• Sociale Media Richtlijnen


  Bij de Capgemini Groep zijn we ons terdege bewust van het feit dat de manier waarop we communiceren ingrijpend is veranderd door online social-computingplatforms, zoals blogs, wiki’s, sociale netwerken en allerlei andere soorten sociale media zowel binnen als buiten de Groep.

   

  Online samenwerking biedt mensen de mogelijkheid om kennis en ideeën te delen, ongeacht hun rang, titel of ervaring. Het is een manier voor ons om deel te nemen aan gesprekken rondom het werk dat wij bij Capgemini doen en om onze expertise in deze gebieden te laten zien.

   

  Deze richtlijnen zijn voor alle vennootschappen binnen de Groep ontwikkeld voor die momenten waarop zij een bijdrage leveren aan een online social-computingplatform waarbij Capgemini wordt genoemd of als het mogelijk gevolgen heeft voor Capgemini.

   

  Bezint eer ge publiceert

  Onthoud goed dat de meeste online social-computingplatforms een soort openbare marktplaatsen zijn – alles wat daar te zien is, is voor iedereen toegankelijk. Op sociale platforms zijn de grenzen tussen professionele en persoonlijke informatie niet altijd even duidelijk. In deze tijd van veranderende privacyregels en krachtige zoekmachine-indexering kun je niet altijd zeker weten wat er gedeeld, bekeken of gearchiveerd wordt. Onthoud goed dat wat je online publiceert, nog lange tijd openbaar zal zijn. Je posts worden met jou geassocieerd, dus wees consequent in de manier waarop je jezelf wilt profileren tegenover je vrienden, familie, collega’s en klanten.

   

  Als je niet zeker weet of bepaalde content gepast is voor online publicatie, publiceer hem dan niet. Je kunt nooit voorzichtig genoeg zijn.

   

  Verantwoordelijkheid

  Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor je woorden en daden, ongeacht waar je je bevindt, zelfs in de online wereld. Onthoud goed dat wanneer je actief bent op sociale media, je als op persoonlijke titel spreekt, en niet namens de Groep. Gebruik de eerste persoon enkelvoud.

   

  Wees transparant wanneer je Groep-gerelateerde informatie online bespreekt; noem je naam en functie en geef aan dat je voor de Groep werkt. Als je een persoonlijke website hebt die aan de Groep refereert of een impact heeft op de Groep, gebruik dan een disclaimer, zoals: “De uitingen op deze website zijn van mijzelf en niet van Capgemini.”

   

  Onthoud dat, voor zover het toepasselijk recht dit toestaat, de Groep zich het recht voorbehoudt om toezicht te houden op het gebruik van sociale platforms en om gepaste maatregelen te nemen die bescherming bieden tegen misbruik dat de reputatie van de Groep zou kunnen schaden.

   

  Voordat je een Groep-account aanmaakt of een officiële Groep-vertegenwoordiger wordt die informatie over de Groep en onze werkgebieden deelt, is de voorafgaande goedkeuring van de Groep of van lokale Marketing & Communications-teams vereist. Alleen die accounts mogen het bedrijfslogo tonen. Wil jij Capgemini vertegenwoordigen of een Groep-account aanmaken? Neem dan contact op met je lokale Marketing & Communications-team of met het webteam van de Groep. Als je wordt benaderd door de pers of online media over online content die betrekking heeft op Capgemini, mag je hen doorverwijzen naar de afdeling persvoorlichting van de Groep, of je lokale PR-manager.

   

  Gedrag

  Je online gedrag dient conform te zijn aan onze Richtlijn Bedrijfsethiek (Code of Business Ethics).

   

  Je krijgt de kans om bij te dragen aan de vorming van de online reputatie van de Groep. Gebruik je expertise om discussies te verrijken, problemen op te lossen, om onze stimulerende werkomgeving te delen, en om nieuwe kennis en het uitwisselen van ideeën te bevorderen.

   

  Vergeet niet dat je lezers de toon die je online bezigt op verschillende manieren kunnen uitleggen, door het ontbreken van non-verbale communicatie of vanwege cultuurverschillen. Sommige lezers zijn mogelijk niet bekend met de afkortingen, emoticons en andere gebruikelijke codes die in online communicatie worden gebruikt. Onthoud bovendien dat uitspraken vaak buiten de context worden geplaatst, dus beperk je tot de feiten.

   

  Vertrouwen is het belangrijkste element van online relaties. Schep vertrouwen door je toon respectvol te houden, zelfs wanneer je het oneens bent met anderen, en door tijdig op comments te reageren. Als je erachter komt dat je een fout hebt gemaakt, probeer die fout dan direct te corrigeren.

   

  Probeer afzijdig te blijven van online gedrag dat ongepast zou zijn op de werkvloer of dat onrechtmatig is. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je geen beledigingen of respectloze opmerkingen plaatst of andere gebruikers pest, intimideert of treitert, of hatelijke, lasterlijke, dreigende, discriminerende of pornografische content publiceert.

   

  Vertrouwelijkheid

  Je dient de vertrouwelijke informatie en andere informatie die het eigendom is van klanten, de Groep of leveranciers te allen tijde te beschermen. Publiceer niets online dat je niet met journalisten, klanten, analisten of concurrenten zou delen.

   

  Zorg ervoor dat referenties naar klanten, partners en leveranciers geen inbreuk maken op geheimhoudingsverplichtingen. Denk bovendien aan je geheimhoudingsverplichtingen uit hoofde van je arbeidsovereenkomst.

   

  Verstrek geen informatie over collega’s of andere personen, maak geen misbruik van hun persoonsgegevens, en publiceer geen foto’s van hen zonder hun toestemming.

   

  Zelfs wanneer de toepassing zich achter eenmalig inloggen (SSO) bevindt (bijvoorbeeld Talent, Connect, KM3, lokale intranetsites, TeamPark, BlueKiwi, etc.), dienen gebruikers alsnog hun gezonde verstand te gebruiken met betrekking tot mogelijk gevoelige informatie. Gebruik geen social-computingplatforms om informatie te delen die vertrouwelijk is voor klanten, de Groep of leveranciers, tenzij de toegang is beperkt tot een gesloten gemeenschap die onder scherp toezicht staat, waarbij iedere gebruiker toestemming heeft gekregen om dergelijke informatie te ontvangen, en het platform is voorzien van gepaste beveiligingsniveaus. Openbare websites zijn geen gepaste websites voor interne communicatie met andere medewerkers van de Groep.

   

  Auteursrechten

  Houd je aan de wet- en regelgeving en meer specifiek aan wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten en merken.
  Je mag geen content publiceren of handelingen verrichten die de wet overtreden of inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van de Groep of derden.

   

  Slotbepalingen

  Het gebruik van social-computingplatforms in overeenstemming met dit beleid kan een zeer effectief en krachtig communicatiemiddel zijn. Wees trots op wat je doet en haal voldoening uit de zoektocht naar betere kwaliteit en grotere efficiëntie. Gebruik bovenal je gezonde verstand, heb aandacht voor anderen en neem de moeite om te luisteren en begrepen te worden.