• Wat is PRINCE2®


  De vraag naar persoonsgebonden certificering neemt toe. ISO, Microsoft, SAP, PRINCE2®, MSP®, PMI en IPMA zijn zo wat voorbeelden. Opdrachtgevers en werkgevers willen objectieve garanties dat de mensen met wie ze werken vakkundig zijn. Certificering is in steeds meer disciplines een noodzaak. Ook project, programma, portfolio en risicomanagers worden geconfronteerd met de noodzaak tot certificering. 
   
  Axelos: Best Practices en certificering op het gebied van Change the Business.
   
  Axelos is de organisatie die het gedachtegoed van de verschillende Best Practices beheerst. Hiermee is het sinds 2013 de opvolger van The Office of Governement Commerce (OGC) en The Cabinet Office (TCO).
   

  PRINCE2®

   

  Projectmanagement

   
  De bekendste van deze Best Practices is PRINCE2®. PRINCE2® is een gestructureerde methode voor projectmanagement, gebaseerd op ervaringen in duizenden projecten en op bijdragen van talloze projectsponsors, projectmanagers, projectteams, wetenschappers, trainers en consultants.
   
  De methode bestaat uit vier geïntegreerde elementen: principes, thema’s, processen en het op maat maken van PRINCE2® voor de projectomgeving (‘tailoring’).
   

  PRINCE2® Principes

   
  PRINCE2® is gebaseerd op de volgende zeven principes, die een goede toepassing van PRINCE2® bevorderen:
  1. Voortdurende zakelijke rechtvaardiging
  2. Leren van ervaringen
  3. Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden
  4. Managen per fase
  5. Manage by exception
  6. Productgerichte aanpak
  7. Op maat maken voor de projectomgeving
   

  PRINCE2®Thema’s

   
  De zeven thema’s van PRINCE2® beschrijven aspecten van projectmanagement waaraan voortdurend aandacht moet worden besteed:
  1. Business Case
  2. Organisatie
  3. Kwaliteit
  4. Plannen
  5. Risico
  6. Wijziging
  7. Voortgang
   

  PRINCE2®Processen

   
  De zeven processen van PRINCE2® bestaan uit verzamelingen van activiteiten die noodzakelijk zijn voor het sturen, managen en opleveren van een project :
  1. Starting up a Project
  2. Directing a Project
  3. Initiating a Project
  4. Controlling a Stage
  5. Managing Product Delivery
  6. Managing a Stage Boundary
  7. Closing a Project
   

  Tailoring

   
  PRINCE2® is een flexibel raamwerk dat voor elk project op maat gemaakt moet worden. Daarbij gaat het vooral om het in de juiste mate toepassen van PRINCE2®. Factoren die van invloed zijn op tailoring zijn bijvoorbeeld de schaalgrootte, het projecttype en of het project wel of geen onderdeel is van een programma.
   

  Voordelen van PRINCE2®

   
  Enkele voordelen van PRINCE2® zijn:
   
  • PRINCE2® kan bij ieder soort project worden toegepast
  • PRINCE2® is in brede kring erkend en bekend, en biedt daarom een gemeenschappelijk taal voor alle deelnemers aan een project
  • PRINCE2® voorziet in de expliciete herkenbaarheid van projectverantwoordelijkheden, zodat deelnemers zicht hebben op elkaars rollen en behoeften
  • De focus op producten verheldert (voor alle partijen) wat een project gaat opleveren, waarom, wanneer, door wie en voor wie.
  • De methode is gebaseerd op ‘management by exception’, dat voorziet in de efficiënte en nuttige inzet van managementtijd.
   

  PRINCE2® Certificering

   
  PRINCE2® biedt een tweetal certificeringsmogelijkheden, die opeenvolgend zijn.
   
   
  Naast de PRINCE2 Foundation en Practitioner certificeringen, is er tegenwoordig ook de Agile uitbreiding op PRINCE2, PRINCE2 Agile®. Lees alles over deze training op de opleidingspagina.
   

  Doelgroepen voor PRINCE2®

   
  PRINCE2® Foundation richt zich op eenieder die een rol speelt binnen of betrokken is bij een project dat volgens PRINCE2® gemanaged wordt.
  PRINCE2® Practitioner richt zich met name op de rol van de projectmanager binnen projecten die volgens PRINCE2® gemanaged worden.
  PRINCE2 Agile® richt zich op projectmanagers die in Agile omgevingen een project managen en hierbij PRINCE2 Agile® willen gebruiken.