• Wat is individueel opleiden?


  Een uniek concept

   
  Er zijn ontelbare autorijscholen waar je gewoon kunt leren autorijden. Maar wil je meer, dan wordt de spoeling dunner. Dan krijg je te maken met een slipschool bijvoorbeeld, met een uitgekiende lesmethode, op de cursist afgestemde persoonlijke instructie met als resultaat een perfecte beheersing van het voertuig. Het unieke van Capgemini Academy is, dat het de aanpak van beide aspecten verenigt: men kan er terecht voor het totale pakket aan IT- en IT-gerelateerde trainingen, maar dan wel volgens de gespecialiseerde, de cursist op het lijf geschreven methode.
   

  Een keuze met gevolgen

   
  Capgemini Academy verzorgt groepstrainingen, maar onderscheidt zich voor alles vanwege zijn individuele trainingen. Wat is daar nu zo bijzonder aan? In eerste instantie niet zoveel, maar dat zegt iedereen die iets tot in de toppen van zijn vingers beheerst en tot zijn vak heeft gemaakt. Het zijn juist de implicaties van de keuze van individueel trainen die Capgemini Academy in de loop der jaren een volstrekt eigen plaats in trainingland en in de IT-praktijk hebben bezorgd. 
   
  De keuze om dit concept tot speerpunt voor je activiteiten te laten maken en te laten blijven, houdt namelijk in dat je organisatie en werkwijze daar helemaal op ingericht en afgestemd moeten zijn. Je moet beschikken over een flexibele back-office voor de planning van je trainingen en over trainingsaccomodaties die ruimte geven aan het per individu begeleiden van cursisten. Er moet een didactisch raamwerk zijn voor lesmateriaal en coaching, en een visie op de ontwikkeling van training. En vooral: de coaches die de cursisten begeleiden moeten in staat zijn het beste in iemand naar boven te brengen. Zij moeten de vertaling naar de praktijk kunnen brengen en de capaciteiten én tijd van cursisten optimaal effectief kunnen benutten. 
   

  Een doorontwikkeld concept

   
  Capgemini Academy heeft individueel trainen in de afgelopen decennia steeds verder ontwikkeld, verfijnd en aangescherpt tot wat het nu is: een van de meest geavanceerde en effectieve manieren van trainen. Je zou haast zeggen: we hebben individueel trainen tot kunst verheven, ware het niet dat we elke tegenspraak willen vermijden met twee ‘kern-kenmerken’ van individueel trainen: effectiviteit en praktijkrelevantie.
   

  Een passend antwoord

   
  Ik wil graag binnen een week mijn kennis op het gebied van System Requirements of Business Analyse bijspijkeren. Studeren op vaste tijdstippen is lastig en vraagt veel regelwerk; is er een alternatief? Ik wil graag nu beginnen met mijn SAP-studie. Kan dat en kan dat ’s avonds? We gaan binnen twee maanden over op SAP; hoe bereiden we onze key-users daarop voor? Ik wil binnen de kortste keren een aantal hiaten in mijn competenties opvullen. Voor dit soort vragen en wensen biedt Capgemini Academy met individueel trainen het ideale antwoord.
   

  De kern van het concept

   
  ‘De cursist leert precies datgene wat hij of zij nodig heeft. Niet meer en niet minder. Met datgene wat iemand al weet en kan en de gewenste competenties als uitgangspunt. En in het tempo dat bij hem past. En op tijden die hem schikken.’ Deze veertig woorden vormen de kern van individueel trainen.
   

  Assessment

   
  Het begint met een intakegesprek waarin we, samen met de cursist en eventueel zijn of haar HRM- of opleidingsmanager, vaststellen wat iedereen met de training voor ogen heeft. We kijken dan bijvoorbeeld naar het niveau van de cursist, naar zijn werkomgeving, we bespreken zijn ambities en mogelijkheden om te studeren. Als we al dat soort zaken in kaart hebben gebracht en het erover eens zijn, stemmen we de training exact daarop af. We doen dat onder andere door het selecteren en combineren van lesmodules en door het inzetten van diverse hulpmiddelen en leermethoden.
   

  Gebruikmaken van het moment

   
  Naast een optimale match met cursist, organisatie, leerdoelen en doelmatigheid die wordt bereikt dankzij een hoge mate van praktijkrelevantie, wordt het individueel-opleidenconcept van Capgemini Academy gekenmerkt door flexibiliteit. De cursisten kunnen op elk gewenst moment met hun training starten en kunnen deze volgen in het tempo dat hen past, rekening houdend met hun capaciteiten, voorkeur, werkdruk en allerlei andere randvoorwaarden. Voor organisaties betekent dit dat ze razendsnel kunnen inspelen op ontwikkelingen: ze hoeven niet te wachten tot er weer een training gegeven wordt, maar kunnen ogenblikkelijk inspelen op hun opleidingsbehoeften. Ook maakt het mogelijk om snel gebruik te maken van perioden waarin het tijdelijk niet druk is; tussen twee projecten door bijvoorbeeld.
   

  Rendement dankzij praktijkrelevantie

   
  Het spreekt vanzelf dat trainingen het meest renderen als de leerinhoud optimaal aansluit bij de praktijkomgeving van de cursist. Die praktijkrelevantie bereiken we, door bijvoorbeeld in het intakegesprek, te vragen naar praktijkvoorbeelden, casusmateriaal en toepassingsinstructies die op de werkplek van de cursist gelden. Tijdens de training zelf kunnen we ook gebruik maken van speciaal op de eigen werksituatie of organisatie afgestemde praktijkcases. Praktijkrelevantie betekent ook dat je als cursist begeleid wordt door coaches die over de nodige praktijkervaring beschikken: die - zoals we dat zelf zeggen - nog regelmatig met voeten in de modder van de dagelijkse praktijk staan en in projecten ervaring opdoen met de nieuwste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Na de training evalueert de coach samen met de cursist en zijn manager of de toepassing van het geleerde in de praktijk voldoet aan de verwachtingen en waar nog eventuele leemtes op te vullen zijn.