• Back-end Engineering


  Back-end refereert aan de achterkant van een applicatie. Oftewel de logica en de database. De gebruiker zal hier in principe niet zoveel van zien, maar dit onderdeel is wel cruciaal voor een goed werkende applicatie. Waar houd je bijvoorbeeld gebruikersgegevens bij en hoe kun je zorgen dat de applicatie doet wat hij moet doen? Ook voor dit onderdeel zijn een aantal talen, tools, frameworks en concepten belangrijk. In de Software Engineering tracks van Capgemini komen o.a. de volgende back-end gerelatteerde onderwerpen aan bod:

   

  • back-end engineeringObject Oriented Analysis en Design
  • UML class diagrams
  • Object Relational Mapping
  • Relationele databases
  • SQL

   

  Object Oriented Analysis en Design

  Object-georiënteerde analyse en ontwerp (OOAD) is een technische benadering voor het analyseren en ontwerpen van een applicatie of systeem. Door objectgeoriënteerd programmeren en visuele modellering tijdens het softwareontwikkelingsproces toe te passen, om de communicatie met belanghebbenden en de productkwaliteit te verbeteren.

   

  UML Class Diagrams

  Een klassendiagram in de Unified Moddeling Language (UML), is een diagram dat de structuur van een systeem beschrijft. Dit door de klassen van het systeem, diens attributen, bewerkingen en de relaties tussen objecten te tonen.

   

  Object Relational Mapping

  Object Relational Mapping (ORM) is een programmeertechniek voor het aanpassen van gegevens tussen (incompatibele) systemen die niet met elkaar kunnen communiceren. Dit met behulp van objectgeoriënteerde programmeertalen. Deze aanpak creëert in feite een "virtuele objectdatabase" die kan worden gebruikt vanuit de programmeertaal.

   

  Relationele databases

  Een relationele database is een digitale database op basis van het relationele gegevensmodel. Een softwaresysteem dat wordt gebruikt om relationele databases te onderhouden, is een relationeel databasebeheersysteem (RDBMS). Veel relationele databasesystemen hebben een optie om de SQL (Structured Query Language) te gebruiken voor het doorzoeken en onderhouden van de database.

   

  SQL

  SQL is een domeinspecifieke taal die wordt gebruikt bij het programmeren en is ontworpen voor het beheer van gegevens in een relationeel databasebeheersysteem (RDBMS). Het is met name handig bij het verwerken van gestructureerde gegevens, d.w.z. gegevens waarin relaties tussen entiteiten en variabelen zijn opgenomen.