• Architectuur en Agile


  Veel organisaties zijn gestart met agile IT delivery in scrum teams. Vaak laten ze daarmee impliciet veel traditionele zaken los die niet (goed) blijken te werken. Een voorbeeld hiervan is het werken met en onder architectuur. Dat loslaten wordt ingegeven door de impliciete aanname dat met agile ‘als vanzelf’ een organisatie met zelfsturende scrum-teams ontstaat. Je zou dan voldoende hebben aan emerging design in de teams gecombineerd met een high level intentional architectuur voor de langere termijn.

   

  Zelfsturende teams hebben behoefte aan richting en sturing

  De denkstap die hierbij wordt overgeslagen is dat zelfsturende teams wel degelijk enige richting en sturing nodig hebben, zonder dat ze zich dat zelf realiseren. Er is altijd behoefte aan enige structuur die als houvast kan dienen voor het gewenste resultaat als waarde voor de business. Deze structuur is nodig om de keuzes te kunnen maken die leiden tot blijvend werkende oplossingen. Zodat het niet alleen de kortcyclische waarde uit het scrum-team is, maar dat deze kortcyclisch geleverde waarde ook op de langere termijn beklijft en er op kan worden voortgebouwd.De denkstap die hierbij wordt overgeslagen is dat zelfsturende teams wel degelijk enige richting en sturing nodig hebben, zonder dat ze zich dat zelf realiseren. Er is altijd behoefte aan enige structuur die als houvast kan dienen voor het gewenste resultaat als waarde voor de business. Deze structuur is nodig om de keuzes te kunnen maken die leiden tot blijvend werkende oplossingen. Zodat het niet alleen de kortcyclische waarde uit het scrum-team is, maar dat deze kortcyclisch geleverde waarde ook op de langere termijn beklijft en er op kan worden voortgebouwd.

   

  Een welsprekende metafoor is dat je geen stabiele brug krijgt door alleen het begin- en eindpunt te definiëren. Je hebt ook stabiele ankerpunten nodig zodat de boog van de brug stevig genoeg is en niet doorzakt. Zo zorg je met agile en architectuur voor een wendbare organisatie die niet alleen op een agile manier kortcyclisch de gevraagde korte termijn waarde voor de business realiseert, maar dit doet vanuit een waarde gedreven ambitie en doelstelling die voor de langere termijn organisatiebreed geldt.

   

  Maak het concreet

  Om dit voor jou, en de organisatie waarin je werkt, concreet te maken, kun je jezelf de volgende vragen stellen:  

  • Heb je nog een architect nodig als je scrum teams hebt, of loopt deze alleen maar in de weg?
  • Wat doet een architect in een agile context eigenlijk, is hij/zij dienend aan het resultaat of schrijft hij nog steeds voor?
  • Welke toegevoegde waarde levert hij/zij en hoe maak je dat transparant en aantoonbaar?
  • Wat zijn de belemmeringen van de bestaande architecten die wendbaar moeten zijn, en hoe kun je deze belemmeringen wegnemen?
  • Hoe kan de architect bijdragen aan de transformatie naar agile, zodat de organisatie echt wendbaar wordt?
  • Hoe kan (werken onder) architectuur in de agile business portfolio worden gepositioneerd, en hoe doen wij dat eigenlijk? 
  • Bestaat er zoiets als een agile architectuur, en hoe onderhoud je dit dan?
  • Hoe zorg je ervoor dat de kwaliteiten van een architect in een agile context worden benut, bijvoorbeeld door de architect de product owner van zijn/haar waarde te laten zijn?

   

  Om antwoord te krijgen op deze vragen volg je de 2-daagse training Architectuur in Agile contextMet deze training kun je de praktijkervaring met agile in jouw organisatie toetsen op effectiviteit. 

   

  Je bent in staat te duiden hoe de architect kan bijdragen aan de transformatie naar agile binnen de organisatie. Aan de hand van een concreet praktijkvoorbeeld wordt de rol van de architect op de verschillende lagen van het Scaled Agile Framework geduid. SAFe wordt gebruikt als kader en niet als verplicht om te gebruiken, het is dan ook geen SAFe training.

   

  Je wordt sterker in je eigen rol, niet alleen als architect, doordat je in staat bent de waarde van architectuur transparant te maken en daarmee de organisatie en jezelf wendbaarderder te maken. De training geeft een concrete invulling aan het toepassen en praktizeren van de scrum values commitment, focus, openness, respect, courage om hiermee de waarde van architectuur zijn werk te laten doen. Met deze training zet je architectuur in een agile context op de kaart, niet alleen voor jezelf, ook voor de organisatie waarin je werkt.

   

  Deelnemers aan deze training geven aan: 

   

  “Een goed en compleet overzicht wat architectuur kan betekenen om nog meer agile te zijn”

  “Concrete en duidelijke tips hoe de architect van nut kan zijn de waarde van agile verder te brengen”

  “Ik begrijp nu wat ik moet doen en nog meer wat ik moet laten” 

   

  De training is niet alleen bedoeld voor architecten, ook programma / portfolio managers, business owners, product owners en business analisten krijgen handvatten om architectuur in agile context effectief toe te passen.