Webinar: Digitaal vakmanschap

22 Februari 2018
Categorie:
Subject matter

Digitalisering is alom, binnen de IT-vakgebieden maar vooral merkbaar hierbuiten. Iedere beroepsgroep kent inmiddels wel een IT-component. Kan je binnenkort überhaupt nog wel spreken over “ik werk in de IT”?

 

Een aantal trends zoals ‘werken in teams’, ‘zelfsturing zonder managers’ en ‘automation’ geven aan dat het vak van de IT-er snel aan het veranderen is. Deze jonge beroepsgroep, opgedeeld in specialistische vakgebieden, gaat dus alweer verdwijnen? Competenties uit deze beroepen blijven echter van belang. Ze zijn alleen niet meer exclusief voor IT. Typische IT-competenties zijn beschreven in het e-Competence Framework. Hier aan gekoppeld zijn beroepsprofielen (zoals IT Architect, Developer en System Administrator) beschreven. Gelukkig verschijnt er binnenkort een nieuwe versie van deze beroepsprofielen waarin naast traditionele IT rollen ook andere rollen beschreven worden.

 

Het e-Competence Framework en bijbehorende profielen worden uitgegeven door de Europese Commissie met als doel de concurrentiekracht op digital te vergroten. Tijdens het aankomende webinar bespreekt Co de nieuwe beroepsprofielen en hoe deze gebruikt kunnen worden bij ontwikkeling van organisaties en medewerkers.

 

 

Co Siebes, Lead Consultant Digital Workforce Transformation

 

Co is lead consultant bij Capgemini Academy op het gebied van Digital Workforce Transformation. Hij stelt samen met de klantorganisatie gewenste competentieprofielen op en ontwerpt curricula. Co Siebes adviseert ook de Europese Commissie bij de ontwikkeling en implementatie van het e-Competence Framework.

 

 

 

 

 

 

 

Webinar terugkijken