• Wat is IPMA


  De vraag naar persoonsgebonden certificering neemt toe. ISO, Microsoft, SAP, PRINCE2®, MSP®, PMI en IPMA zijn voorbeelden van certificeringen die in de huidige markt toegevoegde waarde bieden. Opdrachtgevers en werkgevers willen objectieve garanties dat de mensen waarmee ze werken vakkundig zijn. Certificering wordt in steeds meer disciplines noodzakelijk. Ook projectmanagers worden geconfronteerd met de noodzaak tot certificering.
   
  De International Project Management Association (IPMA) is een wereldwijd opererende organisatie met haar basis in Europa. In Nederland wordt deze organisatie vertegenwoordigd door onze vakvereniging voor projectmanagement, IPMA-Nederland. Het niveau en de objectiviteit van de certificering wordt gewaarborgd door betrokkenheid van IPMA Certificering Nederland. 
   

  IPMA Projectmanagement

   
  Vier niveaus van certificering
   
  De IPMA certificering kent vier niveaus (in oplopende volgorde van kennis en ervaring) IPMA-D tot en met IPMA-A. Je kunt instromen op elk gewenst niveau.
   

  IPMA D

   
  Gecertificeerd Projectmanagement Medewerker.
   
  De IPMA-D gecertificeerde medewerker kent alle projectmanagementelementen en –aspecten, weet hoe te opereren in projecten en kan de projectmanager ondersteunen bij zijn of haar werkzaamheden.
   

  IPMA C

   
  Gecertificeerd Project Manager.
   
  De IPMA-C gecertificeerde projectmanager is in staat projecten met een beperkte complexiteit zelfstandig te leiden en kan de projectmanager van een complex project ondersteunen bij alle projectmanagementelementen en –aspecten.
   

  IPMA B

   
  Gecertificeerd Senior Project Manager.
   
  De IPMA-B gecertificeerde projectmanager is in staat complexe projecten zelfstandig te leiden.
   

  IPMA A

   
  Gecertificeerd Project Directeur.
   
  De IPMA-A gecertificeerde project- of programmamanager is in staat op strategisch niveau te opereren en alle projecten van een bedrijf, branche of programma te leiden.