• Databases


  back-end engineeringEen database is een gegevensverzameling, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik. Databases spelen een belangrijke rol bij het archiveren en actueel houden van gegevens van onder meer de overheid, financiële instellingen en bedrijven. Ook worden ze op kleinere schaal privé gebruikt. De meest belangrijke aspectem m.b.t. databases worden behandeld binnen de Software Engineering tracks van Capgemini. De onderdelen die behandeld worden zijn:

   

  • Data Modelling
  • Database design
  • SQL
  • Object Relational Mapping
  • JDBC
  • JPA
  • Spring Data

   

  Data Modelling

  Data Modelling is het proces van het creëren van een datamodel voor een informatiesysteem. Data Modelling wordt gebruikt om requirements te definiëren en te analyseren die nodig zijn om de bedrijfsprocessen te ondersteunen. Daarom omvat het proces van datamodellering professionele datamodelers die nauw samenwerken met belanghebbenden uit het bedrijfsleven, evenals potentiële gebruikers van het informatiesysteem. 

   

  Database deisgn

  Database Design is de organisatie van gegevens volgens een databasemodel. De ontwerpers bepalen welke gegevens moeten worden opgeslagen en hoe de gegevenselementen op elkaar inwerken. Met deze informatie kunnen ze beginnen met het aanpassen van de gegevens aan het databasemodel. Databaseontwerp omvat het classificeren van gegevens en het identificeren van onderlinge relaties. Deze theoretische weergave van de gegevens wordt een ontologie genoemd . De ontologie is de theorie achter het ontwerp van de database.

   

  SQL

  SQL is een domeinspecifieke taal die wordt gebruikt bij het programmeren en is ontworpen voor het beheer van gegevens in een relationeel databasebeheersysteem (RDBMS). Het is met name handig bij het verwerken van gestructureerde gegevens, d.w.z. gegevens waarin relaties tussen entiteiten en variabelen zijn opgenomen.

   

  Object Relational Mapping

  Object Relational Mapping (ORM) is een programmeertechniek voor het aanpassen van gegevens tussen (incompatibele) systemen die niet met elkaar kunnen communiceren. Dit met behulp van objectgeoriënteerde programmeertalen. Deze aanpak creëert in feite een "virtuele objectdatabase" die kan worden gebruikt vanuit de programmeertaal.

   

  JDBC

  Java Database Connectivity is een applicatie-programmeerinterface voor de programmeertaal Java, die definieert hoe een client toegang krijgt tot een database. Het is een op Java gebaseerde datatoegangstechnologie die wordt gebruikt voor connectiviteit met de Java-database. Het is onderdeel van het Java Standard Edition-platform van Oracle Corporation.

   

  JPA

  De Java Persistence API, in 2019 omgedoopt tot Jakarta Persistence, is een specificatie van de Java-applicatieprogrammeerinterface die het beheer van relationele gegevens in applicaties beschrijft met behulp van Java Platform, Standard Edition en Java Platform, Enterprise Edition / Jakarta EE.

   

  Spring Data

  Spring Data is een SpringSource-project op hoog niveau, dat tot doel heeft de toegang tot verschillende soorten databases te verenigen en te vergemakkelijken. Dit voor zowel relationele databasesystemen als NoSQL-systemen.