volgt benoemd:
   
  • “Requirements change, unexpected requirements appear, priorities shift and development practices must enable quick, accurate adaptation to these changes.”
  • “Agile approaches have, in many ways, closer control (daily control) of development.”
  • “Traditional formalism (e.g. big documents) have provided a level of comfort, but have not resulted in improved execution.”
  • “Comfort (comes) from real information and from real data, not just from a big, static document.”
  • “Providing the benefits of fast, accurate delivery of priority application requirements”
  • “On-site customer is a key success factor”
   

  Wat is Scrum?

  Onder de verschillende Agile methodes is Scrum de methode die het meest wordt gebruikt. Scrum bestaat uit een duidelijk en eenvoudig framework van rollen en spelregels dat niet gebonden is aan een specifiek technologisch domein.
   
  Agile ontwikkelprocessen hebben als gemeenschappelijke kenmerken dat ze vertrekken vanuit actieve betrokkenheid van Business Professionals in het ontwikkelproces dat op iteratief-incrementele wijze verloopt. Via geregelde deelopleveringen worden deelsystemen steeds verbeterd en aangevuld, waarbij de integriteit van het totaalsysteem voortdurend wordt bewaakt.
   
  De Scrum methode vult dit in via een aantal specifieke rollen en stappen. Scrum vertrekt daarbij van de complementaire krachten en inzichten van een team als groep. Het basisproces van Scrum – de zogenaamde ‘Sprint’ – kan toegepast worden met aanvullingen afhankelijk van de exacte context en behoeftes. Scrum is een minimaal framework, met een minumum aan spelregels, dat echter ruimte biedt voor empirische leerervaring, uitbreiding en technische invulling.
   
  In Scrum vormt een Sprint - een iteratie van 1 tot 4 weken - als geheel een cyclus om een korte-termijnplanning op te maken binnen een lange-termijnvisie. Zowel binnen deze iteratiecyclus wordt op dagelijkse basis een zogenaamde ‘inspect & adept’ uitgevoerd als aan het einde van de cyclus. Dit stelt de deelnemers aan een Scrum ontwikkeltraject in staat om op een stabiele wijze aan een werkend resultaat te werken, terwijl via gecontroleerde mechanismes steeds afstemming plaatsvindt ten behoeve van nieuwe en veranderende vereisten. Scrum is daardoor ook een voortdurend verbeterproces, zowel voor het ontwikkelende product als voor de teamleden. 
   

  Meer leren over Scrum en Agile?

  Capgemini Academy heeft een Agile / Scrum curriculum ontwikkeld, gericht op alle disciplines. Daarmee krijgt iedere professional een basis om in een Agile omgeving aan de slag te kunnen gaan. Daarnaast hebben we specifieke opleidingen voor vijf belangrijke kerntaken in Agile teams: 
   
 • Kalender

  Loading...
  2-10-2023 
  Online Virtual 
  €1000,- 
  Engels 
  Avond
   
   
  Engels 
  Avond
  3-10-2023 
  Online Virtual 
  €650,- 
  Nederlands 
  Overdag
   
   
  Nederlands 
  Overdag
  4-10-2023 
  Online Virtual 
  €1500,- 
  Nederlands 
  Overdag
   
   
  Nederlands 
  Overdag
  10-10-2023 
  Utrecht 
  €1500,- 
  Engels 
  Overdag
   
   
  Engels 
  Overdag
  11-10-2023 
  Online Virtual 
  €1000,- 
  Nederlands 
  Overdag
   
   
  Nederlands 
  Overdag
  16-10-2023 
  Online Virtual 
  €1400,- 
  Nederlands 
  Overdag
   
   
  Nederlands 
  Overdag
  18-10-2023 
  Utrecht 
  €2500,- 
  Engels 
  Overdag
   
   
  Engels 
  Overdag
  19-10-2023 
  Utrecht 
  €1600,- 
  Engels 
  Overdag
   
   
  Engels 
  Overdag
  23-10-2023 
  Utrecht 
  €850,- 
  Nederlands 
  Overdag
   
   
  Nederlands 
  Overdag
  23-10-2023 
  Utrecht 
  €4500,- 
  Engels 
  Overdag
   
   
  Engels 
  Overdag
  26-10-2023 
  Online Virtual 
  €1000,- 
  Engels 
  Overdag
   
   
  Engels 
  Overdag
  30-10-2023 
  Utrecht 
  €1300,- 
  Nederlands 
  Overdag
   
   
  Nederlands 
  Overdag
  30-10-2023 
  Online Virtual 
  €850,- 
  Nederlands 
  Avond
   
   
  Nederlands 
  Avond
  1-11-2023 
  Online Virtual 
  €1000,- 
  Nederlands 
  Avond
   
   
  Nederlands 
  Avond
  8-11-2023 
  Utrecht 
  €2150,- 
  Nederlands 
  Overdag
   
   
  Nederlands 
  Overdag
  13-11-2023 
  Utrecht 
  €1400,- 
  Nederlands 
  Overdag
   
   
  Nederlands 
  Overdag
  13-11-2023 
  Online Virtual 
  €1500,- 
  Nederlands 
  Overdag
   
   
  Nederlands 
  Overdag
  15-11-2023 
  Utrecht 
  €1500,- 
  Engels 
  Overdag
   
   
  Engels 
  Overdag
  15-11-2023 
  Utrecht 
  €2150,- 
  Nederlands 
  Overdag
   
   
  Nederlands 
  Overdag
  21-11-2023 
  Utrecht 
  €1500,- 
  Engels 
  Overdag
   
   
  Engels 
  Overdag
  22-11-2023 
  Utrecht 
  €1000,- 
  Nederlands 
  Overdag
   
   
  Nederlands 
  Overdag
  22-11-2023 
  Utrecht 
  €2150,- 
  Nederlands 
  Overdag
   
   
  Nederlands 
  Overdag
  23-11-2023 
  Online Virtual 
  €1450,- 
  Nederlands 
  Overdag
   
   
  Nederlands 
  Overdag
  24-11-2023 
  Utrecht 
  €400,- 
  Nederlands 
  Overdag
   
   
  Nederlands 
  Overdag
  27-11-2023 
  Online Virtual 
  €1600,- 
  Engels 
  Overdag
   
   
  Engels 
  Overdag