30 September 2013

Informatiemanagement is een snel groeiend vakgebied. Steeds meer organisaties onderkennen het belang van een goede afstemming van ICT-voorzieningen op de bedrijfsprocessen. Het is de taak van de informatiemanager om de informatiebehoeften die ontstaan in de verschillende bedrijfsprocessen (de vraag) te vertalen naar informatievoorzieningen (het aanbod). De informatiemanager acteert als een spin in het web en om alle partijen effectief met elkaar te verbinden is het van belang dat de informatiemanager over bepaalde competenties beschikt.

 

Uit onderzoek naar de kerncompetenties die essentieel zijn in het efficiënt en effectief afstemmen van vraag en aanbod kwamen de volgende vijf competenties als belangrijkste uit de bus. Volgens dit onderzoek moet een informatiemanager in staat zijn om:

 

  • een overtuigende strategische visie neer te zetten waarin de beschikbare (ICT-)middelen zo worden ingezet dat zij maximaal bijdragen aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen;
  • productieve partnerschappen aan te gaan met leidinggevenden, bestuurscommissies en interne of externe collega’s;
  • effectief samen te werken met zowel interne als externe partijen en kunnen communiceren in een taal die voor de tegenpartij begrijpelijk is;
  • te dienen als veranderaar van de organisatie, waarbij de gevestigde cultuur ter discussie wordt gesteld;
  • een sterk inzicht te verkrijgen in de kansen en uitdagingen van de organisatie, de interne en externe invloeden en afhankelijkheden en de producten en diensten van de organisatie.

 

Uit het onderzoek blijkt dat het vooral gaat om de ‘soft skills’, hetgeen overeenkomt met de resultaten van de Informatiemanager Survey 2010-2011. Ook daarin werd benoemd dat de informatiemanager in staat moet zijn om de taal van de business te spreken, over voldoende overtuigingskracht moet beschikken om draagvlak te creëren tijdens besluitvorming en een visie moet kunnen ontwikkelen om de informatiemanagementfunctie binnen zijn of haar organisatie te professionaliseren.

 

Wat in mijn ogen ontbreekt in dit rijtje is het vermogen om een productief multidisciplinair team op te zetten om de informatiemanagementfunctie in te vullen. Zeker in grote organisaties, zowel in de private als in de publieke sector, kan een informatiemanager nooit alleen acteren en heeft hij of zij een team nodig waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn. Denk bijvoorbeeld aan enterprise architecten, business- en procesanalisten, gegevensmodelleurs, enzovoorts.

In een succesvolle informatiemanagementfunctie werken deze disciplines intensief samen en dus heeft de informatiemanager ook de taak om een team samen te stellen waarin vertrouwen en sociale cohesie de boventoon voert en men elkaar aanvult.

 

Dat betekent dat de informatiemanager tevens de rol van people manager krijgt, waarin hij of zij aandacht moet hebben voor de beweegredenen van medewerkers, moet herkennen hoe mensen elkaar kunnen aanvullen, vertrouwen moet tonen in het werk van anderen. De informatiemanager moet mensenaansturen, coachen, inspireren, motiveren, beoordelen, enzovoorts. Zonder de nodige people management skills bij de informatiemanager zal het informatiemanagementteam niet optimaal presteren. 

Nu we gezien hebben welke competenties belangrijk zijn voor de informatiemanager, zal ik in een volgend blog uiteenzetten welke modellen er zijn voor informatiemanagement en met welke uitdagingen de informatiemanager te maken krijgt.