• De rol van Business Analist


  Een ervaren Business Analist staat midden in de organisatie. Figuurlijk gezien natuurlijk. Iemand met een enorm brede kennis op verschillende gebieden, die met goede sociale vaardigheden in staat is de brug te slaan tussen business en IT.
   
  De Business Analist verkrijgt draagvlak en steun voor de veranderingen die de organisatie wil realiseren. Capgemini Academy heeft een uitgebreid curriculum opgesteld, gebaseerd op de competenties die je in deze rol nodig hebt en de (kern)taken die je uitvoert.
   

  Wat doet een Business Analist?

  Als Business Analist (BA) ben je verantwoordelijk voor het voorzien, onderkennen en vertalen van de behoeftes van de business naar bruikbare oplossingen. Natuurlijk inclusief het invoeren van die oplossingen. IT is hierbij vaak een essentieel onderdeel. De  BA vormt de brug tussen business en ondersteunende disciplines en houdt rekening met alle aspecten van de bedrijfsvoering. Daarnaast heeft de Business Analist een voorlichtende functie naar de business: nieuwe ontwikkelingen in de markt oppikken en vertalen naar efficiënte oplossingen.
   

  Welke competenties?

  Het goed uitvoeren van het vak Business Analyse vraagt competenties op diverse gebieden. De belangrijkste zijn het definiëren van requirements, het analyseren en modelleren van bedrijfsprocessen en een grondige kennis van het business domein waarin men werkzaam is. Daarnaast heeft een business analist kennis van de gebruikte architectuurmethoden. Dit kan bijvoorbeeld het TOGAF framework (The Open Group Architecture Framework) zijn. Dit alles moet ingebed zijn in een set van de juiste communicatieve en consultancy skills. Samen leiden de vaardigheden tot het opstellen van hoogwaardige analyses en voorstellen, die ook strategisch en financieel goed in elkaar zitten. In ons curriculum voor curriculum voor de Business Analist staat dit overzichtelijk beschreven. Ons curriculum kenmerkt zich door een brede kijk op de veelheid aan kennisgebieden rondom het vak van Business Analist. 
   
  Door het werken aan praktijkcases tijdens de opleiding kan een junior Business Analist al snel zelfstandig aan de slag, terwijl deze door de tijd heen verder wordt opgeleid in de finesses van het vak.
   

  De positie van de Business Analist binnen een organisatie

  De Business Analist ondersteunt de business op het gebied van inrichten en verbeteren van bedrijfsprocessen. Hij functioneert hierbij als spin in het web tussen de business afdelingen en de ondersteunende afdelingen zoals IT, Marketing en HRM. Hij werkt vaak nauw samen met de business architect en projectmanager. Daar waar de business architect een strategische, langere termijn visie ontwikkelt, zorgt de business analyst voor concrete verandering en verbetering van bedrijfsprocessen, al of niet met ondersteuning van informatietechnologie.