02 December 2020

ITIL en BiSL bestaan al een lange tijd en het lijkt alsof de markt dit ziet als twee seperate modellen die onafhankelijk van elkaar functioneren. Dat hokjes denken moeten we toch echt gaan verlaten. 

Met de introductie van ITIL4; alweer bijna een jaar geleden; is het aspect van co-creation nog sterker in de picture gekomen. Zou je voorheen ITIL nog enigszins als een autonoom framework kunnen beschouwen dat alleen relevant is voor de IT service provider, de huidige ITIL geeft duidelijk aan dat het hele concept niet alleen bestemd is voor IT providers maar eigenlijk voor elke organisatie die een vorm van dienstverlening in zijn pakket heeft; dus hoogstwaarschijnlijk alle organisaties!

 

Maar met alleen ITIL is het plaatje nog lang niet compleet. Aan de Business kant zijn er ook een aantal aspecten te vinden waar het nodige aan gedaan moeten worden om als succesvolle organisatie de komende jaren een wezenlijke bijdrage te kunnen blijven leveren aan onze maatschappij. Hoe gaan we de intenties van de organisatie vertalen naar een visie die past bij de maatschappelijke ontwikkelingen en hoe vertalen we dat naar de impact op de relevante informatie domeinen en hoe borgen we een goede samenwerking met organisaties die ons daarbij ondersteunen in het realiseren van die visie. De nadruk die ITIL legt op value co-creation kan daarmee prima ingevuld worden met de instrumenten die we vanuit de nieuwe BiSL3 aangereikt krijgen. Juist de mix van deze twee frameworks maakt dit tot een krachtig besturings instrument waarbij samenwerking tussen business en service provider gebaseerd is op een gezamenlijk belang en waarbij beide organisaties elkaar versterken in het realiseren van hun business value.