• BiSL vs. BiSL Next


  bisl-vs-bisl-nextUit gesprekken met deelnemers aan onze trainingen is gebleken dat er enige onduidelijkheid heerst over het correct inschatten van de BiSL en BiSL Next frameworks. Om deze onduidelijkheid enigzins weg te nemen, delen wij de visie van Capgemini Academy op dit onderwerp.

   

  BiSL

  BiSL bestaat al de nodige jaren en is een prima framework om handvatten te bieden voor professionals die het behartigen van de businessbelangen m.b.t. de operationele informatiebehoefte als primaire taak hebben. BiSL beschrijft daartoe een groot aantal processen. Deze operationele processen zijn op een redelijk uitgewerkt niveau beschikbaar. BiSL geeft ook al richting aan wat wij zouden noemen de tactische en strategische niveau’s. Het gaat daarbij om de toekomstige informatiebehoefte en het borgen van de informatievoorzieningsorganisatie. Deze onderwerpen blijven in BiSL beperkt tot het benoemen van een aantal aandachtsgebieden. Er was dus ruimte voor verbetering.

   

  Enter BiSL-NEXT

  De oorspronkelijke intentie van de makers van BiSL-NEXT was om BiSL te moderniseren en een vervanging voor BiSL te realiseren. De inhoud van BiSL-NEXT op operationeel niveau blijkt in de praktijk echter slechts een summiere samenvatting van dat wat BiSL te bieden heeft. Het loslaten van BiSL zou tot een enorm verlies aan herkenbaarheid en praktische toepasbaarheid met zich meebrengen. De kracht van BiSL-NEXT zit hem juist in de wat verdergaande inhoud op strategisch niveau. In BiSL-NEXT komen feitelijk geen processen voor, wat begrijpelijk is voor strategische vraagstukken.

   

  Conclusie

  De mening van onze experts is dat BiSL een prima basis blijft die in uw organisatie snel tot betere resultaten kan leiden. Voor de toekomstbestendigheid is echter ook een degelijk informatiebeleid nodig. De aandachtsgebieden daarvoor zijn uitstekend beschreven in BiSL NEXT. Wat ons betreft is BiSL NEXT daarom niet de vervanger van BiSL, maar het volgende niveau waar je als organisatie behoefte aan hebt om het succes van de operationele informatievoorziening te kunnen borgen voor de toekomst.

   

  Dus BiSL voor de operationele verantwoordelijke medewerkers die al of niet in scrum teams opereren. In een Agile omgeving gebruik je wellicht niet de specifieke processen, maar moet je wel datgene blijven borgen waar die specifieke processen voor opgesteld stonden. De WAT vraag blijft gelijk. De HOE vraag zal situationeel afhankelijk zijn. Dit is een kwestie van de op praktijkervaring gebaseerde theorie vertalen naar de eigen situatie.

   

  BiSL-NEXT is vooral geschikt voor die medewerkers die met betrekking tot de informatievraagstukken meer op beleidsniveau actief zijn en daar het framework willen hanteren als een denkkader.