26 Augustus 2021

Ik ben trainer bij Capgemini Academy, maar daarnaast word ik vooral ingezet als IT-consultant bij de klanten van Capgemini. Ik geef al jaren trainingen op het gebied van datamanagement bij Capgemini Academy, waaronder trainingen op het gebied van datawarehousing, ETL, data-analyse en masterdatamanagement. Aan deze trainingen nemen zowel interne- als externe cursisten deel, waarmee we onze kennis zowel binnen als buiten Capgemini verspreiden.  

 

IT-experts met didactische vaardigheden 

Al 40 jaar werk ik in de IT-wereld en ik heb in de loop van de jaren zelf ook heel veel trainingen mogen bijwonen als cursist. Zowel als trainer als trainee is mijn ervaring dat een aantal zaken van belang zijn om een zo groot mogelijk leereffect te bereiken bij de trainees. De trainer is de expert. Dit betekent dat de trainer goed moet snappen waar hij of zij het over heeft. Daarnaast is het noodzakelijk dat de trainer over didactische vaardigheden beschikt. Communicatieve vaardigheid en inlevingsvermogen zijn bijvoorbeeld van levensbelang voor het kunnen geven van een goede training. 

 

Praktijkervaring maakt het verschil 

Ik wil het graag hebben over een derde aspect en dat is ervaring. Theorie is leuk, maar trainen wordt pas echt effectief als de trainer zelf in het veld te maken heeft gehad met de onderwerpen en uitdagingen die worden behandeld tijdens de training. Als je de boeken van Kimball, Inmon en andere goeroes op het gebied van datawarehousing hebt gelezen kun je de theorie ook aan anderen uit te leggen, maar als je zelf met je voeten in de modder hebt gestaan wordt de waarde die je kunt bieden aan cursisten veel groter. Onze trainers hebben daadwerkelijk meegewerkt aan het tot stand brengen van een datawarehouse bij verschillende organisaties en in de praktijk meegemaakt welke problemen er kunnen ontstaan en opgelost moeten worden. Deze ervaringen gebruiken we om de theorie te verrijken met voorbeelden uit de praktijk. En, laten we eerlijk zijn... Niets is zo duidelijk, overtuigend en leerzaam als een ervaring, waarbij er dingen mis zijn gegaan.  

 

Een voorbeeld uit de praktijk: Advanced Analysis 

Ter illustratie een voorbeeld van advanced analysis uit de procesindustrie. Bij het maken van platen staal met de juiste dikte wordt gebruik gemaakt van walsen. Als een wals ongepland in storing gaat heeft dat grote negatieve consequenties, zowel voor de leverbetrouwbaarheid als op financieel gebied. Bovendien is de kans groot dat ook de processen voor en na deze wals stil komen te liggen.  
Door de invoering van ‘predictive maintenance’ - een vorm van advanced analysis - kan, op basis van metingen aan de wals (temperatuur, trillingen, fluctuaties in draaisnelheid), een voorspelling worden gedaan wanneer de wals dreigt in storing te gaan. Er kan dan preventief onderhoud van de wals worden gepland, zodat de storing wordt voorkomen.  

Als trainer (maar ook als cursist) is het heel waardevol om dit soort ‘war stories’ uit eigen ervaring toe te voegen aan de theorie, zodat de theorie meer gaat leven en daardoor beter ‘blijft hangen’. 

 

De trainingsvisie van Capgemini Academy 

Capgemini Academy heeft een mooi team van trainers, learning consultants en experts voor je klaarstaan. Buiten het geven van trainingen zijn onze trainers dagelijks aan het werk als consultant bij klanten. Het idee hierachter is dat onze trainers veel actuele ervaring opdoen, die ze vervolgens weer kunnen overbrengen op onze cursisten.  Keer op keer geven de evaluaties van de cursisten aan, dat juist dit aspect zeer wordt gewaardeerd. Theorie in combinatie met met ervaring uit de praktijk heeft een grote meerwaarde voor de cursisten en zorgt ervoor dat ze niet alleen begrijpen hoe het werkt, maar vooral ook waarom.