• Agile way of working


  Agile is een manier van werken die vooral waarde toevoegt in onvoorspelbare situaties rondom productontwikkeling. Dus daar waar je onzekerheid hebt. In wat je wilt gaan maken en/of hoe je dat kunt gaan doen. Agile is een Engels woord dat flexibel, wendbaar betekent. In 2001 zijn we dat gaan koppelen aan een, toen, nieuwe manier van software ontwikkelen. Daarbij hebben we de Lean principes, die erg succesvol waren bij het produceren van auto’s bij Toyota, toegepast op softwareontwikkeling. 17 goeroes hebben dat vastgelegd in het Agile Manifesto. Dat Manifesto wordt ondersteund door 12 principes. Agile werken betekent dat je je aan al die 12 principes houdt. Waarbij we later die 12 principes niet alleen op softwareontwikkeling zijn gaan toepassen, maar op productontwikkeling in het algemeen.

   

   

  Scrum

  Scrum is een framework voor het ontwikkelen en onderhouden van complexe producten. Scrum is door Ken Schwaber en Jeff Sutherland beschreven in de Scrum Guide. Scrum was een van de frameworks die aan de basis hebben gestaan van het Agile Manifesto. Of andersom: Scrum geeft invulling aan het algemene begrip Agile. Daarbij richt Scrum zich vooral op de situatie “één team, één taak”. Waarbij die taak is om een product (verder) te ontwikkelen. Scrum doet dat in Sprints: periodes van 1 week tot 1 maand waarin een werkend productincrement gemaakt wordt. Aan het begin van een Sprint plant het team het werk voor de Sprint (Sprint Planning). Tijdens de Sprint is er een dagelijkse afstemming (Daily Scrum). Aan het einde is er aandacht voor het gebouwde product (Sprint Review) en voor het verbeteren van het proces (Sprint Retrospective). Een Scrum team bestaat uit een Product Owner (focus op het “wat”), een Development Team (focus op het “hoe”) en een Scrum Master (focus op het “proces”). Lees meer over Scrum en de bijbehorende rollen op de speciaal daarvoor gemaakte pagina's: 

   

   

  DevOps

  DevOps is de volgende stap in het Agile denken. Daar waar Agile vooral gericht is op incrementeel en iteratief ontwikkelen van producten, breiden we dit in de DevOps gedachte uit naar het snel, veilig en zonder risico bij de eindgebruikers krijgen van die producten. Daar waar we met Agile de ‘muur’ tussen eindgebruiker en ontwikkelaar hebben afgebroken, breken we bij DevOps de ‘muur’ af die er vaak nog is tussen ontwikkeling (Dev) en beheer (Ops). Daarbij maken we teams verantwoordelijk voor zowel de ontwikkeling als het beheer van een product (“You build it, you run it”). Dat vergt vaak een flinke cultuurverandering. Lees meer over ons DevOps aanbod op onze speciale DevOps pagina.