Webinar: Van satelliet architectuur naar hack your business

24 September 2015
Categorie:
Subject matter

De wereld van IT verandert snel. Met de komst van de “App-wereld”, de mogelijkheden van Big Data en het “Internet of Everything” is de manier van IT ontwikkeling drastisch veranderd. Dit heeft impact op competenties van IT afdelingen, de manier waarop we naar onze systeem landschap kijken en hoe we de afstemming met de business doen. Deze webinar heeft inzicht in deze ontwikkelingen en wat de kansen zijn voor jou als IT professional en hoe hiermee als organisatie mee om te gaan.

 

Frank Wammes, CTO Capgemini Application Services Continental Europe, kijkt met een brede blik naar techniek en de inzichten rondom mobile oplossingen. Daarmee adviseert hij organisaties, zowel vanuit IT Architectuur als het Change perspectief, over het inzetten van mobile technology om de concurrentie voor te blijven. In dit webinar deelt hij zijn visie met jou.